Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie - VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Gostynina:

  • informacja Prezesa Zarządu ARION Med. Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie o udzielonych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej,

  • informacja Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej im. p rof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie o udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej,

  • informacja Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” Gostynin Sp. z o.o. o udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej,

  • informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku o udzielanych przez placówkę świadczeniach,

  • informacja o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i profilaktycznych przez Niepublicznych Zakład Opieki Zdrowotnej „Szkol-Med” w Gostyninie.

  • informacja Burmistrza Miasta o realizowanych programach profilaktycznych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Gostynina na lata 2020-2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad.

 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Oświadczenie PEC