Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, iż nie dokonuje się wyboru ofert w konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Wpłynęły dwie oferty, które zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniach 17 i 18 czerwca 2019 r. Oferty spełniały wymogi formalne, natomiast budziły zastrzeżenia pod względem merytorycznym i zostały odrzucone. W związku powyższym nie wyłoniono realizatora zadania.

Zarządzenie Burmistrza o wynikach konkursu.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt