Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018– w tym roku po raz pierwszy miasto dofinansowuje 30% kosztów sterylizacji zwierząt właścicielskich.

Warunek
jest jeden - trzeba złożyć wniosek

 

Na wniosek Fundacji Dla Zwierząt Animal Ghost w dniu 2 marca został uchwalony program, który ma na celu:

 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Gostynina w szczególności poprzez umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych i poszukiwanie nowych właścicieli.

2. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i wolno żyjącymi kotami.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

5. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w przypadkach uzasadnionych.

6. Dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich.

7. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem (Załącznik) i składania wniosków.
Szczegółowe informacje:  Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt