Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Gostynińscy policjanci podsumowali 2018 rok

  W dniu wczorajszym - (23.01.) w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę gostynińskich policjantów. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł.insp. Mirosław Jedynak oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.
Meldunek o rozpoczęciu odprawy służbowej mł.insp. Mirosławowi Jedynakowi złożył Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Dariusz Dutkowski. Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, który omówił sytuację kadrową jednostki, a także podsumował pracę policjantów pionu kryminalnego. Komendant przedstawił także kierunki pracy i zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku oraz podziękował za dotychczasową służbę. Wyrazy uznania i podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządu terytorialnego za dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli powiatu gostynińskiego.
Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie nadkom. Radosław Romanowski przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz zaprezentował efekty pracy i działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego.
Podsumowując odprawę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł.insp. Mirosław Jedynak ocenił pozytywnie pracę gostynińskiej komendy. Podziękował gostynińskim policjantom i samorządowcom za dobrą współpracę, a także zwrócił się z apelem o dalszą dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostynińskiego. Podkreślił, że najważniejszym priorytetem i głównym miernikiem oceny Policji jest zadowolenie obywateli z jakości pracy policjantów i eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią gostynińscy policjanci. Pogratulowali osiągnięć oraz podziękowali za dotychczasową współpracę, zapewniając swoje wsparcie w działaniach funkcjonariuszy.
W odprawie rocznej podsumowującej pracę gostynińskich policjantów wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł.insp. Mirosław Jedynak, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, Wójtowie gmin powiatu gostynińskiego – Barbara Stępniak, Krzysztof Woźniak i Edmund Zieliński, a także pracownicy i policjanci.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

  • Podsumowanie roku 2018r. w KPP w Gostyninie
  • Podsumowanie roku 2018r. w KPP w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt