Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uzasadnienie odrzuconych wniosków 3 edycji Budżetu Obywatelskiego

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. informuję, że do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęło 20 projektów mieszkańców Gostynina.

Wszystkie w/w projekty zostały bardzo rzetelnie zweryfikowane przez urzędników pod względem m.in. braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego i innymi przepisami prawa, rzeczywistego kosztu realizacji projektu i braku podobnego/ bliźniaczego projektu realizowanego przez Gminę Miasta Gostynina, jednostkę miejską lub spółkę komunalną, którego realizacja rozpoczęłaby się lub rozpocznie przed dniem zgłoszenia projektu. W wyniku tej analizy 10 projektów zostało zakwalifikowanych do poddania do głosowania. 10 projektów nie zakwalifikowało się do dalszego etapu z uwagi na:

  • Projekt pod nazwą: „Modernizacja miasteczka rowerowego, ul. Gen. Józefa Bema 23” – lider nie wskazał w formie szczegółowej kalkulacji kosztów uwzględniającej m.in. umów z wykonawcami, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu. Wskazał jedynie koszt całego zadania, bez kalkulacji kosztów poszczególnych etapów przedsięwzięcia, które scedował na urzędników, choć leży to tylko i wyłącznie w gestii lidera;
  • Projekt pod nazwą: „Roller – Nightskating w Gostyninie” – lider nie przewidział pełnych kosztów, które impreza może generować m.in. kosztów ochrony, służby medycznej czy zabezpieczenia imprezy;
  • Projekt pod nazwą: „Budowa placu zabaw na os. Prusa” – zaproponowane przez lidera działki na osiedlu Prusa o nr ewidencyjnych: 5548/1, 5546/1, 5377 są niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na tym terenie, gdyż znajdują się w planowanych pasach drogowych. Ponadto pozostałe działki wskazane w projekcie pod lokalizację placu zabaw położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
  • Projekt pod nazwą „Modernizacja placu zabaw na os. Dmowskiego – Wojska Polskiego” – lider nie wskazał w formie szczegółowej kalkulacji kosztów uwzględniającej m.in. umów z wykonawcami, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu. Wskazał jedynie koszt całego zadania, bez kalkulacji kosztów poszczególnych etapów przedsięwzięcia, które scedował na urzędników, choć leży to tylko i wyłącznie w gestii lidera.
  • Projekt „Impreza Disco Polo – Gostynin” – lider nie przewidział pełnych kosztów które impreza może generować m.in. kosztów ochrony, służby medycznej czy zabezpieczenia imprezy. Ponadto podobne zadanie ma zaplanowane do realizacji jednostka miejska, co jest sprzeczne z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 118/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
  • Projekt „Strefa Kibica” – lider nie przewidział pełnych kosztów, które impreza może generować m.in. kosztów licencji, ochrony, służby medycznej czy zabezpieczenia.
  • Projekt „Modernizacja / budowa placu zabaw na os. Targowa” – lider nie wskazał w formie szczegółowej kalkulacji kosztów uwzględniającej m.in. umów z wykonawcami, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu. Wskazał jedynie koszt całego zadania, bez kalkulacji kosztów poszczególnych etapów przedsięwzięcia, które scedował na urzędników, choć leży to tylko i wyłącznie w gestii lidera. Ponadto lider nie wskazał lokalizacji projektu tzn. nie oznaczona została nieruchomość na której ma być zlokalizowany plac zabaw.
  • Projekt „Modernizacja placu zabaw na os. Wojska Polskiego” – lider nie wskazał w formie szczegółowej kalkulacji kosztów uwzględniającej m.in. umów z wykonawcami, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu. Wskazał jedynie koszt całego zadania, bez kalkulacji kosztów poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
  • Projekt „Usiądź, odpocznij, porozmawiaj – zakup ławek i koszy na śmieci” – projekt jest niezgodny z §4 ust. 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 
  • Projekt „Budowa placu zabaw przy ul. Bierzewickiej 57” – projekt jest niezgodny z §4 ust. 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 

 

Zachęcam do głosowania na projekty, które przeszły weryfikację, a liderów przyszłorocznych projektów zachęcam do bardziej rzetelnego, szczegółowego przygotowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba