Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 01.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 169 / 14
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 8 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 30.06.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego ul. R. Dmowskiego 14/2, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt.„Ulice Gostynina z historią w tle - przewodnik turystyczny”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 8 lipca 2020 r. do godziny 15.30:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

UWAGA! Zmniejszone ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z pilnymi pracami konserwacyjno-remontowymi na instalacji w dniu 3 lipca 2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w całym mieście będzie zmniejszone ciśnienie w sieci wodociągowej. Zwracamy uwagę na możliwość zgromadzenia zapasu wody przed godziną ósmą rano.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 • MPK Gostynin

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 02.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 162 / 3
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 5

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 7.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Badania na koronawirusa dla mieszkańców Gostynina

Centrum Medyczne Corten Medic w porozumieniu z Urzędem Miasta Gostynin organizuje Punkt Diagnostyki Mobilnej dla mieszkańców. W dedykowanym punkcie będą dostępne testy genetyczne wykrywające koronawirusa w organizmie. Osoby w kwarantannie i rozpoczynające leczenie uzdrowiskowe będą miały wykonywane badania bezpłatnie w ramach NFZ.

Istnieje również możliwość wykonania testów komercyjnie:

- testy kasetkowe na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2. Materiał pobierany do badania to krew z palca. Wynik testu będzie znany już po 6-10 minutach, jednostkowy koszt 119zł

- testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 24 godz., jednostkowy koszt 535zł.

Corten Medic to centrum medyczne posiadające doświadczenie w diagnostyce COVID-19. Realizuje testy zarówno w oddziałach stacjonarnych, jak i swoich Punktach Diagnostyki Mobilnej typu Corten Test&Drive. We współpracy z Urzędem Miasta Gostynin Corten Medic zorganizowało Punkt Diagnostyki Mobilnej stacjonujący w Gostyninie. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców związane z wiedzą na temat swojego stanu zdrowia, szczególnie w czasie pandemii.

Punkt Diagnostyki Mobilnej będzie oferował mieszkańcom:

 1. Testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 24 godz. Corten Medic współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi laboratoriami, które są wpisane na listę COVID przez Ministerstwo Zdrowia.

Badania refundowane wykonywane są wyłącznie Pacjentom w kwarantannie i wyjeżdżającym do sanatorium, którzy powinni zgłosić się najlepiej 5-6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Pacjenci otrzymali dedykowaną wiadomość SMS od Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwości skorzystania z testu genetycznego.

 

Lokalizacja Punktu Diagnostyki Mobilnej:

Teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ul. Sportowa 1

Testy realizowane są codziennie w godz. 8:00 – 10:00.

Na wykonanie testów trzeba się umawiać telefonicznie pod numerem: tel. 41 246 00 11

 

Testy Corten Medic - diagnostyka i edukacja Pacjenta

Wszystkie oddziały Corten Medic i punkty mobilne działają według rygorystycznych procedur i standardów, mających zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjenta i personelu. Udzielane przez Centrum Medyczne świadczenia nie ograniczają się tylko do wykonywania testów, ale zawierają także edukację Pacjenta oraz informację na temat przeprowadzanych testów, ich wartości dla Pacjentów i społeczeństwa mławskiego. Personel chętnie odpowiada na na wszelkie pytania dotyczące organizacji badań, zasadności, wiarygodności oraz postępowania adekwatnie do wyniku badań COVID-19.

 • Testy na COVID

Seniorzy Mazura wznowili treningi

Bardzo krótko, bo zaledwie półtora tygodnia, trwała przerwa piłkarzy Mazura Gostynin w treningach.


W czwartek, 2 lipca 2020 r. treningiem o godzinie 19:00 na Stadionie Miejskim w Gostyninie nasi piłkarze powrócili do zajęć w ramach przygotowań do sezonu 2020/21 Płockiej Ligi Okręgowej. W treningu wzięło udział 18 zawodników.


Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń z piłką oraz gry wewnętrznej.


Sztab trenerski na okres przygotowawczy przeprowadzać będzie dwa treningi w tygodniu, a także zaplanowano siedem gier kontrolnych. Pierwszym przeciwnikiem będzie zespół MKS Kutno. Mecz zostanie rozegrany w Kutnie 4 lipca 2020 roku (sobota).

MKS Mazur Gostynin

 • Seniorzy Mazura wznowili treningi
 • Seniorzy Mazura wznowili treningi
 • Seniorzy Mazura wznowili treningi
 • Seniorzy Mazura wznowili treningi

Lato w mieście - lipiec

Drodzy Mieszkańcy!

Za nami pierwszy tydzień wakacji. Zapraszam Państwa do zapoznania się z propozycjami przygotowanymi przez gostynińskie placówki kulturalne i sportowe. Każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie.

W upalne dni woda przynosi przyjemną ochłodę, więc niezależnie od tego, czy wybierasz się nad jezioro, morze czy na basen, pływanie to idealna aktywność na wakacje. Miłośników plażowania zapraszam do korzystania z jedynego miejskiego kąpieliska nad jeziorem Bratoszewo, gdzie  możemy bezpiecznie popływać pod okiem ratowników, wypożyczyć rowerek wodny, pograć w „plażówkę” lub poleniuchować na piasku i korzystać z promieni słonecznych. W tym roku dokonano wycinki trzciny i nawieziono nowy piasek, dzięki czemu plaża zyskała nowy wygląd, a linia brzegowa jeziora została poszerzona. A już niebawem najmłodsi będą mogli pobawić się na placu zabaw, a spragnieni i głodni skorzystać z punktu gastronomicznego. Kąpielisko jest do Państwa dyspozycji codziennie, a nad bezpieczeństwem w okresie wakacji w godz. 10.00-18.00 czuwają ratownicy, u których również można wypożyczyć sprzęt sportowy.

Jeśli wolicie Państwo basen – w okresie wakacji czynny jest w godzinach 7.00 - 21.30, a dla dzieci i młodzieży cena biletu to 2 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do bezpłatnego korzystania z boisk typu Orlik w godzinach 10.00 – 21.00 oraz kortu tenisowego na terenie stadionu w godzinach 7.30 – 21.00.

W ramach aktywnego wypoczynku proponujemy także skorzystać z wypożyczalni gostynińskich rowerów miejskich, która 7 dni w tygodniu oddaje do Państwa dyspozycji 10 rowerów dla dorosłych, 6 rowerów dla dzieci, dwie przyczepki oraz foteliki dla najmłodszych. Dzięki opracowanym mapą z różnorodnymi trasami krajobrazowo-turystycznym dostępnymi w wypożyczalni bezpiecznie poznacie okolice naszego miasta.

W Gostyninie odmrażamy kulturę! Wciąż jeszcze małymi krokami, ostrożnie, z zachowaniem wymogów pozwalających zapewnić maksimum bezpieczeństwa rozpoczynają funkcjonowanie miejskie instytucje kultury. Biblioteka uruchomiła już wypożyczenia zbiorów, a  w Centrum Kultury rozpoczyna się projekt „Aktywne wtorki i twórcze czwartki z eMCeKiem w plenerze.”

Każdy lipcowy wtorek i czwartek, zawsze o godz. 17:00 - przed budynkiem Miejskiego Centrum Kultury albo na Rynku Miejskim – każdy znajdzie coś dla siebie.

Ofertą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci 10 lipca rozpoczyna działalność kino Siemowit, po okresie zawieszenia. ,,Sala samobójców. Hejter”, Animowany film „Naprzód”, polska komedia Swingersi – to filmy, które będzie można obejrzeć już w lipcu.

Pamiętajmy jednak, że instytucje funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym. Wszystkich korzystających z oferty placówek kulturalnych prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w czasie pandemii.

W tym roku niestety nie mamy możliwości świętowania Jarmarku św. Jakuba. Na przyszły weekend mieliśmy zaplanowany szereg imprez, na których wszyscy mieszkańcy mogliby spędzić miło czas w gronie rodziny i znajomych. Sytuacja wywołana przez pandemie koronawirusa spowodowała, że musieliśmy odwołać koncerty. Ale mimo tych przeciwności, w imieniu Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury gorąco zapraszam na Ucztę Uliczną w Gostyninie. W dniach 10-12 lipca na terenie przed MCK odbędzie się kulinarna podróż dookoła świata z Food Truckami. Przez 3 dni będziecie mieli Państwo okazję spróbować smacznych dań z różnych kuchni świata, a dla na najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami, dmuchańce oraz animatorzy.

Jednocześnie zachęcam wszystkich, którzy mają ciekawe wakacyjne propozycje dla mieszkańców i gości odwiedzających Gostynin, by dzielili się z nami swoją ofertą na spędzanie czasu wolnego. Najciekawsze propozycje zamieścimy na stronie miasta www.gostynin.pl oraz w mediach społecznościowych. Informacje prosimy przesyłać na adres promocja@gostynin.pl

Wakacyjna oferta miejskich instytucji dostępna jest na stronie Miasta w aktualnościach i kalendarium na dole strony: www.gostynin.pl oraz stronach poszczególnych jednostek miejskich.

Najlepszym sposobem na wypoczynek jest kontakt z przyrodą, której na szczęście w naszych okolicach nie brakuje. Niezmiennie zachęcam do korzystania z potencjału miasta i okolic. Wybierajcie, zapisujcie się, korzystajcie i bawcie się znakomicie! Życzę udanych wakacji!


Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście

Uroczyste otwarcie Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży po modernizacji

Miło nam poinformować, że Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży zyskała nowy wygląd. Już od 1 czerwca na najmłodszych czytelników czeka jasne, przyjazne i nowoczesne miejsce, w którym mogą nie tylko wzbogacać wiedzę i rozwijać swoje książkowe pasje, ale także miło spędzać czas.
W dniu 25 czerwca 2020 r. w siedzibie czytelni odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki z udziałem władz miasta.

 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie

Pierwszy spektakl za nami

Teatr Lalek Igraszka, ze spektaklem „Podróż za horyzont” rozpoczął cykl wydarzeń zaplanowanych na lipiec w ramach „Aktywnych wtorków i twórczych czwartków z eMCeKiem”.

Była to opowieść o przyjaźni i o tym, że nie należy nikogo oceniać zbyt pochopnie. Niecodzienna podróż głównej bohaterki Małgosi, niezwykłe spotkania w połączeniu z nauką kolorów to prawdziwa uczta nie tylko dla najmłodszych.

Po zakończonym spektaklu dzieci wzięły udział w warsztatach, które poprowadził Pan Paweł Kołodziejski.
Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy spotkać się z Wami po tak długiej przerwie.

Zachęcamy do śledzenia propozycji MCK na stronie www.mck-gostynin.pl lub gostynin.pl.

 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami

Wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań w ramach rozwoju sportu w 2020 roku

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 250.000,00 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wysokość przyznanej dotacji (zł)

1.

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

13 000,00

2

Klub Żeglarski Hals

Udział reprezentacji K.Ż „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2020 wraz z treningami przygotowawczymi

36 000,00

3

Miejski Klub Sportowy MAZUR

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 2020r.

110 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team”

„Łączą nas rolki” - wrotkarstwo forma aktywności fizycznej skierowana do mieszkańców miasta Gostynina

10 000,00

5

Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

26 000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy „Football Education”

Realizacja programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2020 r

20 000,00

7

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Handball Team Skrwa Gostynin”

Żyj aktywnie w Gostyninie - piłka ręczna dla dzieci i młodzieży z miasta i okolic

25 000,00

8

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83,

Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów

4 000,00

9

Klub Sportowy K.O. Fight Team Gostynin,

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym

6 000,00

Informacja dla klubów sportowych.

Prosimy o dostosowanie zapisów  II, III, IV wniosku o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu finansowego do kwoty przyznanej dotacji  oraz o dostosowanie terminów realizacji projektu i dostarczenie dokumentów do Urzędu Miasta Gostynina pok. nr 305 do dnia 10 lipca 2020 r.

W przypadku rezygnacji z dotacji prosimy o informację na piśmie.

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, a klubami sportowymi nastąpi po uzupełnieniu dokumentacji i uzgodnieniu terminu.

drukuj (Wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań w ramach rozwoju sportu w 2020 roku)

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 03.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 149 / 4
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 7.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 04.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 116 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Bema.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2020 roku (wtorek), o godz. 11:00 w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nie zabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 05.08.2020 r.(włącznie) do godziny 14.00 - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr

89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul.

Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 05.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 05.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 115 / 11

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt