Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Gostynina informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Miasta Gostynina przejmie zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli wszystkich zamieszkałych nieruchomości.
Obowiązki właścicieli nieruchomości:

  • wypowiedzenie obecnie obowiązujących umów na odbiór odpadów, ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r.;
  • złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2013 r., w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Wszelkich informacji z tej tematyki udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr tel. 24 236-07-42 lub 24 236-07-41.

Deklaracja do pobrania poniżej

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt