Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przedsiębiorco pamiętaj o wniesieniu opłaty za koncesję

Przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2018 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Oświadczenie należy złożyć w głównym budynku Urzędu Miasta – w Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26, pok. 305

Zweryfikowaną z pracownikiem Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia kwotę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek: 89102039740000530200066258 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy, a dowód opłaty należy dostarczyć do Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26, pok. 305.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba