Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Będzie nowa kanalizacja dla Szkoły Podstawowej nr 1

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się zapytanie ofertowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej złożonej z przyłączy i instalacji oraz remont i przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej położonej przy ul. Ozdowskiego – na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie.
Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez France-Gost Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. wykonanie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej od projektowanej studni S25 do istniejącej studni S0;
 2. wykonanie kanalizacji sanitarnej od studni S23 do studni S25 oraz włączenie ścieków sanitarnych z kuchni i łazienek;
 3. wykonanie odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni Si3 do studni S10;
 4. remont sieci kanalizacji sanitarnej;
 5. demontaż odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki Si3 do studzienki S0;
 6. montaż separatora tłuszczu – 1 kpl.;
 7. montaż studni TEGRA 600 Ø 200 – 5 kpl.

Z uwagi na to, że roboty będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej należy prowadzić je ze szczególną ostrożnością. Teren prowadzonych robót należy zabezpieczyć, a roboty wykonywać w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły.

Budowa kanalizacji w Szkole przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych oraz ogólnego funkcjonowania obiektu.

Szczegółowe informacje dot. zapytania ofertowego znajdują się na stronie BIP.

 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję
 • zdjęcia terenu przeznaczonego pod inwestycję

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt