Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2020

Szanowni Państwo,

po raz piąty realizujemy w naszym mieście Budżet Obywatelski (nazywany też budżetem partycypacyjnym).

W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, (w przypadku Gostynina jest to 250.000 zł) o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

W procesie tym mieszkańcy diagnozują potrzeby, zgłaszają projekty a następnie oddają na nie swoje głosy.

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentacji (o ile to konieczne) nie może przekroczyć kwoty:

a) projekt inwestycyjny - 80.000 zł,

b) projekt o charakterze kulturalnym - 30.000 zł,

c) projekt o charakterze sportowym - 30.000 zł

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, trybem i terminami poszczególnych czynności związanych z konsultacjami dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, które znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Nr 67/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do składania swoich propozycji zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Od 8 lipca do 02 sierpnia 2019 r. trwa nabór projektów do zrealizowania w V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020'' składamy w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. nr 205 lub wysyłamy listem na podany wyżej adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych, wartych realizacji projektów.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt