Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LXX sesja Rady Miejskiej VII kadencji - wideo

W dniu  28 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyły się obrady LXX sesji Rady Miejskiej – VII kadencji

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Kazimierzowi Majchrzakowi działaczowi sportowemu.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina za rok 2015,  2016 i 2017).
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018;
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 • głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
 • odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 • głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 1. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina do 2022 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
 7. Podjęcie uchwały sprawie zmiany nazwy ulicy.
 8. Podjęcie rezolucji w sprawie przywrócenia w Gostyninie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 9. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2016.
 10. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2016.
 11. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.                                           

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba