Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

KPP w Gostyninie informuje

Święto Korpusu Służby Cywilnej w gostynińskiej policji
14 listopada br. Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, z okazji Dnia Służby Cywilnej, uroczyście podziękował pracownikom cywilnym za ich codzienną pracę i zaangażowanie.
Dzień 11 listopada jest nie tylko świętem upamiętniającym odzyskanie niepodległości w 1918 roku, ale również datą kiedy to w Polsce od 2000 roku obchodzone jest Święto Służby Cywilnej. Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić cywilnych pracowników policji, którzy, choć nie zajmują eksponowanych stanowisk, wykonują wiele zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania policji. Nie noszą munduru, nie widać ich na ulicach, ale ich praca jest równie ważna jak stróżów prawa. Gostynińska komenda nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez profesjonalnego korpusu służby cywilnej.
Szef gostynińskiej policji, insp. Zbigniew Włodkowski wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Radosławem Romanowskim, podziękowali pracownikom cywilnym za ich codzienną prace, wsparcie, profesjonalizm i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
Insp. Włodkowski podkreślił, że bez pracowników cywilnych, zarówno sto lat temu jak i obecnie, nie byłoby możliwe właściwe funkcjonowanie państwa. Życzył, aby praca przynosiła im satysfakcję, liczne sukcesy, ale także uznanie przełożonych i współpracowników, a także była dla nich powodem do dumy i źródłem zawodowej satysfakcji. Równocześnie życzył pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, spełnienia marzeń oraz wiele radości każdego dnia.
Podziękowania i życzenia komendant przekazał w imieniu swoim i wszystkich policjantów.


Działania SMOG
Wczoraj (14.11.) policjanci gostynińskiej drogówki włączyli się w ogólnokrajowe działania „SMOG”.
Celem działań „Smog” jest zwrócenie uwagi kierującym na prawidłowy stan techniczny pojazdów i szkodliwość emisji spalin do atmosfery oraz wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a także zwrócenie uwagi o dbałość o środowisko naturalne.
W trakcie działań mundurowi skontrolowali 19 pojazdów. W 1 przypadku kontrola wykazała, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska opisane w art. art. 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo policjanci przypominali kierującym o konieczności cyklicznego sprawdzania stanu technicznego pojazdów w celu wyeliminowania wszelkiego typu niesprawności jak również zwracali uwagę na dbałość o środowisko naturalne.
Przypominamy
Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.
Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska.


Skorzystajmy z Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa – reagujmy i pomóżmy bezdomnym przetrwać zimę
Coraz chłodniejsze dni i noce to dla osób bezdomnych ciężki okres. Skorzystaj z Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, która daje możliwość zgłoszenia i opisania sytuacji osób, które potrzebują pomocy.
W okresie jesienno-zimowym policjanci szczególną uwagę zwracają na problem osób samotnych, bezradnych jak i bezdomnych. Dlatego już od kilku dni gostynińscy policjanci prowadzą wzmożone działania prewencyjne i pomocowe w zakresie wsparcia tych osób. Mundurowi każdego dnia poświęcają sporo czasu, aby dokładnie sprawdzić miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
Warto również pamiętać, że tutaj każdy może okazać się pomocny. Wystarczy telefon na nr alarmowy 112 i wskazanie miejsca, gdzie przebywa osoba potrzebująca pomocy. Nie bądźmy obojętni. Tutaj każdy może uratować życie.
Warto przy tym skorzystać z  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, która posiada zakładkę „Bezdomność”. Dodatkowo występuje możliwość dokonania szczegółowego opisu sytuacji osoby, co ułatwi policjantom zorganizowanie pomocy.
Nie bądźmy obojętni. Reagujmy!


podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

  • KPP informuje
  • KPP informuje
  • KPP informuje
  • KPP informuje

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt