Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),
informuje, że przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 8 grudnia 2017 roku na
godz. 11.00, na dzierżawę:
- część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2645 o powierzchni 150 m kw położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek z przeznaczeniem pod prowadzenie ogródka letniego, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą
PL1G/00025037/5, zakończył się wynikiem pozytywnym.
Cena wywoławcza stanowiąca miesięczny czynsz za dzierżawę wynosiła – 1.700,00 zł.
Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciły dwie osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
Dzierżawcą części działki został Paweł Adam Tomaszewski, który przystąpił do przetargu oferując najwyższy czynsz za dzierżawę w wysokości 1.720,00 złotych.
Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl.


Burmistrz Miasta Gostynin
Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dnia 18 grudnia 2017 roku

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba