Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja

Szanowni Państwo,

informuję, że Gostynin zgłosił dwie kluczowe inwestycje do Polskiego Funduszu Rozwoju:
- Rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 4,
- Modernizację oczyszczalni ścieków.
Fundusz działa w ramach pakietu dla miast średnich, który jest programem wsparcia Ministerstwa Rozwoju skierowanego do samorządów szukających nowych możliwości finansowania swoich potrzeb inwestycyjnych - Gostynin znajduje się na liście 255 podmiotów wskazanych przez Polską Akademię Nauk na potrzeby Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach Pakietu, samorządy otrzymują wsparcie w realizacji kapitałochłonnych inwestycji w obszarze użyteczności publicznej, niezbędnych z punktu widzenia dalszego rozwoju miasta m.in.: w zakresie ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, jak również rewitalizacji.
W ramach Pakietu Gostynin będzie miał możliwość skorzystania z instrumentów dostępnych w ofercie:
- Funduszu Inwestycji Samorządowych (dalej „FIS”) zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju,
- Banku Gospodarstwa Krajowego
- środków dostępnych w ramach działań wynikających z istniejących programów unijnych.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

  • Logo

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt