Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Klub”

Informuję, iż Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „KLUB” - rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Przedmiotem dofinansowania mogą być podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne). Zgłaszane projekty muszą być realizowane wyłącznie na terenie kraju i mieć charakter niekomercyjny.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy składać do 15 marca 2019 r.

Projekt może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji może wnioskować o 10 000 zł, a Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji o 15 000 zł. Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe może wynieść 6 000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9 000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Kwota wnioskowana na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego nie może przekroczyć 4 000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6 000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji.

Szczegóły dotyczące prowadzonego naboru wniosków w ramach Programu „KLUB” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (https://www.msit.gov.pl) w zakładce Konkursy. Pracownicy Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Gostynina (ul. Parkowa 22, pokój nr 6, tel. 24 236 07 23) służą pomocą przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych.

Zachęcam Kluby sportowe z Gostynina do wzięcia udziału w naborze wniosków w ramach Programu „KLUB”.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

  • logo

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt