Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Rondo Żołnierzy Niezłomnych w Gostyninie

Na sesji Rady Miejskiej w dniu wczorajszym (27 czerwca) radni podjęli uchwałę o nadaniu rondu mieszczącemu się na skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich i Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 nazwy ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych”.

Przypomnijmy, że 23 maja nastąpiło uroczyste przywrócenie do ruchu i otwarcie ronda.

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z Gostynina, a prace rozpoczęły się w połowie listopada ub. roku. Rondo zostało wykonane, aby uchronić użytkowników dróg od wypadków, do których wcześniej w tym miejscu dochodziło.

Pomysł nazwania ronda "Rondem Żołnierzy Niezłomnych" zaczął się od tego, że do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” z prośbą o podjęcie przez Radę Miejską w Gostyninie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulicy Legionów Polskich i ulicy Tadeusza Kościuszki - ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych”. W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in.: "Nadanie tej nazwy ma uhonorować: tragiczne losy wyklętych przez komunistów członków antykomunistycznego podziemia, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej; żołnierzy podziemia niepodległościowego działających od Pomorza po Podhale oraz upamiętnić Ich patriotyczne oddanie, heroizm i szlachetne poświęcenie, przypieczętowane najczęściej własną śmiercią. (...) Nazwa ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych”, to utrwalenie i zachowanie dla przyszłości pokoleń pamięci o żołnierzach tzw. drugiej konspiracji - poległych, zamęczonych w ubeckich więzieniach, skazanych w procesach pokazowych i poddawanych licznym torturom i prześladowaniom. To nie tylko spłata długu wobec ludzi, którym zależało na wolnej, suwerennej Polsce, to uhonorowanie bohaterów, którzy swoją ideową walką i heroiczną postawą stali się symbolem do naśladowania (...)."


 

  • Rondo Żołnierzy Niezłomnych
  • Rondo Żołnierzy Niezłomnych
  • Rondo Żołnierzy Niezłomnych
  • Rondo Żołnierzy Niezłomnych

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt