Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Polsko-niemieckie Forum historyczne

Z udziałem przedstawicieli Gostynina i Langenfeld odbyło się w dniach 9-10 września 2019r. w Gdańsku Forum historyczne. Do obecności na wydarzeniu zaproszeni zostali animatorzy wymian szkolnych prowadzonych z udziałem uczniów z Polski i Niemiec, przedstawiciele miejsc pamięci, muzeów, archiwów oraz polskie i niemieckie instytucje prowadzące działalność związaną z upamiętnianiem historii. Organizatorem spotkania była Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, która już od pięciu lat dofinansowuje obustronne projekty szkolne w tematyce historycznej Zachować pamięć. Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte reprezentowali dyrektor Adam Matyszewski i nauczyciel Elżbieta Szubska-Bieroń, z miasta partnerskiego Langenfeld przyjechała nauczycielka i koordynatorka wymiany w Kopernikus-Realchule Lydia Mletzko. Podczas dwudniowego Forum efekty współpracy zaprezentowane zostały na stoisku informacyjnym przygotowanym przez stronę polską. Była to okazja do promowania szkoły i współpracy partnerskiej pomiędzy Gostyninem i Langenfeldem na arenie międzynarodowej.

  •  Forum historyczne
  •  Forum historyczne
  •  Forum historyczne
  •  Forum historyczne

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt