Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że IV przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pokój nr 3 na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

* Przetarg dotyczył sprzedaży niezabudowanych nieruchomości:

  • oznaczonej nr ewidencyjnym działki 3317/1 położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/000016225/4.

    Cena wywoławcza – 45.200,00 zł. + 23% podatek VAT

  • oznaczonej nr ewidencyjnym działki 4235/5 położonej w Gostyninie przy ul. Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/000043751/8.

Cena wywoławcza – 24.800,00 złotych.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

 

Gostynin, dnia 26.06.2019 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 26.06.2019 roku do 03.07.2019 roku.

 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt