Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wszyscy dbajmy o przyrodę. Sprzątanie świata w Gostyninie.

15 września br. odbyła się akcja pn. "Sprzątanie Świata – Gostynin 2017 r." Wzorem lat ubiegłych, dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta, przystąpiły do porządkowania wyznaczonych terenów, w szczególności lasów. Urząd Miasta Gostynina zapewnił dla wszystkich uczestników niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji, tj. rękawice, worki, a także obsługę przy odbiorze i transporcie zebranych odpadów.                            

HARMONOGRAM

Sprzątania lasów i terenów miejskich w dniu 15 września 2017 r.

 

Lp.

Szkoła

godzina

Miejsce sprzątania

1.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

ul. Kowalska

900-1300

Las przy ul. Zazamcze i ul. Targowej

w pobliżu cmentarza

2.

SZKOŁA

PODSTAWOWA Nr 3

ul. Bema

900-1300

Las komunalny przy ulicy

Płockiej i Bierzewickiej oraz las

Nadleśnictwa przy

ul. Bierzewickiej

3.

GIMNAZJUM Nr 2

ul. Wojska Polskiego

(aktualnie SP 3)

900-1300

Las przy ulicy 18 Stycznia w

stronę Zalesia i Skrzan oraz

nad osiedlem 18 Stycznia

4.

SZKOŁA

PODSTAWOWA Nr 1

ul. Ozdowskiego

900-1300

Po obydwu stronach toru

kolejowego od OSIR-u do

końca ul. Sienkiewicza

5.

GOSTYNIŃSKIE CENTRUM

EDUKACYJNE

ul. Polna

900-1300

Lasy przy ul. Kutnowskiej w

stronę Lisicy i Drzewców

oraz nad osiedlem Kolonia

6.

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Polna

900-1300

Od jeziora Bratoszewo

do Zalewu na Piechocie

 

7.

SZKOLNY OŚRODEK

OPIEKUŃCZO –

WYCHOWAWCZY

900-1300

Las koło cmentarza i jeziora

Kocioł

8.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. 3 Maja

900-1300

Las przy ul. Czapskiego

po obydwu stronach

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt