Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nauczyciele z SP 3 nagrodzeni

12 nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie zostało przed kilkoma dniami wyróżnionych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Medale i legitymacje wyróżnionym wręczali: Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Krzysztof Wiśniewski - Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medal Złoty za Długoletnią Służbę (30 i więcej lat pracy) został przyznany Krystynie Krysztofiak, Hannie Małachowskiej, Mirosławowi Pacholcowi i Cezaremu Zalewskiemu. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (20 i więcej lat pracy) przypadł w udziale: Beacie Dutkiewicz, Mariuszowi Gajewskiemu, Tomaszowi Kujawie i Grażynie Oliwie, zaś Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (10 i więcej lat pracy) Ewie Doroszuk, Joannie Wawrzyniak i Alicji Zygmunt. Dyrektora szkoły Adama Matyszewskiego odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku. Przyznawany jest za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medal KEN przyznawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania - ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych” (art. 31 ust. 2).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3
 • Nagrodzeni nauczyciele SP 3

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Oświadczenie PEC