Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

"Sport dla wszystkich" - konkurs na organizację zajęć sportowych dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

 W ramch dofinansowania możliwa jest organizacja zajęć sportowych dla uczniów oraz realizacja zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  a także organizowanych przez:
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2018 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

 • zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
 • zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki
 • pływania „Umiem pływać”
 • zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Termin składania wniosków do dnia 29 listopada 2017 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 • Konkurs "Sport dla wszystkich"
 • Konkurs "Sport dla wszystkich"
 • Konkurs "Sport dla wszystkich"

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt