Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020

Burmistrz Miasta Gostynina

działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Miasta Gostynina, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

a/ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26,

b/ na stronach internetowych Gminy pod adresem: http:/www.umgostynin.bip.org.pl/ oraz www.gostynin.pl

Informuje się również o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały w formie pisemnej w terminie do dnia 04.02.2020 roku włącznie. Miejsce zgłaszania uwag i propozycji: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin, Sekretariat, pok. 208, w poniedziałek, środa i czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30, we wtorek w godzinach od 7.30 – 16.30, a w piątek w godzinach od 7.30 – 14.30 w formie elektronicznej na adres: srodowisko@gostynin.pl lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 1 w godzinach jak wyżej.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Pani Małgorzata Sandecka w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, 09 – 500 Gostynin, pok. nr 1, tel: (24) 236-07-42.


Gostynin, dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt