Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wstępne wyniki konkursu ofert na zadania profilaktyczne

Informujemy o wstępnych wynikach konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącego realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownym.

Termin składania ofert upłynął w dniu: 23.10.2019 r.

Wpłynęły trzy oferty, tj. dwie oferty na zadanie nr 1 pod nazwą Realizacja wydarzenia o charakterze artystycznym, którego celem jest promowanie działań miasta na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym i narkotykowym oraz ich rodzin oraz jedna oferta na zadanie nr 2 pod nazwą: Realizacja programów profilaktycznych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie, które zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 24 i 25 października 2019 r.

Informacja o wstępnych wynikach konkursu znajduje się w załączniku.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt VIII ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt