Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

MOPS informuje o dystrybucji materiałów żywnościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy produkty żywnościowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017.
Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku.
Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „Caro”  przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach:
28 – 29 września 2017 roku - w godzinach 9.00.00-13.00,
3 października 2017 roku - w godzinach 10.00-13.00,
Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będą nowe skierowania uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017.
Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:
-  1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
- 1028 zł  na osobę  w rodzinie
mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.
Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia o dochodach złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.
UWAGA
Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.
        

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt