Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wyborze ofert

W konkursie ofert na realizację zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, rozpatrywane były 4 wnioski.
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniach 18 i 19 września 2017 r. dokonała oceny ofert konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.
Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji zgodnie z poniżej zamieszczonym załącznikiem.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt IX ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt