Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz z absolutorium

Podczas dzisiejszych (27.06) obrad XI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji podejmowano m.in. uchwały dotyczące udzielenia Burmistrzowi Gostynina wotum zaufania po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina. W skrócie raport omówiła Sekretarz miejski pani Hanna Adamska, która przypomniała, że dokument składa się z 5 części: ogólnej, prezentującej strukturę i działalność jednostek organizacyjnych i Urzędu, mówiącej o realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2018r., o podejmowanych inwestycjach oraz o Budżecie Obywatelskim. Raport był opiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Radni głosowali następująco: za - 13 głosów, wstrzymujących się i przeciw nie było.

Następnie Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wynik głosowania radnych: głosów za - 12, wstrzymujących się i przeciw - 0.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie również była pozytywna.  Radni miejscy nie mieli wątpliwości, aby podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Głosów za było 13, wstrzymujących się i przeciw - 0.

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował Radzie za zaufanie, a także słowa podziękowania skierował do Zastępcy burmistrza pani Haliny Fijałkowskiej, Skarbnika pani Bożeny Sokołowskiej, Sekretarza pani Hanny Adamskiej, a także do wszystkich pracowników  Urzędu Miasta, których praca przyczynia się do uzyskania pozytywnych efektów w realizacji zadań nałożonych na Burmistrza i urząd. 

 

 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza
 • Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt