Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach:

- 31 stycznia 2019 roku - w godzinach 10.30 - 13.30,

- 04 lutego 2019 roku - w godzinach 10.30 - 13.30,

- 05 lutego 2019 roku - w godzinach 10.30 - 13.30,

- 07 lutego 2019 roku - w godzinach 10.30 - 13.30.

Podstawą do wydania żywności jest skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, które składane były podczas odbioru pierwszej tury żywności w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku i są w posiadaniu MOPS.

Odbiór żywności przez te osoby odbywać się będzie po okazaniu dowodu osobistego.

Jednocześnie informujemy, żeby osoby, które posiadają aktualne skierowania (skierowania w ramach Podprogramu 2018 wydawane są przez tut. Ośrodek od listopada 2018 roku) zgłaszały się po odbiór żywności z posiadanym skierowaniem.

Osoby, które nie posiadają skierowania i chcą korzystać z w/w Programu, a ich dochód nie przekracza:

- 1402 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

- 1056 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ulica Parkowa 22 celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Kontakt telefoniczny 24 236 13 60

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.


 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gostyninie

  • herb miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt