Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na rozwój sportu ogłoszony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 r. Na ten cel planuje się przeznaczyć 330 000 zł. Oferty będą przyjmowane do 15 marca br.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są kluby sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie, działające na obszarze Gminy Miasta Gostynina i na rzecz jej mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu wymieniony w §1 Uchwały Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  • realizację programów szkolenia sportowego;
  • zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych;
  • pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;
  • wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina do dnia 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączniku poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt