Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Do 31 marca 2018 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za  2017 rok i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

 

UWAGA !!!

 1. Po raz ostatni za rok 2017 są wnoszone opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do marszałków województw;
 2. W przypadku  udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, należy uiścić opłatę za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i złożyć informację  o wysokości naliczonej opłaty;

3.   Jeżeli naliczona opłata za każdy rodzaj korzystania ze środowiska za 2017 rok nie przekracza 100 zł, nie składa się wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

 

Informacja skierowana jest również do Podmiotów korzystających ze środowiska w II półroczu 2012 r. oraz w latach 2013-2016, które są zobowiązane do:

 1. samodzielnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska (tj. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów);
 2. wniesienia opłaty na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (za eksploatację urządzeń mobilnych – na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska), w przypadku przekroczenia za dany rodzaj korzystania ze środowiska kwoty 400 zł dla opłat półrocznych oraz 800 zł – dla opłat rocznych;
 3. sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zachęcamy do  skorzystania z bezpłatnego programu EkoPłatnik, udostępnionego na stronie internetowej wcm.mazovia.pl w pkt 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska, który służy do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji.

Dzięki EkoPłatnikowi można dokonać prawidłowego rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.  

 

Bezpośredni link do programu https://ekoplatnik.mazovia.pl

 

EkoPłatnik sam wskazuje błędy i sposób ich poprawy oraz generuje plik .pdf gotowy do wysłania, drogą:

·         elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego bądź profilu zaufanego,

·         listową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

 

W celu przesłania drogą elektroniczną można założyć profil zaufany na stronie internetowej http://epuap.gov.pl/wps/portal  wg następującej ścieżki:

 1. Wchodzimy na stronę ePuap.
 2. Zakładamy  konto.
 3. Wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego.
 4. Mamy trzy możliwości potwierdzenia profilu zaufanego:

a)    znajdujemy najbliższy punkt, w którym możemy potwierdzić profil zaufany ePuap (lista punktów potwierdzających profil zaufany - https://epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz),

b)    jeżeli posiadamy bezpieczny podpis elektroniczny, możemy samodzielnie (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego,

c)    użytkownicy bankowości internetowej mogą potwierdzić samodzielnie profil zaufany (bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzeń) - aby dowiedzieć się czy bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, najlepiej zadzwonić na infolinię banku).

 1. Udajemy się do wybranego punktu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego,  w przypadku gdy wybraliśmy sposób potwierdzenia profilu zaufanego wskazany w pkt 4 a).

 

Departament Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel: (22) 59-79-200  fax: (22) 59-79-629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej

adres skrytki na ePUAP : /umwm/SkrytkaESP

 

 

 

 • Ekopłatnik

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Jarmark Gostyniński św. Jakuba