Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 01.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 169 / 14
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 8 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w izolacji domowej na terenie powiatu gostynińskiego przebywa 9 osób - pracowników DHL w Sochaczewie. Ze względu na zarejestrowane ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w DHL w Sochaczewie dochodzenie i postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie prowadzi właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. W związku z tym te osoby wykazane są w statystyce  / meldunku epidemiologicznym PSSE w Sochaczewie.

Stan zdrowia tych osób pozwala na izolację domową, wszyscy pozostają pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz są w stałym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki medycznej.

Mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy przebywali w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 zostali objęci obowiązkową  kwarantanną domową.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 30.06.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego ul. R. Dmowskiego 14/2, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt.„Ulice Gostynina z historią w tle - przewodnik turystyczny”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 8 lipca 2020 r. do godziny 15.30:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

UWAGA! Zmniejszone ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z pilnymi pracami konserwacyjno-remontowymi na instalacji w dniu 3 lipca 2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w całym mieście będzie zmniejszone ciśnienie w sieci wodociągowej. Zwracamy uwagę na możliwość zgromadzenia zapasu wody przed godziną ósmą rano.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 • MPK

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 02.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 162 / 3
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 5

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 7.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Badania na koronawirusa dla mieszkańców Gostynina

Centrum Medyczne Corten Medic w porozumieniu z Urzędem Miasta Gostynin organizuje Punkt Diagnostyki Mobilnej dla mieszkańców. W dedykowanym punkcie będą dostępne testy genetyczne wykrywające koronawirusa w organizmie. Osoby w kwarantannie i rozpoczynające leczenie uzdrowiskowe będą miały wykonywane badania bezpłatnie w ramach NFZ.

Istnieje również możliwość wykonania testów komercyjnie:

- testy kasetkowe na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2. Materiał pobierany do badania to krew z palca. Wynik testu będzie znany już po 6-10 minutach, jednostkowy koszt 119zł

- testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 24 godz., jednostkowy koszt 535zł.

Corten Medic to centrum medyczne posiadające doświadczenie w diagnostyce COVID-19. Realizuje testy zarówno w oddziałach stacjonarnych, jak i swoich Punktach Diagnostyki Mobilnej typu Corten Test&Drive. We współpracy z Urzędem Miasta Gostynin Corten Medic zorganizowało Punkt Diagnostyki Mobilnej stacjonujący w Gostyninie. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców związane z wiedzą na temat swojego stanu zdrowia, szczególnie w czasie pandemii.

Punkt Diagnostyki Mobilnej będzie oferował mieszkańcom:

 1. Testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 24 godz. Corten Medic współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi laboratoriami, które są wpisane na listę COVID przez Ministerstwo Zdrowia.

Badania refundowane wykonywane są wyłącznie Pacjentom w kwarantannie i wyjeżdżającym do sanatorium, którzy powinni zgłosić się najlepiej 5-6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Pacjenci otrzymali dedykowaną wiadomość SMS od Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwości skorzystania z testu genetycznego.

 

Lokalizacja Punktu Diagnostyki Mobilnej:

Teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ul. Sportowa 1

Testy realizowane są codziennie w godz. 8:00 – 10:00.

Na wykonanie testów trzeba się umawiać telefonicznie pod numerem: tel. 41 246 00 11

 

Testy Corten Medic - diagnostyka i edukacja Pacjenta

Wszystkie oddziały Corten Medic i punkty mobilne działają według rygorystycznych procedur i standardów, mających zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjenta i personelu. Udzielane przez Centrum Medyczne świadczenia nie ograniczają się tylko do wykonywania testów, ale zawierają także edukację Pacjenta oraz informację na temat przeprowadzanych testów, ich wartości dla Pacjentów i społeczeństwa mławskiego. Personel chętnie odpowiada na na wszelkie pytania dotyczące organizacji badań, zasadności, wiarygodności oraz postępowania adekwatnie do wyniku badań COVID-19.

 • Testy na COVID

Seniorzy Mazura wznowili treningi

Bardzo krótko, bo zaledwie półtora tygodnia, trwała przerwa piłkarzy Mazura Gostynin w treningach.


W czwartek, 2 lipca 2020 r. treningiem o godzinie 19:00 na Stadionie Miejskim w Gostyninie nasi piłkarze powrócili do zajęć w ramach przygotowań do sezonu 2020/21 Płockiej Ligi Okręgowej. W treningu wzięło udział 18 zawodników.


Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń z piłką oraz gry wewnętrznej.


Sztab trenerski na okres przygotowawczy przeprowadzać będzie dwa treningi w tygodniu, a także zaplanowano siedem gier kontrolnych. Pierwszym przeciwnikiem będzie zespół MKS Kutno. Mecz zostanie rozegrany w Kutnie 4 lipca 2020 roku (sobota).

MKS Mazur Gostynin

 • Seniorzy Mazura wznowili treningi
 • Seniorzy Mazura wznowili treningi
 • Seniorzy Mazura wznowili treningi
 • Seniorzy Mazura wznowili treningi

Lato w mieście - lipiec

Drodzy Mieszkańcy!

Za nami pierwszy tydzień wakacji. Zapraszam Państwa do zapoznania się z propozycjami przygotowanymi przez gostynińskie placówki kulturalne i sportowe. Każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie.

W upalne dni woda przynosi przyjemną ochłodę, więc niezależnie od tego, czy wybierasz się nad jezioro, morze czy na basen, pływanie to idealna aktywność na wakacje. Miłośników plażowania zapraszam do korzystania z jedynego miejskiego kąpieliska nad jeziorem Bratoszewo, gdzie  możemy bezpiecznie popływać pod okiem ratowników, wypożyczyć rowerek wodny, pograć w „plażówkę” lub poleniuchować na piasku i korzystać z promieni słonecznych. W tym roku dokonano wycinki trzciny i nawieziono nowy piasek, dzięki czemu plaża zyskała nowy wygląd, a linia brzegowa jeziora została poszerzona. A już niebawem najmłodsi będą mogli pobawić się na placu zabaw, a spragnieni i głodni skorzystać z punktu gastronomicznego. Kąpielisko jest do Państwa dyspozycji codziennie, a nad bezpieczeństwem w okresie wakacji w godz. 10.00-18.00 czuwają ratownicy, u których również można wypożyczyć sprzęt sportowy.

Jeśli wolicie Państwo basen – w okresie wakacji czynny jest w godzinach 7.00 - 21.30, a dla dzieci i młodzieży cena biletu to 2 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do bezpłatnego korzystania z boisk typu Orlik w godzinach 10.00 – 21.00 oraz kortu tenisowego na terenie stadionu w godzinach 7.30 – 21.00.

W ramach aktywnego wypoczynku proponujemy także skorzystać z wypożyczalni gostynińskich rowerów miejskich, która 7 dni w tygodniu oddaje do Państwa dyspozycji 10 rowerów dla dorosłych, 6 rowerów dla dzieci, dwie przyczepki oraz foteliki dla najmłodszych. Dzięki opracowanym mapą z różnorodnymi trasami krajobrazowo-turystycznym dostępnymi w wypożyczalni bezpiecznie poznacie okolice naszego miasta.

W Gostyninie odmrażamy kulturę! Wciąż jeszcze małymi krokami, ostrożnie, z zachowaniem wymogów pozwalających zapewnić maksimum bezpieczeństwa rozpoczynają funkcjonowanie miejskie instytucje kultury. Biblioteka uruchomiła już wypożyczenia zbiorów, a  w Centrum Kultury rozpoczyna się projekt „Aktywne wtorki i twórcze czwartki z eMCeKiem w plenerze.”

Każdy lipcowy wtorek i czwartek, zawsze o godz. 17:00 - przed budynkiem Miejskiego Centrum Kultury albo na Rynku Miejskim – każdy znajdzie coś dla siebie.

Ofertą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci 10 lipca rozpoczyna działalność kino Siemowit, po okresie zawieszenia. ,,Sala samobójców. Hejter”, Animowany film „Naprzód”, polska komedia Swingersi – to filmy, które będzie można obejrzeć już w lipcu.

Pamiętajmy jednak, że instytucje funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym. Wszystkich korzystających z oferty placówek kulturalnych prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w czasie pandemii.

W tym roku niestety nie mamy możliwości świętowania Jarmarku św. Jakuba. Na przyszły weekend mieliśmy zaplanowany szereg imprez, na których wszyscy mieszkańcy mogliby spędzić miło czas w gronie rodziny i znajomych. Sytuacja wywołana przez pandemie koronawirusa spowodowała, że musieliśmy odwołać koncerty. Ale mimo tych przeciwności, w imieniu Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury gorąco zapraszam na Ucztę Uliczną w Gostyninie. W dniach 10-12 lipca na terenie przed MCK odbędzie się kulinarna podróż dookoła świata z Food Truckami. Przez 3 dni będziecie mieli Państwo okazję spróbować smacznych dań z różnych kuchni świata, a dla na najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami, dmuchańce oraz animatorzy.

Jednocześnie zachęcam wszystkich, którzy mają ciekawe wakacyjne propozycje dla mieszkańców i gości odwiedzających Gostynin, by dzielili się z nami swoją ofertą na spędzanie czasu wolnego. Najciekawsze propozycje zamieścimy na stronie miasta www.gostynin.pl oraz w mediach społecznościowych. Informacje prosimy przesyłać na adres promocja@gostynin.pl

Wakacyjna oferta miejskich instytucji dostępna jest na stronie Miasta w aktualnościach i kalendarium na dole strony: www.gostynin.pl oraz stronach poszczególnych jednostek miejskich.

Najlepszym sposobem na wypoczynek jest kontakt z przyrodą, której na szczęście w naszych okolicach nie brakuje. Niezmiennie zachęcam do korzystania z potencjału miasta i okolic. Wybierajcie, zapisujcie się, korzystajcie i bawcie się znakomicie! Życzę udanych wakacji!


Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście
 • Lato w mieście

Uroczyste otwarcie Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży po modernizacji

Miło nam poinformować, że Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży zyskała nowy wygląd. Już od 1 czerwca na najmłodszych czytelników czeka jasne, przyjazne i nowoczesne miejsce, w którym mogą nie tylko wzbogacać wiedzę i rozwijać swoje książkowe pasje, ale także miło spędzać czas.
W dniu 25 czerwca 2020 r. w siedzibie czytelni odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki z udziałem władz miasta.

 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Biblioteka dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie
 • Uroczyste otwarcie biblioteki dla dzieci po remoncie

Pierwszy spektakl za nami

Teatr Lalek Igraszka, ze spektaklem „Podróż za horyzont” rozpoczął cykl wydarzeń zaplanowanych na lipiec w ramach „Aktywnych wtorków i twórczych czwartków z eMCeKiem”.

Była to opowieść o przyjaźni i o tym, że nie należy nikogo oceniać zbyt pochopnie. Niecodzienna podróż głównej bohaterki Małgosi, niezwykłe spotkania w połączeniu z nauką kolorów to prawdziwa uczta nie tylko dla najmłodszych.

Po zakończonym spektaklu dzieci wzięły udział w warsztatach, które poprowadził Pan Paweł Kołodziejski.
Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy spotkać się z Wami po tak długiej przerwie.

Zachęcamy do śledzenia propozycji MCK na stronie www.mck-gostynin.pl lub gostynin.pl.

 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami
 • Pierwszy spektakl za nami

Wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań w ramach rozwoju sportu w 2020 roku

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 250.000,00 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wysokość przyznanej dotacji (zł)

1.

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

13 000,00

2

Klub Żeglarski Hals

Udział reprezentacji K.Ż „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2020 wraz z treningami przygotowawczymi

36 000,00

3

Miejski Klub Sportowy MAZUR

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 2020r.

110 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń Team”

„Łączą nas rolki” - wrotkarstwo forma aktywności fizycznej skierowana do mieszkańców miasta Gostynina

10 000,00

5

Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

26 000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy „Football Education”

Realizacja programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2020 r

20 000,00

7

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Handball Team Skrwa Gostynin”

Żyj aktywnie w Gostyninie - piłka ręczna dla dzieci i młodzieży z miasta i okolic

25 000,00

8

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83,

Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów

4 000,00

9

Klub Sportowy K.O. Fight Team Gostynin,

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym

6 000,00

Informacja dla klubów sportowych.

Prosimy o dostosowanie zapisów  II, III, IV wniosku o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu finansowego do kwoty przyznanej dotacji  oraz o dostosowanie terminów realizacji projektu i dostarczenie dokumentów do Urzędu Miasta Gostynina pok. nr 305 do dnia 10 lipca 2020 r.

W przypadku rezygnacji z dotacji prosimy o informację na piśmie.

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, a klubami sportowymi nastąpi po uzupełnieniu dokumentacji i uzgodnieniu terminu.

drukuj (Wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań w ramach rozwoju sportu w 2020 roku)

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 03.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 149 / 4
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 7.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 04.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 116 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Bema.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2020 roku (wtorek), o godz. 11:00 w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nie zabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 05.08.2020 r.(włącznie) do godziny 14.00 - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr

89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul.

Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 05.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 05.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 115 / 11

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

7/07 | Zatańcz z Mażoretkami Gostynin – AKTYWNY WTOREK

Szczęśliwa siódemka, a nawet dwie. 

Przypadek? Nie sądzę...

https://www.facebook.com/events/2597268413830296/

Paradne stroje, buławy, uliczne przemarsze, estradowe występy z sukcesami i choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych – tak w kilku słowach można przybliżyć bohaterki najbliższego „aktywnegowtorku >>> Mażoretki z Gostynina. Zatańczą dla Was, a może… Wy z nimi?

Kiedy: 7 lipca 2020 (wtorek)
O której: godz. 17:00
Gdzie: Rynek Miejski, Gostynin
Wstęp: BEZPŁATNY, ilość miejsc ograniczona!

Historia mażoretek liczy już ponad dwieście lat i wywodzi się z Francji, niemniej jednak zespoły mażoretkowe są popularne również na innych kontynentach. W Polsce najwięcej zespołów mażoretkowych związanych jest z domami kultury oraz z orkiestrami Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Podobnie w naszym mieście początek funkcjonowania sekcji mażoretek to współdziałanie z Miejską Orkiestrą Detą, wywodzącą się z tradycji strażacjkiej, przy Miejskim Centrum Kultury.

-------------------------------------------
Na wydarzeniu bezwyjątkowo obowiązują zasady bezpieczeństwa, zapoznaj się z nimi przed przybyciem >>>> http://www.mck-gostynin.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-imprezy-niemasowej.pdf

WAŻNE w pigułce:
- przed wejściem bezdotykowo mierzymy temperaturę uczestników,
- wchodząc na teren imprezy wypełniasz kartę uczestnictwa (dane osobowe i stan zdrowia) i dostajesz od nas wejściówkę,
- zachowujmy odstęp min. 2 m na terenie imprezy,
- jeśli możesz zasłaniaj nos i usta - kultura (nie tylko) kichania obowiązuje ;-)
- do budynku MCK można wejść wyłącznie w celu skorzystania z toalety,
- na terenie imprezy jednocześnie może przebywać maksymalnie 150 osób.

Planowane terminy i miejsca mogą ulec zmianie, jeśli warunki pogodowe uniemożliwiać będą przeprowadzenie działań. Działania mogą także zostać odwołane, jeśli zaistnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia uczestników lub pojawią się odgórne polecenia właściwego ministerstwa lub inspektora sanitarnego ws. zgromadzeń.

 • plakat

OGŁOSZENIE - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Bema

 • Ogłoszenie-1
 • Działka na sprzedaż

Kino Siemowit - lipcowy repertuar

 • Kino Siemowit - lipcowy repertuar
 • Kino Siemowit - lipcowy repertuar

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 06.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 06.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 120 / 12
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 4 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 19 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 07.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 07.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 124 / 10

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 20 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

5-lecie gostynińskich Mażoretek podczas "Aktywnego wtorku"

W dniu wczorajszym (7.07.2020r.) w czasie "Aktywnego wtorku" organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury, w Rynku miasta wystąpiły gostynińskie mażoretki, które obchodziły 5-lecie swojego istnienia. Opiekunem mażoretek jest Joanna Renata Syska.

Prowadząca spotkanie dyrektor MCK Aleksandra Milczarek, powitała przybyłych artystów i gości, wyjaśniła skąd pochodzi słowo mażoretki (majorki) oraz poinformowała, że zespół Mażoretek Gostynin istnieje od 2015 roku i działa w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte. W obecnej chwili grupa liczy 40 dziewcząt z podziałem na kategorie wiekowe: 20 mażoretek juniorek w wieku 12-14 lat i 20 mażoretek seniorek w wieku 15-26 lat. W takim przedziale wiekowym dziewczęta tańczą od października 2019 roku i w tym czasie zmieniono nazwę na Mażoretki Libra Gostynin.

Jako pierwsze wczoraj wystąpiły mażoretki ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji. W przypadku Mażoretek z Gostynina barwy ich umundurowania są pokrewne z kolorystyką mundurów Miejskiej Orkiestry Dętej. Na oficjalnych uroczystościach obowiązuje umundurowanie, które składa się z: marynarki, spódniczki, furażerki i białych sznurowanych kozaczków. Na okres jesienno - wiosenny mażoretki zakładają bordowe płaszczyki i czarne zimowe kozaki.

Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i podrzucając przy tym buławami lub pałeczkami mażoretkowymi zwanymi batonami. Nasze mażoretki tańczą z buławami. Przed grupą maszeruje tamburmajorka, której rolę w Gostyninie pełni Małgorzata Lewandowska.

Juniorki w składzie: Bobowska Lena, Ciećwierz Alicja, Jakubik Julia, Jóźwiak Klaudia, Korpowska Katarzyna, Romanowska Maria, Rozkosz Iga, Reńda Marta, Reszkowska Julia, Tomasik Oliwia, Wiwała Weronika przedstawiły choreografię Kamili Rzepieli-Drgass do utworu Pitbull – Timber ft. Ke$ha.

Natomiast seniorki Gostynińskich Mażoretek: Janecka Zuzanna, Kacerka Oliwia, Kiełbasa Nikola, Lada Dominika, Lewandowska Małgorzata, Michalska Eliza, Ozimek Iga, Rutkowska Izabela, Smardzewska Aleksandra, Szulczewska Karolina, Węglewska Weronika, Witkorska Weronika zatańczyły choregografię Kamili Rzepieli - Drgass do utworu "Bambola" Betty Lemme.

Przy gostynińskich mażoretkach powstała jeszcze jedna, ale nieformalna grupa Mamy Mażoretek z Gostynina, która działa od listopada 2019 roku.

Na realizację swoich projektów Mażoretki otrzymują środki finansowe między innymi z Urzędu Miasta Gostynina, za co podziękowała w imieniu dziewcząt ich opiekunka.

Zebrani na rynku mieszkańcy zostali poproszeni o wsparcie dla mażoretek, które jest organizowane pod adresem: https://zrzutka.pl/k6hsby oraz o pomoc dla Wiktorii - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni, odbierający jej władzę nad ciałem. Rodzice dziewczynki zachęcają do wsparcia i wpłacania pieniędzy przez Fundację Siepomaga https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/wiktoriaprzybylska/

Mażoretki pokazały także występ kwartetu we własnym układzie choreograficznym do utworu "Just Got Paid" - Sigala, Ella Eyree, Meghan Trainor ft. French Montana.

Na zakończenie wszystkie mażoretki otrzymały podziękowania od swojej opiekunki, która także zaprosiła chętne dziewczęta do grupy juniorskiej oraz panie i panów powyżej 26. roku życia do Mam Mażoretek.

 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie gostynińskich Mażoretek
 • 5-lecie mażoretek z Gostynina

Umowa o udzielenie pomocy finansowej podpisana

W dniu dzisiejszym (8 lipca br.) Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina” realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Celem Programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu przez poprawę jakości powietrza.

Wysokość dotacji udzielonej Gminie Miasta Gostynina wynosi 104 752,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Projekt polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gostynina. Na podstawie zebranych ankiet zostanie stworzona baza źródeł niskiej emisji. System ten umożliwi szybkie raportowanie oraz wizualizację rozmieszczenia kotłów na interaktywnej mapie. Dodatkowo, pozwoli zaplanować działania związane z przestrzeganiem uchwały antysmogowej oraz określić niezbędne środki na likwidację niskiej emisji na terenie naszego miasta.

 • logo mazowsze

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 08.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 08.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 217 / 105

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 72 / 72

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 21 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  7 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Zapraszamy na "Plażę Bratoszewo"

W imieniu organizatorów - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, Urzędu Miasta Gostynina oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie - zapraszamy na sportowe atrakcje na plażę Bratoszewo.

Turniej Piłki Nożnej Plażowej chłopców z rocznika 2008/młodsi i 2010-2011 rozpocznie się 18 lipca br. o godz. 9.00.

Przypominamy, że czas gry i system gier jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w czynnym wypoczynku proszeni są o zgłoszenia drużyn do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15.30, pod numerem telefonu 24 235 33 97 lub na maila: mosir,gostynin@op.pl

 • Zaproszenie na Turniej Piłki Nożnej Plażowej Chłopców

Znamy wyniki konkursów na dyrektorów miejskich placówek oświatowych

Informujemy, że dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie została pani Beata Wasiak-Grudzińska, natomiast Przedszkolem nr 5 będzie kierowała pani Agnieszka Żurawicz.

Nominacje te są wynikiem konkursów, które odbyły się 7 i 8 lipca 2020 roku w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 76/2020 i nr 77/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 i 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP 3 i dyrektora Przedszkola nr 5 znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina: http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/76_2020.pdf i http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/77_2020.pdf

Gratulujemy obu paniom pozytywnych wyników konkursów, a także życzymy owocnej i twórczej pracy oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych.

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie
 • Przedszkole nr 5 w Gostyninie

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 9 lipca 2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy
ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 2336/6 i 2337/24 położone w Gostyninie przy ulicy Spokojnej.

 

Burmistrz Miasta Gostynin
Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, dnia 8 lipca 2020 r.

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 09.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 09.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 237 / 34

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 8 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 63 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 10 / 8

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 32 / 11

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  8 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Gostynin otrzymał dofinansowanie na usługi opiekuńcze

Ponad 80 tys. zł dofinansowania otrzymał Gostynin z Funduszu Solidarnościowego Wojewody Mazowieckiego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Środki trafią do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przeznaczy je na usługi opiekuńcze w okresie od lipca do grudnia 2020 r.

Organizacja usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu miasta, jednak zapotrzebowanie na te świadczenie stale rośnie. Mając to na uwadze gostyniński MOPS przystąpił do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, celem pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Program adresowany jest do osób do 75 roku życia, ale posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub tożsamym, z pomocy w formie usług mogą także korzystać  niepełnosprawne dzieci. Dzięki pozyskanym środkom opieką objętych zostanie dodatkowo 18 osób.

Jest to ogromne wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, który dzięki dodatkowym funduszom może zwiększyć ilość godzin usług opiekuńczych świadczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • logotyp Ministerstwo Rodziny

Zamek z subwencją finansową

Burmistrz Paweł Kalinowski poinformował, że decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju , Agencja Rozwoju i Promocji "Zamek" w Gostyninie otrzyma 324 000 zł. PFR dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Przedsiębiorcę warunków otrzymania subwencji finansowej.

Jest to kwota wnioskowała spółka "Zamek". Szczegóły zasady subwencji określa odrębna umowa.

 • Zamek Gostyniński

"Gramy na Plaży"

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn będzie trwał od 24 lipca (piątek) godz. 16.00 do 25 lipca (sobota) o godz. 9.30 na plaży Bratoszewo. Organizatorami są: Miejski ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, Urząd Miasta Gostynina i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kolejność zgłoszeń i ilość zgłoszonych par (max. 8) decyduje o systemie gier.

Zgłoszenia należy składać do dnia 21 lipca do godz. 15.30 pod numerem telefonu  24 235 33 97  lub na maila: mosir.gostynin@op.pl

Wpisowe od pary z przeznaczeniem na nagrody wynosi 20 zł.  

 • Gramy na Plaży

Uwaga na burze z porywistym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 10.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 10.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 288 / 57

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 173 / 110

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 11 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 33 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 10  pacjentów oraz 3 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych  do chwili obecnej:

-3 osoby (personel) z wynikiem pozytywnym zostały objęte izolacją domową – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

-49 pracowników wraz z rodzinami zostało objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 160 osób,

-24 inne osoby mające styczność z osobami pozytywnymi zostały objęte obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt z pacjentem przeniesionym z Oddziału Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

-173 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 25 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Pacjentka Oddziału Psychogeriatrii,  u  której zdiagnozowano Covid-19 jako pierwszej w dniu 7 lipca została przewieziona na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Płocku, 1 pacjent z Oddziału Pulmonologicznego Szpitala w Gorzewie został przyjęty do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. 5 pacjentów zostało przewiezionych do SPZOZ w Siedlcach,  szpitala dedykowanego  do opieki psychiatrycznej dla dorosłych, jak również zakażonych koronawirusem SARS CoV-2.  Pozostali pacjenci aktualnie są izolowani na Oddziale Psychogeriatrii,  trwa ustalanie trybu przewiezienia wszystkich do SPZOZ w Siedlcach.  

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone  czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  8 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 11.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 11.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 325 / 43

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 154 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 19 / 8

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 43 / 10

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

 W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 18  pacjentów oraz 5 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych do chwili obecnej:

-5 osób (personel) z wynikiem pozytywnym zostało objętych izolacją domową – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

-80 pracowników wraz z rodzinami zostało objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 218 osób,

-48 innych osób mające styczność z osobami pozytywnymi zostały objęte obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt z pacjentem przeniesionym z Oddziału  Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

-154 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 25 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

 Pacjentka Oddziału Psychogeriatrii,  u  której zdiagnozowano Covid-19 jako pierwszej w dniu 7 lipca została przewieziona na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Płocku, 1 pacjent z Oddziału Pulmonologicznego Szpitala w Gorzewie został przyjęty do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Wszyscy  pacjenci z Oddziału Psychogeriatrii, u których zdiagnozowano Covid-19   zostali przewiezieni  do SPZOZ w Siedlcach,  szpitala dedykowanego  do opieki psychiatrycznej dla dorosłych, jak również zakażonych koronawirusem SARS CoV-2. Pacjenci Oddziału Psychiatrycznego VI,  u których zdiagnozowano Covid-19 aktualnie są izolowani na Oddziale,  trwa ustalanie trybu przewiezienia wszystkich do szpitali jednoimiennych, dedykowanych do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem SARS CoV-2 .  

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone  czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba):  8 / 0.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 12.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 12.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 311 / 15

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 155 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 20 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 44 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17 / 4

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

 W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 19  pacjentów oraz 5 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych do chwili obecnej:

-5 osób (personel) z wynikiem pozytywnym zostało objętych izolacją domową – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

-80 pracowników wraz z rodzinami zostało objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 218 osób,

-53 inne osoby mające styczność z osobami pozytywnymi zostały objęte obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt z pacjentem przeniesionym z Oddziału  Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

-154 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 25 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Pacjentka Oddziału Psychogeriatrii,  u  której zdiagnozowano Covid-19 jako pierwszej w dniu 7 lipca została przewieziona na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Płocku, 1 pacjent z Oddziału Pulmonologicznego Szpitala w Gorzewie został przyjęty do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Wszyscy  pacjenci z Oddziału Psychogeriatrii, u których zdiagnozowano Covid-19   zostali przewiezieni  do SPZOZ w Siedlcach,  szpitala dedykowanego  do opieki psychiatrycznej dla dorosłych, jak również zakażonych koronawirusem SARS CoV-2. Pacjenci Oddziału Psychiatrycznego VI,  u których zdiagnozowano Covid-19 aktualnie są izolowani na Oddziale,  trwa ustalanie trybu przewiezienia wszystkich do szpitali jednoimiennych, dedykowanych do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem SARS CoV-2 .  

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone  czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w związku z zarejestrowanym ogniskiem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  pracowników DHL w Sochaczewie w statystykach/ meldunkach epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie na dzień 2.07.2020 r. odnotowano dane dot. mieszkańców powiatu gostynińskiego będących pracownikami DHL w Sochaczewie:

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 9 / 1.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PPIS

Food Court Uczta Uliczna za nami

Trzydniowa uczta uliczna rozpoczęła się w piątek (10 lipca) i trwała do niedzieli (13.07). Impreza odbywała się na terenie przy Miejskim Centrum Kultury.

Chociaż pogoda bywała czasami kapryśna, chętnych na pyszne jedzenie nie brakowało.

Dodatkową atrakcją była strefa juniora, gdzie nasi milusińscy odwiedzali stoisko z zabawkami oraz doskonale bawili na "dmuchańcach" i rozwijali twórcze pasje z animatorami.

Dorośli mieli okazję zadowolić swoje kubki smakowe kosztując potraw z całego świata, a przy okazji relaksować się z całymi rodzinami.

Organizatorzy zadbali też o zabezpieczenie odpowiednich odstępów między ławostołami, zapewnili środki dezynfekujące i dopilnowali zachowania odległości według wytycznych dla gastronomii.

Mamy nadzieję, że Uczta Uliczna na stałe wpisze się w kalendarz imprez w naszym mieście i spotkamy się na kolejnej za rok.

 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie
 • Food truck w Gostyninie

Odpust św. Jakuba w Gostyninie

26 lipca br. będziemy uczestniczyć w odpuście św. Jakuba. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12.00, tradycyjnie w kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w parafii pw. św. Marcina.

Ze względu na pandemię koronawirusa Spółka Miejska "Stara Betoniarnia" nie będzie wynajmowała miejsc handlowych na terenie ul. Ostatniej.

Z okazji zbliżającego się odpustu warto przypomnieć sobie postać świętego Jakuba Apostoła ,,Starszego” (źródło: tekst dr Przemysław Nowogórski). Na zboczu wzgórza morenowego, na skraju lasu nad Jeziorem Kocioł stoi figurka świętego Jakuba. Zwyczaj stawiania przy drogach lub na ich rozstajach krzyży lub figur świętych jest powszechny w całym świecie chrześcijańskim, a w Polsce szczególnie.

Drewniana figurka świętego przedstawia starszego mężczyznę z wąsami, brodą i długimi włosami. Ustawiono ją na cementowym postumencie i przysłonięto czterospadowym drewnianym daszkiem zwieńczonym krzyżem łacińskim i wspartym na czterech drążkach. Postać Jakuba ukazano w ruchu, z pewną ekspresją. Ubrany jest w udrapowane szaty duchownego sprzed kilku wieków, z wysuniętą do przodu lewą nogą, co zdradza pewien ruch.

Lewa ręka zdecydowanie wyciągnięta do przodu trzymała niegdyś laskę pielgrzymią (może pastorał), o czym świadczy podtrzymująca ją metalowa obręcz umieszczona pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Na istnienie takiej laski wskazuje także cała kompozycja ikonograficzna figury.

Prawa ręka opuszczona pionowo wzdłuż ciała przytrzymuje księgę. Przy lewym boku zawieszona jest sakwa pielgrzymia, w jakie zaopatrzony był każdy udający się z pielgrzymką do miejsc świętych. Kapelusz, rzeźbiarz umieścił z tyłu na karku Świętego. Całości dopełniają muszelki na ramionach Jakuba - elementy dla niego charakterystyczne.

Rzeźbiarz oddał postać Świętego tak, jak ją sobie wyobrażał. Ten łagodny starzec nie przystoi do opisu biblijnego. W Ewangelii św. Marka przy okazji powołania Apostołów czytamy: „I dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanegres„ (Mk 3,17).

Sam przydomek ,,Benej Regesz”, czyli synowie gromu, nie mogli być ludźmi o łagodnym usposobieniu. W historycznym odczytywaniu tekstów ewangelicznych, można widzieć Jakuba i Jana jako bojowników, walczących z okupacją rzymską. Tradycja chrześcijańska zmieniła jednak obraz naszego Świętego, czyniąc z niego opiekuna pątników, ponieważ pielgrzym nie może być człowiekiem porywczym.

Figura świętego Jakuba stoi już od ponad dwustu lat przy drodze z Gostynina do Włocławka. Prawdopodobnie nie przez przypadek ustawiono ją przy tej arterii. Święty Jakub uchodzi bowiem za patrona pielgrzymów i podróżników. Droga, przy której wznosi się figura musiała być uczęszczana, bo jak wiadomo przez Gostynin przebiegał szlak z Kujaw przez Mazowsze na Ruś.

To tyle, jeśli chodzi o postać św. Jakuba.

Przechodząc obok gostynińskiej figury Świętego, nie tylko w dniu odpustu przystańmy i obejrzyjmy dokładnie rzeźbę, gdyż takie wyjątkowe dobra kultury, ze względu na czas i warunki atmosferyczne odchodzą nieuchronnie w zapomnienie.

 • Figura św. Jakuba
 • Figura św. Jakuba

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 13.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 13.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 311 / 17

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 7 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 180 / 25

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 20 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 45 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17 / 0

 

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

 W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 19 pacjentów oraz 6 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych do chwili obecnej:

-6 osób (personel) z wynikiem pozytywnym zostało objętych izolacją domową – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

-82 pracowników wraz z rodzinami zostało objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 219 osób,

-59 innych osób mające styczność z osobami pozytywnymi zostały objęte obowiązkową kwarantanną domową, w tym 10 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt z pacjentem przeniesionym z Oddziału Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

-180 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 50 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Jak poinformowała Dyrekcja WSZPZOZ w Gostyninie na chwilę obecną w tut. Zespole izolowanych jest 7 pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku obecności RNA wirusa SARS Cov-2. W dniu dzisiejszym planowany jest transport kolejnych 2 osób do SPZOZ w Siedlcach.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone  czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(mw,jz)
 • logo PSSE

Wspieramy Wiktorię

Urząd Miasta Gostynina wraz z jednostkami podległymi przystąpił do akcji wspierającej Wiktorię Przybylską. Zebrano na ten szczytny cel 1.072 zł.

Z prośbą o pomoc dla córki zwróciła się mama 13-letniej dziewczynki, pani Iwona.

Wiktoria pochodzi z Gostynina i cierpi na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Rodzice codziennie z drżeniem serca obserwują, jak mięśnie przyrdzeniowe ich córki zanikają powodując coraz większy brak władzy nad ciałem. Sprawne nóżki zajął wózek inwalidzki, a pozycja siedząca jest możliwa dzięki implantom w kręgosłupie. Obecnie walka toczy się o to, aby Wiktoria miała przystosowany do wzrostu wózek inwalidzki i mogła być odpowiednio rehabilitowana.

Typ I SMA, na który cierpi mała gostyninianka jest najpoważniejszy i najgorszy, bo dzieci bez leczenia tej choroby umierają.

Drodzy Państwo, warto odpowiedzieć sercem na słowa mamy Wiktorii: "Moja córeczka znika, każdego dnia jest jej coraz mniej. Walczę o życie Wiktorii, bo Ona jest dla mnie wszystkim. Wiktoria przyjmuje lek, który ma spowolnić postęp choroby i na szczęście w Jej przypadku działa. Przy intensywnej rehabilitacji mogłaby żyć tak jak teraz. Jednak potrzeby są duże, stąd moja prośba o pomoc".

Zwracamy się z do wszystkich ludzi o gorących sercach, aby wsparli Wiktorię wpłacając datki na - https://www.siepomaga.pl/wiktoriaprzybylska

 

 • Wiktoria Przybylska
 • Darowizna dla Wiktorii

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 14.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 14.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 293 / 5

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 8 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 165 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 20 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 46 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 19  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:                      

- 7 osób (personel) z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 59 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 160 osób,

- 75 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową, w tym 10 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt  z pacjentami przeniesionymi z Oddziału  Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu  w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

- 161 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 38 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Jak poinformowała Dyrekcja WSZPZOZ w Gostyninie  na chwilę obecną w tut. Zespole izolowanych jest  2 pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku obecności RNA wirusa SARS CoV-2,  oczekujących na transport do szpitali dedykowanych do leczenia Covid-19.  Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

(psse)

 • Logo PSSE

Trwają prace budowlane na stadionie

Intensywne prace modernizacji MOSIR-u w Gostyninie trwają już od ponad miesiąca.

Zadanie obejmuje budowę treningowego boiska piłkarskiego (pełnowymiarowego wraz z oświetleniem) oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Na inwestycję otrzymaliśmy rządowe dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 5.386.596, 23 zł.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum Hydropol Sp. z o.o. wraz z Ada-Light Sp. z o.o.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na 21 września 2021 r.

Miasto złożyło także wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont płyty głównej wraz z bieżnią.

 • Prace budowlane na stadionie
 • Prace budowlane na stadionie
 • Prace budowlane na stadionie

XV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz piętnasty fotografowie - amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy zapraszają uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Łączy nas Mazowsze”. Liczymy na kreatywność uczestników konkursu. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy.

Z udziału w Konkursie wyłącza się:

- osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią;

- osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w Konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;

- pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jeśli masz mniej niż 18 lat - poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 31 lipca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu - liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!

Z ilu etapów składa się konkurs?

Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze 5 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata konkursu publiczności.

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda - w wysokości 3 500,00 zł;

II nagroda - w wysokości 2 500,00 zł;

III nagroda - w wysokości 2 000,00 zł;

Dwa wyróżnienia - po 700 zł każde;

Nagroda publiczności – internautów - w wysokości 1 000,00 zł.

Co to jest nagroda publiczności?

Zwycięskie zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 i (22) 59 79 534 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 lipca br.

W załączniku: Formularz dotyczący osób niepełnosprawnych zał 1 do Regulaminu, Formularz dotyczący osób niepełnosprawnych zał 2 do Regulaminu oraz Regulamin konkursu.

Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia.

 • Plakat - Mazowsze bliskie sercu

Umowa na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych podpisana

Miło nam poinformować Państwa, że Miasto Gostynin podpisało umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych - na kwotę 80 598,00 zł. W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina umowę podpisała kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dodatkowo przedmiotem dofinansowania są usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

 • Niepełnosprawni fot. ops.pl
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tegoroczny Jarmark św. Jakuba i Art Energy odwołane

Drodzy Sympatycy Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba oraz Festiwalu Art Energy,

Informujemy, iż w związku z utrzymującym się stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo widzów oraz artystów, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznych powyższych wydarzeń.

Liczymy na Państwa zrozumienie i mamy głęboką nadzieję, że kolejny rok będzie spokojny i dający możliwość realizacji wszelkich działań artystycznych bez limitów i obostrzeń.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach w 2021 roku.

 • Jarmark gostyniński
 • Art Energy

Dobra zabawa podczas "Aktywnego wtorku"

Wczoraj (14 lipca br.) na terenie przy Miejskim Centrum Kultury został zorganizowany kolejny "Aktywny wtorek".

Tym razem zaspokojenie potrzeb ruchowych i doskonałą zabawę 4-7-latkom zapewniła Katarzyna Zielińska z grupy "Daj mi słowo". Przygotowane przez panią Kasię zajęcia miały na celu wspomagać rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dzieci.

Najmłodsze pociechy przed przygotowanymi zabawami wzięły udział w krótkiej rozgrzewce, a potem tańczyły, bawiły się kolorową chustą i sprawnie pokonywały tor przeszkód przy dopingu swoich rodziców i opiekunów. Jednak zachwyt uczestników zabawy wzbudziły bańki mydlane.

Podczas spotkania dopisywała piękna pogoda i humory naszych milusińskich,

 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Targowej nr 5 w Gostyninie.

 1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy podmiot spełniający wymogi formalno-prawne określone w Regulaminie Przetargu.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pokój nr 213 /sala posiedzeń/.

 3. Przetarg obejmuje następujące lokale użytkowe:

  a) lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 38,95 m2, składający się z sali sprzedaży i aneksu personelu (szatnia, w.c.), ½ korytarza,

  b) lokal nr 2 o powierzchni 31,95 m2, składający się z sali sprzedażnej i aneksu personelu (szatnia, w.c.), ½ korytarza.

  W lokalach można prowadzić działalność gospodarczą nie uciążliwą dla mieszkańców budynków.

 4. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu lokalu.

 5. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 lokali wynosi:

  a) lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 38,95 m2 – 35,00 zł + należny podatek VAT,

  b) lokal nr 2 o powierzchni 31,95 m2 – 35,00 zł + należny podatek VAT.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, które upoważnia do brania udziału w przetargu.

  Wysokość wadium za poszczególne lokale:

  a) lokal nr 1 – 273,00 zł,

  b) lokal nr 2 – 224,00 zł.

 7. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r. na konto 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godz. 13.00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

 2. Bliższe dane dotyczące przetargu i lokali można uzyskać w Urzędzie Miasta Gostynina, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa nr 22 pokój nr 5, tel. 24-236-07-43, gdzie można również zapoznać się z treścią umowy najmu lokalu użytkowego i pobrać wymagane wzory oświadczeń.

 3. Oględziny lokali przeznaczonych do wynajęcia nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22, pokój nr 5, tel. 24 236 07 43.


 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski


 

 

Gostynin, 2020-07-14

 • herb Gostynina

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 15 lipca 2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia:

 • działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1154/8 i część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/5 położone w Gostyninie przy ulicy Dybanka.

 

Burmistrz Miasta Gostynin

Paweł Witold Kalinowski


 

Gostynin, dnia 15 lipca 2020 r.


 

 • herb Gostynina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 15.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 287 / 17

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 266 / 113

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 25 / 5

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 53 / 7

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 17 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 25  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:                      

- 7 osób (personel) z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 58 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 159 osób,

- 70 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt  z pacjentami przeniesionymi z Oddziału  Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu  w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

- 151 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 35 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Jak poinformowała Dyrekcja WSZPZOZ w Gostyninie  na chwilę obecną w tut. Zespole izolowanych jest  7 pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku obecności RNA wirusa SARS CoV-2,  oczekujących na transport do szpitali dedykowanych do leczenia Covid-19.  

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

(psse)

 • logo PSSE

Informacja o unieważnieniu trzeciego otwartego konkursu

Burmistrz Miasta Gostynina na mocy art. 18a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) unieważnia trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego 2020, ogłoszony Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2020 r. z uwagi na fakt, iż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty.

drukuj (Informacja o unieważnieniu trzeciego otwartego konkursu)

Kawiarenka internetowa z drukarką 3D znów zaprasza

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina do darmowego korzystania z usług kawiarenki internetowej (Lokalnego Centrum Kompetencji), która znajduje się w lokalu 34 na Pływalni Miejskiej (ul. Kutnowska 7 w Gostyninie).
Kawiarenka internetowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30. Kontakt telefoniczny: 605  514  879.

            Nieodpłatnie można skorzystać z:

 • dostępu do Internetu;
 • podstawowego kursu informatycznego dla osób w każdym przedziale wiekowym, idywidualnego wprowadzania mieszkańców Gostynina w tajniki posługiwania się komputerem, światem Internetu, wydrukiem oraz wszelkimi podstawowymi czynnościami związanymi z użytkowaniem sprzętu komputerowego;
 • pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism urzędowych etc;
 • zakładania kont na: Facebooku, poczcie e-mailowej i wysyłania wiadomości, i in.;
 • skanowaniu dokumentów, etc.

           

Dla mieszkańców Gostynina mamy specjalną, najtańszą w mieście ofertę skorzystania z wydruku :

 • wydruk czarno-biały kosztuje jedynie 0,12 zł za stronę;
 • wydruk kolorowy kosztuje jedynie 0,61 zł za stronę.

           

Poza tym, w pracowni jest drukarka laserowa oraz 3D.

Korzystanie z drukarki 3D możliwe jest wyłącznie z przyniesionym na pendrive projektem wydruku w programie STL.

Koszt wydruku 3D – 0,18 zł za gram zużytego materiału + 23%  VAT.

 

Pracownia LCK wyposażona jest w pięć wyposażonych stanowisk komputerowych.

Kawiarenka internetowa jest przyjaznym miejscem dla każdego bez względu na wiek. Miejsce to, nie jest tylko cennym źródłem wiedzy, ale także wsparcia i pomocy w korzystaniu ze sprzętu, którego użytkownicy nie mają w posiadaniu.

W czasach pandemii w kawiarence internetowej zachowane są wszelkie wymogi sanitarne w celu skorzystania z usług.

Serdecznie zapraszamy.

                             

 • Lokalne Centrum Kompetencji
 • Lokalne Centrum Kompetencji
 • Lokalne Centrum Kompetencji
 • Lokalne Centrum Kompetencji
 • Lokalne Centrum Kompetencji
 • Lokalne Centrum Kompetencji

Obelisk poświęcony pamięci ofiar Katynia i Miednoje zapieczętowany

W dniu dzisiejszym (16.07.2020) na terenie posesji gostynińskiego rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcona poległym m.in. w Katyniu i Miednoje.

Burmistrz Paweł Kalinowski witając wszystkich zebranych powiedział: - Dzisiaj nastąpi uroczysty moment, do którego przygotowywaliśmy się od lutego tego roku. Chcę podziękować wszystkim przyczyniającym się do tego, aby pamięć o pomordowanych w bestialski sposób w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Twerze nie zaginęła. Dzisiaj w sposób symboliczny ziemia z Katynia i Miednoje trafiła do Gostynina. Uroczystość dzisiejsza jest pierwszą częścią uhonorowania poległych. Kolejnym etapem będzie umiejscowienie kamienia koło krzyża w Lisicy.

Słowa podziękowania gospodarz naszego miasta skierował do rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza, który stworzył obelisk w wyjątkowy sposób wkomponowując w niego urnę.

Następnie głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa w Gostyninie Jacek Liziniewicz: - 10 lat temu, kiedy tworzyliśmy to miejsce pamięci w Lisicy członkowie Komitetu Honorowego mieli nadzieję, że będzie ono żyło i przypominało ludziom o naszej historii, pobudzało do refleksji, bo jak wiemy, narody, które tracą kontakt ze swoją historią - giną.

Nadleśniczy przypomniał, że w zeszłym roku do Gostynina przybyli leśnicy z Nadleśnictwa Strzebielino na Kaszubach. Podczas spotkania odwiedzono miejsca pamięci. Po tej wizycie odezwał się jeden z leśników z Pomorza informując pana Jacka Liziniewicza, iż posiadają ostatnią próbkę ziemi z cmentarzy w Katyniu i Miednoje, które pobrał jeden z członków Stowarzyszenia Rodzin katyńskich z Gdyni. Leśnicy mieli życzenie, aby tę ziemię rozsypać przy krzyżu w Lisicy. Jednak ostatecznie postanowiono przechować ją w formie bardziej eksponowanej – umieszczając w urnie obelisku.

Przez pandemię, która pokrzyżowała plany leśnikom kolejna część uroczystości odbędzie się 17 września w rocznicę agresji Sowietów na Polskę w 1939 roku.

Następnie Nadleśniczy odczytał certyfikat Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdyni, który stanowi potwierdzenie, że przekazana ziemia jest oryginalna i zostanie złożona w miejscu uroczystości katyńskich organizowanych przez Nadleśnictwo Gostynin.

Modlitwę za poległych odmówił ks. dziekan Ryszard Kruszewski, a wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński odczytał napis widniejący na pokrywie urny: - "Ziemia z Katynia i Miednoje miejsc pamięci narodowej Polaków na pamiątkę 80. rocznicy mordu z 1940 roku w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Ostaszkowie oraz 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej 2010 roku – Społeczeństwo Ziemi Gostynińskiej.

Następnie burmistrz Paweł Kalinowski, Nadleśniczy Jacek Liziniewicz oraz wójt Edmund Zieliński włożyli do urny tekst certyfikatu i woreczki z ziemią z Katynia i Miednoje.

Na zakończenie spotkania Tadeusz Biniewicz zakleił pokrywę urny. Obelisk niebawem zostanie przewieziony i posadowiony w Lisicy w miejscu jego przeznaczenia.

 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiar z Katynia i Miednoje

Uwaga na burze z deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 16.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 280 / 27

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 204 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 25 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 53 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 1

 

Sytuacja epidemiologiczna w Oddziale Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 25  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:

- 8 osób, w tym 7 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 51 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 130 osób,

- 69 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową, w tym 8 pracowników Szpitala w Gorzewie mających kontakt  z pacjentami przeniesionymi z Oddziału  Psychogeriatrii na Oddział Pulmonologii w Szpitalu  w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie,

- 89 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, w tym 24 osób związanych ze szpitalem w Gorzewie (personel i pacjenci Oddziału Pulmonologicznego).

Jak poinformowała Dyrekcja WSZPZOZ w Gostyninie  na chwilę obecną w tut. Zespole izolowany jest  1 pacjent z dodatnim wynikiem w kierunku obecności RNA wirusa SARS CoV-2,  oczekujący na transport do szpitala dedykowanego do leczenia Covid-19.  

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo psse

Nowy termin spotkania

W związku z niesprzyjająca aurą pogodową wydarzenie w ramach twórczego czwartku "Rysujemy z Krzysztofem" zostaje przełożone na 23.07.2020 (czwartek).
Zarówno planowane na ten termin działanie "Muzykujemy z Dominikiem i Marcinem" jak i " Malujemy z Krzysztofem" odbędą się na terenach zielonych przy MCK.
Serdecznie zapraszamy 

 • logo MCK

Gostynin z dofinansowaniem na modernizację przejść dla pieszych

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gmina Miasta Gostynina otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja”, w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka 2020r.

W ramach Projektu zaplanowana została modernizacja dwóch przejść dla pieszych: na ul. Zamkowej (przy Rynku) oraz na ul. 3-go Maja (naprzeciwko Sądu Rejonowego) poprzez zastosowanie systemu Aktywnych Przejść dla Pieszych. Wybierając przedmiotowe przejścia do modernizacji wychodzimy naprzeciw potrzebom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. Naszym celem jest zmniejszenie występowania w tych miejscach zdarzeń niepożądanych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Wybór opisanych przejść dla pieszych podyktowany został także znacznym natężeniem ruchu na tych konkretnych ulicach oraz niedostatecznym ich doświetleniem, na co wielokrotnie zwracali uwagę funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Dodatkowo, w ramach zadania odbędą się warsztaty i pogadanki dot. bezpieczeństwa m.in. dla seniorów oraz dzieci i młodzieży.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji to ok. 130.000,00 zł.

Gmina Miasta Gostynina znalazła się wśród 8 samorządów na Mazowszu, które otrzymały to dofinansowanie.

 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych
 • Dofinansowanie na przejścia dla pieszych

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 17.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 17.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 211 / 15

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 173 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 36 / 11

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 64 / 11

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

 

 

Sytuacja epidemiologiczna w  Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 38  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:                      

- 8 osób, w tym 7 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 26 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 62 osoby,

- 56 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,

- 58 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologiczny.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 18.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 18.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 201 / 18

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 168 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 37 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 65 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w  Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 38  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:                      

- 8 osób, w tym 7 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 26 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 62 osoby,

- 56 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,

- 58 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologiczny.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 19.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 19.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 19.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 174 / 5

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 24 / 15

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 157 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 41 / 4

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 84 / 19

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w  Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Zalesie 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o wystąpieniu ogniska zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

 W dniu 7.07.2020 r. zostało zgłoszone pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u osoby przebywającej na Oddziale Psychogeriatrycznym  od dnia 11.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do szpitala zostało skierowane pismo nakazujące w trybie pilnym podjęcie czynności przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz przekazanie informacji dot. wdrożonych procedur, podjętych ustaleń i działań ograniczających możliwość szerzenie zakażeń wewnątrzzakładowych. Podjęto czynności dotyczące skierowania osób z kontaktu na kwarantannę - zarówno narażonych na zakażenie pracowników Oddziału Psychogeriatrii oraz pacjentów Oddziału.

W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 38  pacjentów oraz 7 pracowników.

W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego i czynności przeciwepidemicznych:                      

- 8 osób, w tym 7 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 26 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 62 osoby,

- 56 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,

- 58 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologiczny.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Uwaga na burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

"Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM"

Artur Olesiński z ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytet Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku projekty konkursowe, pt.: "Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM".

W projekcie weźmie udział 56 osób w wieku 18-29 lat osób pracujących lub zamieszkujących w województwie mazowieckim, w tym:

- osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,

- osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,

- ubodzy pracujący.

Szczególnie zapraszamy:

- osoby z niskim wykształceniem,

- z miast: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc,

- które brały udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:

- wsparcie doradcy zawodowego,

- wsparcie pośrednika pracy,

- szkolenia zawodowe (średnio 120 godz.),

- 3 miesięczne staże zawodowe,

- refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia dla uczestników/czek Projektu,

- refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną na szkolenie stażu dla 6 uczestników/czek Projektu,

- stypendium szkoleniowe,

- egzamin i certyfikat poświadczający nabycie uprawnień zawodowych,

- stypendium stażowe.

 

 • Informacja o projekcie

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prace remontowe na kwaterze wojennej

Miasto Gostynin pozyskało od Urzędu Wojewódzkiego kwotę 40.000,00 zł dotacji celowej na realizację prac remontowych na kwaterze wojennej żołnierzy oraz ludności cywilnej ofiar niemieckiego terroru z okresu II wojny światowej. W wyniku otrzymania dotacji należało uzyskać z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Łodzi zweryfikowaną listę biogramów żołnierzy poległych podczas II wojny światowej oraz osób cywilnych, pochowanych na cmentarzu parafii św. Marcina w Gostyninie. Kolejnym etapem po pozytywnej weryfikacji było ustalenie przez Urząd Miasta szczegółów dotyczących prac remontowych.

Zadanie będzie polegało na demontażu istniejącej rzeźby orła i tabliczek, wykonaniu i montażu: tablicy z rzeźbą orła wojskowego z czarnego granitu i nowych tabliczek w kształcie tarczy z tego samego materiału, piaskowaniu liter oraz wykonaniu graweru orłów na nowych tabliczkach.

Gostynińska firma kamieniarska wykona prace remontowe do 30 września br.

 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina
 • cmentarz parafii św. Marcina

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 20.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 20.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 122 / 9

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 25 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 151 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 45 / 4

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 89 / 5

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:
 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2   do chwili obecnej zarejestrowano  44 pacjentów,  7 pracowników oraz  2 osoby  z otoczenia
 • 10 osób, w tym 7 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 14 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,
 • 41 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:
 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2   do chwili obecnej zarejestrowano  7   mieszkańców DPS, 2  pracowników  oraz   4  osoby z otoczenia
 • 12 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,
 • 106  osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Zapraszamy na Aktywny wtorek

Tradycyjnie, jak co tydzień w okresie wakacyjnym Miejskie Centrum Kultury zaprasza na "Aktywny wtorek". Dzisiaj trenujemy z Klubem sportowym K.O. Fight Team Gostynin na terenie zielonym przy MCK. Rozpoczynamy od godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z wieloma ciekawymi elementami walki w stójce, jak i na parterze. Będzie można się nauczyć technik walki w różnych płaszczyznach, a także podnieść swoją sprawność fizyczną i poprawić kondycję.

Klub ma na celu promowanie aktywnego stylu życia poprzez sporty walki wśród dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. 

W czasie zajęć zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa, wymagane podczas pandemii korona wirusa.

 • Aktywny wtorek z MCK

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 21.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 21.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 146 / 44

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 24 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 152 / 9

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 46 / 2

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 89 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 1

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2   do chwili obecnej zarejestrowano  44 pacjentów,  7 pracowników oraz  2 osoby  z otoczenia,
 • 10 osób, w tym 7 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 9 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,
 • 41 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2   do chwili obecnej zarejestrowano  7 mieszkańców DPS, 2  pracowników  oraz   4  osoby z otoczenia – wszystkie osoby  podlega izolacji  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 9 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 27 osób,
 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,
 • 100  osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Doskonała zabawa podczas "Aktywnego wtorku"

Kolejny "Aktywny wtorek" za nami. Tym razem, do wspólnych działań zaproszono zaprzyjaźnionego z Miejskim Centrum Kultury – Krzysztofa Osmałka z K.O. Fight Team Gostynin. Wydarzenie składało się z części pokazowej i warsztatowej. Każdy kto tylko chciał, mógł spróbować swoich sił.

Warto dodać, że Klub Sportów Walki K.O Fight Team Gostynin prowadzi treningi w zakresie MMA, boksu, kick-boxingu, BJJ, zapasów. Treningi prowadzone są w grupach dla zaawansowanych oraz początkujących. Klub prowadzi również zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-9 oraz 10-14 lat w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2020.

Organizatorzy - MCK - dziękują za ogrom pozytywnej energii i dobrą zabawę.

 

Foto: MCK

 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK
 • Aktywny wtorek z MCK

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 22.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 22.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 148 / 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 30 / 6

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 143 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 47 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 95 / 6

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano  47 pacjentów,  12 pracowników oraz  4 osoby  z otoczenia,

 • 16 osób, w tym 12 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 2 pracowników  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

 • 20 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania jest objętych obowiązkową kwarantanną domową,

 • 41 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia.

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

 • 6  pozostałych mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

 • 1 osoba (mieszkaniec DPS) ze względu na schorzenia współistniejące została hospitalizowana  w szpitalu jednoimiennym dedykowanym leczeniu COVID-19,

 • 2 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 9 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 27 osób

 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,

 • 100  osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PPIS

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 23.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 23.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 157 / 12

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 33 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 140 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 51 / 5

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 103 / 8

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

 • z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano  52 pacjentów,  13 pracowników oraz  5 osób  z otoczenia,

 • 18 osób, w tym 13 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 2 pracowników  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

 • 22  inne osób mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,

 • 36 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia.

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

Do chwili obecnej zarejestrowano 13 zakażeń koronawirusem SARS Cov-2, w tym 7 zakażeń dot. mieszkańców DPS, 2 pracowników DPS oraz 4 osoby z otoczenia.

 • 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z ww.,

 • 1 osoba (mieszkaniec DPS) ze względu na schorzenia współistniejące została hospitalizowana  w szpitalu jednoimiennym dedykowanym leczeniu COVID-19,

 • 2 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 9 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 27 osób,

 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,

 • 100  osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 24 lipca do badań kontrolnych zostało zlecone pobranie 118 wymazów od mieszkańców, pracowników DPS i otoczenia.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Zapraszamy na trybuny

Runda wstępna Pucharu Polski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej - 25 lipca (sobota) 2020r. godz. 18.00, stadion MOSiR przy ul. Sportowej 1.

Mazur Gostynin - K,S. Bzura Chodaków

Terminarz gier - Runda finałowa

Do finału awansują zwycięzcy grup plus drużyny z drugiego miesiąca w grupach Boisko Plaża Bratoszewo w dniu 25 lipca o godz. 9.00 w systemie rozegrania rundy finałowej "pucharowy".

Rozgrzewka zawodników odbędzie się bezpośrednio przed meczem poza wyznaczonym boiskiem.

Istnieje możliwość przyspieszenia wyznaczonej godziny spotkania.

Organizator - MOSiR Gostynin prosi się, aby drużyny przybyły, co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia meczu.

Mecze następują bezpośrednio po sobie:

 godz. 9.00 mecz A1-D2

godz. 9.45 mecz B1-C1

godz. 10.30 mecz C1-B2

godz. 11.15 mecz D1-A2

godz. 12.00 I półfinał (zwycięzca pary A1-D2 i B1-C2)

godz. 12.45 I półfinał (zwycięzca pary C1-B2 i zwycięzca pary D1-A2)

godz. 13.30 m-ce III i I V

godz. 14.15 finał

godz. 15.00 zakończenie turnieju 

  

 • plakat turnieju

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 24.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 24.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 191 / 51

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 33 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 147 / 23

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 52 / 2

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 105 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 18 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano   54 pacjentów,  13 pracowników oraz  5 osób  z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem byli i są  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 18 osób, w tym 13 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 pracowników  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 13 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,
 • 23 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym do leczenia  tego schorzenia.

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  13 zakażeń  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym:  7 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  2  pracowników DPS  oraz   4  osoby   z otoczenia.

 • 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 1 osoba (mieszkaniec DPS) ze względu na schorzenia współistniejące została hospitalizowana  w szpitalu jednoimiennym dedykowanym leczeniu COVID-19,
 • 2 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 9 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 27 osób,
 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,
 • 96  osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 24 lipca do badań kontrolnych zostało zlecone pobranie 118 wymazów od mieszkańców, pracowników DPS i otoczenia.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 25.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 25.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 195 / 10

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 32 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 143 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 52 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 107 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22 / 4

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano   54 pacjentów,  13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali  przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 16 osób, w tym 10 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 pracowników  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 12 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania zostało objętych obowiązkową kwarantanną domową,
 • 23 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,
 • w dniu 25.07.2020 odnotowano wyzdrowienie   4 osób,  w tym jednego pacjenta  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  14 zakażeń  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym:  7 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  3  pracowników DPS  oraz   4  osoby   z otoczenia.

 • 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 1 osoba (mieszkaniec DPS) ze względu na schorzenia współistniejące została hospitalizowana  w szpitalu jednoimiennym dedykowanym leczeniu COVID-19,
 • 3 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 11 pracowników wraz z rodzinami  jest  objętych obowiązkową kwarantanną domową, łącznie 30 osób,
 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,
 • 93  osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 27 lipca 2020 r. do badań kontrolnych zostało  zlecone  pobranie 106 wymazów od  mieszkańców, pracowników DPS.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 26.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 263 / 82

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 33 /1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 143 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 52 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 109 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 zarejestrowano   55 pacjentów, 13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali  przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 17 osób, w tym 10 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 pracowników  pozostaje  w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 10 innych osób mających styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostaje w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 23 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia COVID-19, w szpitalu dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,
 • w dniu 25.07.2020 odnotowano wyzdrowienie 4 osób, w tym jednego pacjenta - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

2. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W  ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  15 zakażeń koronawirusem SARS Cov-2,  w tym:  8 zakażeń dot.  mieszkańców DPS, 3 pracowników DPS oraz[ 4  osoby z otoczenia.

 • 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną   przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące zostały hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 7 osób, w tym 3 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 10 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 29 osób,
 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania są objęte obowiązkową kwarantanną domową,
 • 93  osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 27 lipca 2020 r. do badań kontrolnych zostało  zlecone  pobranie 106 wymazów od  mieszkańców, pracowników DPS.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo 2

Umowa na remont odcinka nawierzchni i chodnika ul. Dybanka podpisana

W dniu dzisiejszym (27 lipca br.) Gmina Miasta Gostynina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie, na remont odcinka nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na drodze gminnej ul. Dybanka, która stanowi ulicę jednojezdniową, dwukierunkową.

Remont będzie polegał m.in. na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebraniu odcinka chodnika z płyt betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni.

Rozebrany zostanie także zniszczony krawężnik na długości 50 m i wstawiony w tym miejscu nowy.

Po zakończeniu prac remontowych wykonane będzie oznakowanie poziome P-10 czyli przejście dla pieszych.

Prace remontowe rozpoczną się po zakończeniu sezonu letniego.

 • Ul. Dybanka do remontu
 • Ul. Dybanka do remontu
 • Ul. Dybanka do remontu
 • Ul. Dybanka do remontu
 • Ul. Dybanka do remontu
 • Ul. Dybanka do remontu

Komunikat z Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn

W piątek i sobotę (24-25 lipca br.) na boiskach: przy Miejskim Centrum Kultury oraz na plaży Bratoszewo, został rozegrany wakacyjny turniej siatkówki ,,Gramy na plaży”.

Do zawodów przystąpiło 12 zespołów.

Pierwszego dnia drużyny rywalizowały w 4 grupach, 8 z nich awansowało do sobotniej rundy finałowej.

Boisko przy MCK wyniki - eliminacje dn. 24.07.20r.)

GRUPA ,,A”

Dolak/Lewandowski – Osipowicz/Węglewski 2:0

Osipowicz/Węglewski – Kołaczkowski/Jóźwiak 0:2

Dolak/Lewandowski– Kołaczkowski/Jóźwiak 0:2

awans z grupy: Kołaczkowski/Jóźwiak; Dolak/Lewandowski

GRUPA ,,B”

Waszkowski/Banasiak – Pawłowski/Izydorczyk 2:0

Pawłowski/Izydorczyk- Sarzała/Falkowski 0:2

Sarzała/Falkowski-Waszkowski/Banasiak 0:2

awans z grupy: Waszkowski/Banasiak; Sarzała/Falkowski

GRUPA ,,C”

Jaworski/Wojdecki -Macek A./Macek K. 0:2

Jaworski/Wojdecki -Dołowiec /Ciechoński 0:2

Macek A./Macek K. - Dołowiec /Ciechoński 0:2

awans z grupy: Macek A./Macek K; Dołowiec /Ciechoński

GRUPA ,,D”

Jankowski/Borowy-Wysokiński/Chmielewski 2:0

Wysokiński/Chmielewski – Kostrzewski/Bartczak 0:2

Jankowski/Borowy- Kostrzewski-Bartczak 2:0

awans z grupy: Jankowski/Borowy; Kostrzewski-Bartczak

Boisko ,,Plaża Bratoszewo” wyniki runda finałowa (dn. 25.07.20r.)

W rundzie finałowej drużyny rywalizowały systemem ,,pucharowym”.

Kołaczkowski/Jóźwiak-Kostrzewski-Bartczak 2:0

Waszkowski/Banasiak -Dołowiec /Ciechoński 2:0

Macek A./Macek K.-Sarzała/Falkowski 2:1

Jankowski/Borowy-Dolak/Lewandowski 2:0

I półfinał: Kołaczkowski/Jóźwiak - Dołowiec /Ciechoński 2:0

II półfinał : Macek A./Macek K.-Jankowski/Borowy 2:1

o m-ce III-IV : Dołowiec /Ciechoński-Jankowski/Borowy 2:0

Finał : Kołaczkowski/Jóźwiak-Macek A./Macek K 2:0

 

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU:

1.Piotr Kołaczkowski/ Piotr Jóżwiak

2.Andrzej Macek/Krzysztof Macek

3.Cezary Dołowiec/ Przemysław Ciechoński

4.Krzysztof Jankowski/ Artur Borowy

8.Michał Kostrzewski/ Paweł Bartczak

Dawid Sarzała/ Hubert Falkowski

Kamil Waszkowski/Mateusz Banasiak

Paweł Dolak/ Kamil Lewandowski

12.Tomasz Osipowicz/Wiktor Węglewski

Kamil Jaworski/ Dominiki Wojdecki

Adam Wysokiński/Kacper Chmielewski

Bartosz Pawłowski/ Jakub Izydorczyk

Za zajęcie miejsc I-III pary otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy. Wyróżnienia wręczali: Burmistrz Miasta Gostynina p. Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie p. Andrzej Reder oraz Dyrektor MOSiR w Gostyninie p. Wiesław Adamski.

Już dziś Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostynine zaprasza wszystkich uczestników na kolejny turniej siatkówki plażowej, który rozegrany zostanie w dniach 28.-29.08.20r. W Gostyninie - ,,Pożegnanie Lata- Plaża Bratoszewo 2020r.” czekamy na zgłoszenia na adres mailowy: mosir.gostynin@op.pl

ZAPRASZAMY

 • Turniej
 • Turniej
 • Turniej
 • Turniej
 • Turniej
 • Turniej
 • Turniej

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 27.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 27.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 223 / 8

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 33 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 112 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 53 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 109 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano 55 pacjentów,  13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

- pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali  przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,

- 17 osób, w tym 10 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 2 pracowników  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

- 7 innych osób mających  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostaje w obowiązkowej kwarantannie domowej,

- 21 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,

- w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,

- w dniu 25.07.2020 odnotowano wyzdrowienie   4 osób,  w tym jednego pacjenta  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  15 zakażeń  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym:  8 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  3  pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

- 6  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną  przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

- 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące zostały hospitalizowane w szpitalach dedykowanych leczeniu COVID-19,

- 7 osób, w tym 3 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 10 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 29 osób,

- 91  osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Na dzień 27 lipca 2020 r. do badań kontrolnych zostało  zlecone  pobranie 106   wymazów od  mieszkańców, pracowników DPS.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

MCK zaprasza na "Zumbę z Dorotką"

Energetyczne, taneczne spotkanie absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku. Trening całego ciała, który łączy w sobie wszystkie elementy klasycznego fitnessu – cardio, kształtowanie, rozwijanie balansu i gibkości, plus doskonała zabawa przy latynoamerykańskich rytmach, jak to na zumbie. Gotowi? Zapraszamy do tańca!

Kiedy: 28 lipca 2020 (wtorek)

O której: godz. 17:00

Gdzie: teren zielony przed Miejskim Centrum Kultury

Wstęp: BEZPŁATNY, ilość miejsc ograniczona! 

 • Zumba z Dorotką

Pamięci śp. Stanisława Biernackiego

W dniu 28 lipca 2000 roku odszedł od nas śp. Stanisław Biernacki, pedagog, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, wspaniały matematyk, fizyk, opiekun młodzieży, wrażliwy człowiek.

Zawodowo związany z oświatą poświęcił jej całe życie. Był przedstawicielem zanikającej generacji, która przywiązywała znaczenie do wychowania przez przykład osobistego działania w szkole, a nade wszystko w postawie moralnej ukazywanej podczas wykonywania pełnionych obowiązków. Przyczynił się do utrzymania wysokiego poziomu nauczania, któremu towarzyszył proces wychowania i szanowania tradycji.

W Liceum Ogólnokształcącym pracował dziewięć lat. Zbudował salę gimnastyczną, budynek gospodarczy, urządził szereg gabinetów przedmiotowych. W gostynińskim Liceum pracowała również żona dyrektora Biernackiego śp. Gabriela Biernacka, nauczycielka rysunku i prac ręcznych, a jedyna córka Zofia jest absolwentką tej szkoły.

Śmierć dyrektora Stanisława Biernackiego stanowiła wielką stratę nie tylko dla rodziny i dla środowiska pedagogicznego, ale również dla mieszkańców Gostynina.

Pośmiertnie jedna z ulic w Gostyninie została nazwana Jego imieniem.

 

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

 • Stanisław Biernacki

Uwaga na burze z ulewami i porywistym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad. Najbardziej intensywne zjawiska burzowe prognozowane są na południu, w centrum i na wschodzie regionu.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 28.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 28.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 204 / 19

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 41 / 8

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 107 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 52 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 118 / 9

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 1

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19  na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano   55 pacjentów,  13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali  przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 17 osób, w tym 10 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 4 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 21 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,
 • w dniu 25.07.2020 odnotowano wyzdrowienie   4 osób,  w tym jednego pacjenta  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  5  pracowników DPS  oraz   4  osoby   z otoczenia.

 • 12  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • w dniu 27.07.2020 r. zarejestrowano zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,
 • 9 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 7 osób,
 • 82 osoby  objęte są  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 zawyją syreny.

Jak co roku oddamy hołd poległym bohaterom. Podczas tej wyjątkowej minuty ciszy nasze myśli skierują się ku tym, którzy 76 lat temu stanęli do walki, aby odzyskać wolność.

 

 • ...

Za nami "Zumba z Dorotką"

Kolejny Aktywny wtorek przebiegł w radosnej atmosferze. Na terenie zielonym przy Miejskim Centrum Kultury instruktorka Dorota Sobiecka poprowadziła zajęcia z zumby. Zumba jest treningiem całego ciała, łączącym w sobie wszystkie elementy klasycznego fitnessu – cardio, ponadto kształtowanie i rozwijanie balansu i gibkości, przy dobrej muzyce. 

Wydarzenie to poprzedził występ Karoliny i Łucji w choreografii prowadzącej.

 

Foto: MCK   

 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek
 • Aktywny wtorek

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 29.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 29.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 210 / 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 41 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 99 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 53 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 118 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano 55 pacjentów, 13 pracowników oraz 6 osób z otoczenia:

- pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali  przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,

- 16 osób, w tym 10 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

- 4 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,

- 21 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,

-  w dniu 21.07.2020 r. zarejestrowano zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,

-  w dniu 25.07.2020 odnotowano wyzdrowienie   4 osób,  w tym jednego pacjenta  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

 

 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS, 5 pracowników DPS oraz 4 osoby  z otoczenia.

- 12  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

- 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,

- w dniu 27.07.2020 r. zarejestrowano zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,

- 9 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 7 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 10 osób,

- 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej,

- 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Sztuka rękodzieła z Anią

Dzisiaj (30.07.20) o godz. 17.00 na terenie zielonym przy MCK odbędzie się twórczy czwartek, a w nim zajęcia plastyczne pn. "Sztuka rękodzieła z Anią". 

Jak zawsze na tego rodzaju spotkaniach dzieci będą mogły wykazać się weną twórczą z morzem w tle. Życzymy wspaniałego spotkania. 

 

Foto: MCK

 • Twórczy czwartek

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 30.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 30.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 156 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 37 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 93 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 57 / 5

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 122 / 4

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27 / 5

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano   59 pacjentów,  13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

 • pacjenci, u których zakażenie zostało  potwierdzone  w badaniach wykonanych w dniu 29.07.2020 r  - wyniki badania z dnia 30.07.2020 r.   pozostają w izolacji  w Oddziale Psychogeriatrii do czasu przewiezienia ich w dniu 31.07.2020 r. do szpitala dedykowanego do leczenia Covid-19,
 • 13 osób, w tym 8 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają  w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 16 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,
 • 9  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 30.07.2020 odnotowano wyzdrowienie  5 osób (3 pacjentów oraz 2 pracowników )  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  5  pracowników DPS  oraz   4  osoby   z otoczenia.

 • 12  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • w dniu 27.07.2020 r. zarejestrowano zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,
 • 9 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 7 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 10 osób,
 • 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Bajanie, kreatywne zabawy z bajką – Indianie – Leniwe Weekendy

Powróćmy jak za dawnych lat
w zaczarowany bajek świat…

To nasza pierwsza propozycja na sierpniowe Leniwe Weekendy na soczyście zielonej przestrzeni przed eMCeKiem, która aż się prosi, by rozgościć się na kocyku i słuchać, i słuchać i bajać…Tym razem zapraszamy na niespotykane baśnie indiańskie. Kolejno przeniesiemy się do kącika warsztatowego, gdzie nie zabraknie indiańskich inspiracji.

Do zobaczenia w sobotnie popołudnie,

 

Źródło: MCK 

 • MCK

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 31.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 31.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 31.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 109 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 37 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 91 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 54 / 2

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 124 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 32 / 5

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób  z otoczenia:

- pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,

- 14 osób, w tym 8 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

- 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,

- 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,

- 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,

- 13  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 31.07.2020 odnotowano wyzdrowienie  4 pacjentów  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS, 5 pracowników DPS oraz 4 osoby  z otoczenia.

- 12  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

- 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,

- 1 zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,

- 1  osoba  wyzdrowiała – pracownik DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

- 8 osób, w tym 4 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 7 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 10 osób,

- 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej, 

- 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym,

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 1.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 111 / 13

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 35 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 54 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 124 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 34 / 2

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów,  13 pracowników oraz  7 osób  z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 14 osób, w tym 8 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,
 • 13  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 31.07.2020 odnotowano wyzdrowienie  4 pacjentów  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  5  pracowników DPS  oraz   4  osoby z otoczenia.

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,
 • 3  osoby  wyzdrowiały –1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2),
 • 8 osób, w tym 4 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 7 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 10 osób,
 • 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają  w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Gostynin oddał hołd Powstańcom

1 sierpnia o godz. 17.00 w Gostyninie, podobnie jak w całym kraju, zawyły syreny i mieszkańcy naszego miasta na chwilę się zatrzymali i oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W godzinę "W" dodatkowo w Rynku miasta rozbrzmiały powstańcze piosenki. W ten sposób gostyniacy pokazali, że pamiętają o odwadze i poświęceniu Powstańców.

Godzina "W" była formalnym początkiem zrywu. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku naprzeciw doskonale uzbrojonej i wyszkolonej niemieckiej armii stanęło 45 tys. Powstańców, z których tylko 12 % miało broń. Powstanie miało trwać 3 dni. Warszawa broniła się przez 63 dni. Zginęło 18 tys. powstańców i blisko 200 tys. cywili, a 25 tys. zostało rannych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.   

 

 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie
 • Powstanie Warszawskie

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 2.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 105 / 7

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 36 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 51 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 1

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 37 / 3

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz  7osób  z otoczenia:

- pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,

- 14 osób, w tym 8 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 1 pracownik  pozostaje w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

- 2 inne osoby mające styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,

- 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,

- 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym do leczenia  tego schorzenia,

- 16  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 02.08.2020 r. odnotowano wyzdrowienie 3 pacjentów  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej  zarejestrowano  25 zakażenia koronawirusem SARS Cov-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

- 10 mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

- 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,

- 1 zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,

- 3  osoby  wyzdrowiały –1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

-  9 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,

- 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej, 

- 75 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Pielgrzymujemy inaczej niż do tej pory

Obie gostynińskie parafie informują, że w tym roku zostanie zorganizowana kolejna Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Częstochowy. Jednak z powodu epidemii koronawirusa będzie ona tym razem wyglądała inaczej. 

Każda grupa będzie miała w tym roku jeden dzień w którym uda się na trasę pielgrzymki i powróci do domu wieczorem autobusem. Nasza grupa – Żółta – na trasę wyruszy 8 sierpnia (sobota). Należy dostosować się do ograniczeń, które zostały określone w naszej diecezji:

1. Pielgrzymka może liczyć maksymalnie 50 osób (jeden autobus). Idziemy w tym dniu z grupą zieloną dlatego pielgrzymka tego dnia będzie miała 100 osób.
2. Na pielgrzymkę mogą jechać jedynie osoby w wieku od 16 do 60 lat. Odradzamy wyjazd także osobom z chorobami przewlekłymi. Osoby poniżej 18-stego roku życia zapisują się z opiekunem.
3. Zapisy odbywają się jedynie w parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
4. Pielgrzymka będzie kosztować 40 zł (autobus + 10 zł dla pielgrzymki + ubezpieczenie)
5. Na trasę pielgrzymki dojeżdżamy na godzinę około 6.00 i wyjeżdżamy wieczorem po apelu.
6. Przed wejściem do autobusu będzie mierzona temperatura i zbierane oświadczenia o braku objawów koronawirusa.
7. Szczegółowe informacje na temat pielgrzymowania podamy w późniejszym terminie.

Ponadto organizowany jest wyjazd autobusowy do Częstochowy na 14.08. Będzie to także autobus pięćdziesięcioosobowy, ale już tutaj nie są stawiane ograniczenia co do wieku. Koszt wyjazdu wynosi : 45 zł (autobus + ubezpieczenie)

Obojętnie czy ktoś wyrusza na trasę pielgrzymki czy nie organizatorzy zachęcają do pielgrzymowania duchowego poprzez apele i zapisy do pielgrzymki duchowej.

 • pielgrzymi

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 3.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 103 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 32 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 91 / 3

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 42 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 51 / 14

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 12 osób, w tym 6 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,
 • 26  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 03.08.2020 r. odnotowano wyzdrowienie 7 pacjentów oraz 2 pracowników - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażenia koronawirusem SARS Cov-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 3  osoby  wyzdrowiały – 1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 6 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Przewidywane intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Przewidywana  wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 35 mm.

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet w naszym mieście mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/


 

 • Baner Spisu Rolnego
 • Baner Spisu Rolnego
 • Baner Spisu Rolnego
 • Plakat Spisu Rolnego

Gostynin na szczycie Grossglocknera 3798 m.n.p.m.

Grossglockner, to jedna z najpiękniejszych wysokogórskich dróg widokowych w Europie, która wije się 48-kilometrową serpentyną przez wspaniały krajobraz Parku Narodowego Wysokie Taury.

Te niewątpliwie zachwycającą wyprawę w Alpy miała możliwość zrealizować grupa mieszkańców z Gostynina. Wszystkim uczestnikom wyprawy serdecznie gratulujemy determinacji w dążeniu do celu i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Adam Kaszewski

 • Foto: Adam Kaszewski
 • Foto: Adam Kaszewski
 • Foto: Adam Kaszewski
 • Foto: Adam Kaszewski

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 4.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 97 / 10

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 31 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 37 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 58 / 7

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 12 osób, w tym 6 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,
 • 33  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 04.08.2020 r. odnotowano wyzdrowienie 7 pacjentów  - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażenia koronawirusem SARS Cov-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 3  osoby  wyzdrowiały – 1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 6 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

 • logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Co jeszcze w „Leniwe weekendy” z MCK?

Dobra zabawa, to podstawa zajęć, koncertów i innych atrakcji, które w czasie wakacji przygotowało Miejskie Centrum Kultury. Były już baśnie indiańskie oraz kącik warsztatowy z indiańskimi inspiracjami, dla dzieci.

W sobotę 8 sierpnia odbędzie się koncert jazzowy Smooth Operators. Na świeżym powietrzu, na miękkich poduchach jazzowe nuty zaserwuje słuchaczom trio składające się z pasjonatów muzyki: Ola – pianino, Maciej - gitara basowa i Asia - klarnet .

Zgodnie z jazzową formą koncert zacznie się od instrumentalnych standardów, aby potem odpłynąć w improwizacje.

Następnie, w kolejną sobotę - 22.08.2020 roku spotkamy się Bajaniu - kreatywnych zabawach z bajką. Tym razem tematem przewodnim są drzewa.

MCK zaprasza na kolejną odsłonę Bajania. Tym razem Magdalena, istruktorka eMCeKu, która jest bardzo blisko natury, zabierze uczestników spotkania w tajemniczy świat drzew. Będzie można poleżeć, posłuchać, poleniuchować… i oczywiście popracować twórczo. Będzie naprawdę zielono.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

 • koncert jazzowy

XXIII Memoriał Tenisowy

Od 4-5 września br. na kortach tenisowych MOSiR, przy ul. 18 Stycznia odbywać się będzie XXIII Memoriał Tenisowy im. mec. Wacława Kujawy.

Organizatorami są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie oraz lokalni sympatycy tenisa ziemnego. 

Rywalizować będą mężczyźni w kategorii junior do 18 roku życia i oldboye w przedziale wiekowym 45 lat i powyżej "open".

Zgłoszenia należy przesyłać do 4 września (piątek) mailowo na adres: mosir.gostynin@op.pl lub osobiście w dniu zawodów do godz. 16.00. Losowanie gier odbywać się będzie w godz. 16.00-16.30, a pierwsze gry od godz. 16.45.

Wpisowe wynosi 20 zł od uczestnika (płatne w dniu zawodów). 

Do zobaczenia na Turnieju.

 • plakat turnieju

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 5.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 05.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 106 / 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 31 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 35 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 2

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 59 / 1

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 12 osób, w tym 6 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 34 osoby  wyzdrowiały, w tym w dniu 05.08.2020 r. odnotowano wyzdrowienie 1 pacjenta - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS Cov-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 3  osoby  wyzdrowiały – 1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2);
 • 6 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Żeglarze na start

Po długim oczekiwaniu i nieśmiałych próbach otwarcia tegorocznego sezonu żeglarskiego gostynińscy żeglarze w końcu ruszyli na wodę. Dzięki wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Gostynina, od połowy lipca ruszył intensywny dwutygodniowy trening uwieńczony udziałem w pierwszych regatach. Reprezentacja Klubu żeglarskiego HALS w klasie Optimist wzięła udział w regatach ogólnopolskiego programu Polseiling realizowanego przez Polski Związek Żeglarski.

Regaty rozegrane zostały w dniu 1 sierpnia we Włocławku na wodach rzeki Wisły. Nasi żeglarze kontynuując dobrą passę z ubiegłego roku zajęli 1 i 2 miejsce w swojej grupie wiekowej walcząc do ostatnich metrów z reprezentantami miejscowego klubu. Sezon regatowy pomimo tego, że krótki lecz zapowiada się intensywnie - już wkrótce kolejne zajęcia i regaty.

Źródło – Tomasz Reszkowski

 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals
 • Hals

XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00, w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie odbędzie się XXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 • sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Prognozowane upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Dofinansowanie 100. rocznicy Cudu nad Wisłą

Miło nam powiadomić Państwa, że Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Nadrzędnym celem programu jest włączenie Polaków w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których ważną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

W ramach tegorocznej edycji Programu 157 podmiotów otrzyma łącznie 4.511.000,00 zł dotacji. Dofinansowanie w kwocie 20.500,00 zł otrzyma projekt zgłoszony przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie pod nazwą: „świętujeMY Cud nad Wisłą”.

Realizacja programu przebiegać będzie w okresie od sierpnia do października 2020 r. Zadanie polega na celebracji rocznicowych obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 w sposób innowacyjny, przystępny oraz dostosowany do określonych grup odbiorców. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Gostynina i okolic do aktywnego włączenia się w obchody tego Święta, kładąc nacisk na aspekt edukacyjny. Realizacja zadania zakłada organizację: Kina niemego z historią w tle, Wielopokoleniowej Miejskiej Gry Terenowej, Tematycznego Spaceru Fotograficznego "Cudowna perspektywa", wystawy zdjęć wykonanych przez uczestników Tematycznego Spaceru, pokazu multimedialnego na temat Bitwy Warszawskiej 1920 w aspekcie lokalnym oraz koncertu pieśni patriotycznych z tego okresu w wykonaniu Chóru Miejskiego Arce Cantores.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przedsięwzięciach.

 • logo Niepodległa

Burmistrz powitał pielgrzymów

Jak już informowaliśmy, pandemia koronawirusa przyczyniła się w tym roku do zupełnie odmiennej formy pielgrzymowania.

W dniu dzisiejszym (6.08.20) do Gostynina przybyła grupa biało-czerwona. 250 pielgrzymów z Płocka wraz ze swoim księdzem przewodnikiem po odpoczynku w naszym mieście podążało do Sokołowa, aby następnie autokarem wrócić do miejsca zamieszkania.

Jak co roku, pielgrzymów powitał burmistrz Paweł Kalinowski wraz ze swoim zastępcą panią Haliną Fijałkowską.

Przybyłym do Gostynina pątnikom życzymy wytrwałości w pielgrzymowaniu.

 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie
 • Biało-czerwona grupa w Gostyninie

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 6.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 06.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 99 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 27 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 88 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 33 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 65 / 6

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 9 osób, w tym 5 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 36 osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 06.08.2020 r. odnotowano wyzdrowienie 2 pacjentów - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-1,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 3  osoby  wyzdrowiały – 1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 6 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 7.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 07.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 97 / 6

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 24 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 88 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 31 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 68 / 3

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 7 osób, w tym 4 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 40 osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 07.08.2020 r. odnotowano wyzdrowienie 1 pacjenta - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia, 3  osoby  wyzdrowiały – 1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 6 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 8.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 08.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 106/ 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 23 /0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 88/ 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 31 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 69 / 1

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 7 osób, w tym 4 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 40 osób  wyzdrowiało - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia:

 • 10  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 4  osoby  wyzdrowiały – 2 pracowników i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 5 osób, w tym 4 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie rozproszonych burz z opadami deszczu lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 9.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 09.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 102 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 23 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 88 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 25 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 72 / 3

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZakładówOpieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r.
 • W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 zarejestrowano łącznie 80 osób, w tym  60 pacjentów,13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia.
 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem byli na bieżąco przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 •  7 osób, w tym 4 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 •  2 inne osoby mające styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 •  3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych do leczenia  tego schorzenia,
 •  45 osób  wyzdrowiało- otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r.
 • W ognisku zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.
 • 10 mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 3  osoby  wyzdrowiały –1 pracownik i 2 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2).
 • 5 osób, w tym 4 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 3 pracowników pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej,
 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej, 
 • 75 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Trwają prace na ul. Prusa

Prace na ul. Prusa są kontynuowane. Wykonano już chodnik z kostki betonowej. Obecnie trwają roboty związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej.

Wykonawcą robót jest firma Global Systems.

Termin zakończenia prac przewidziany jest do 31 października 2020r.

 • Remont ul. Prusa
 • Remont ul. Prusa
 • Remont ul. Prusa
 • Remont ul. Prusa
 • Remont ul. Prusa
 • Remont ul. Prusa

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 10.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 10.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 95 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 13 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 88 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 24 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 84 / 12

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,

 • 4 osoby, w tym 1 pracownik szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,

 • 15 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym,

 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,

 • 50 osób  wyzdrowiało - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

 1. Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym:

 • 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia,
 • 5  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,

 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,

 • 14  osób  wyzdrowiało – w tym 3 pracowników i 7 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),

 • 3 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej,

 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Ludzie z marzeniami pobiegną dla Jacka Gaworskiego

Dzisiaj (11.08.20) z wizytą u burmistrza Pawła Kalinowskiego gościł Kazimierz Zawiślak, który jest członkiem zespołu Polish Wings (Polskie Skrzydła). Kim są osoby wchodzące w skład zespołu? To Karolina Warchulska, Kristo Talar, Piotr Błoński, Kazimierz Zawiślak, Zenon Olszak oraz Dariusz Wojda - zespół wspaniałych ludzi z marzeniami, sportowców, osób skutecznie dązących do osiągnięcia sukcesu. Wytyczyli sobie wspólny cel – wygrać i dotrzeć do mety po 100 km biegu w ekstremalnych warunkach – gdyż trasa biegnie przez Saharę.

Dariusz Wojda założyciel grupy w pięknych słowach mówi o swoich towarzyszach: - "Tworząc drużynę zaproponowałem udział wybranym osobom; nie dlatego aby zaliczyły kolejny start lecz żeby mieli szansę zrobić coś wyjątkowego, realizując powstałe marzenie. Nie było w tym żadnego przypadku, każdy z Zespołu wnosi do niego wartość niezbędną, aby stał się silną całością, a nie losowo dobraną grupą ludzi. To mieszanka charakterów, które uzupełniają się podczas przygotowań do realizacji głównego celu. Każdego z członków Zespołu znam osobiście. Z każdym startowałem, trenowałem spędzając wspólnie godziny wysiłku. Stąd moje przekonanie o sile tych osób i możliwościach w realizacji celu. W ponad 40-sto stopniowym upale, biegnąc po piachu, aby sięgnąć po marzenie".

Tym razem 3 października pobiegną 100 km, aby zawalczyć o zdrowie i życie dla wielokrotnego Mistrza Polski, paraolimpijczyka, srebrnego medalisty Olimpijskiego z Rio de Janeiro - Jacka Gaworskiego.

Jacek uprawia szermierkę od 11. roku życia. Był wielokrotnie mistrzem Polski we wszystkich kategoriach wiekowych indywidualnie i drużynowo, a także członkiem kadry narodowej i olimpijskiej. W 2004 roku pewnego dnia stracił mowę, wzrok, władzę w rękach i czucie od pasa w dół. Lekarze zdiagnozowali u niego stwardnienie rozsiane. Jedynie dzięki terapii lekiem nowej generacji, którego finansowanie zapewnił sobie we własnym zakresie (dawka na 28 dni kosztowała wówczas 15 tys. zł) zaczął uprawiać szermierkę na wózkach.

Jak to w życiu bywa, nie był koniec nieszczęść, gdyż w 2012 roku rozpoznano u niego nowotwór mnogi rdzenia. Znowu trzeba było walczyć o życie. Operacji i leczenia podjęła się zagraniczna klinika, a poniesione wówczas koszty były ogromne – wyniosły ponad 80 tys. zł.

Obecnie każdy dzień życia Jacka ma określoną cenę, czyli 5,5 tys. miesięcznie, bo taki jest koszt leku, dzięki któremu może żyć, uprawiać sport i marzyć o igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.

Jacek Gaworski założył zbiórkę, która ma na celu zebranie 300 tys. złotych. Kwota ta powinna wystarczyć na kolejne 4 lata życia. Grupa "Polish Wings" chce mu pomóc w nagłośnieniu zbiórki – zrzutka.pl/dtwd5e . Paraolimpijczyka wspierają takie sławy m.in. jak: Grzegorz Markowski, Robert Korzeniowski, Michał Pol, Wojtek Karakus, Tomasz Majewski, Marzena Rogalska czy Tomasz Kammel.

Biegacze udziałem w imprezie chcą zwrócić uwagę na ciężko chorego sportowca. Przed nimi bardzo trudny cel - dotrzeć w komplecie na metę, co do tej pory drużynowo nikomu się nie udało. Natomiast celem Jacka jest zachować zdrowie i życie, zbierając odpowiednią kwotę. Razem z Zespołem walczą o Jego przyszłość i sportowe marzenia.

Jacek Gaworski był bardzo zadowolony i wzruszony, a przede wszystkim zaskoczony z planowanego przedsięwzięcia. Uważa, że w jego przypadku to spełnienie marzeń - "Jak można biec przez Saharę, w piachu 100 km i to jeszcze dla kogoś? Tak sobie myślę, że sami będą potrzebować pomocy, jak ukończą ten bieg. Jednak wtedy dla nich i dla mnie niemożliwe stanie się możliwe. Zacznę myśleć nie tylko o Tokio, ale i o Paryżu – mówił sportowiec.

Patronat nad akcją objął także Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

 • Kazimierz Zawiślak z wizytą u burmistrza
 • Kazimierz Zawiślak z wizytą u burmistrza
 • Kazimierz Zawiślak z wizytą u burmistrza

MCK ogłasza nabór do sekcji

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie ogłasza nabór do sekcji na rok 2020/2021.

Dla każdego znajdzie się coś wyjątkowego, co się spodoba i zachwyci.

Kreatywnie bawić się będzie ze sztuką instruktorka Anna Milewska, która zaprasza w każdy wtorek o godz. 16.00 dla 5-6 latków i czwartki o tej samej godzinie dla 7-latków. Jeśli będzie duże zainteresowanie opcjonalnie zajęcia mogą odbywać się w soboty. Koszt od osoby za miesiąc wynosi 10,00 zł.

Miłośników recytacji zachęca do zajęć indywidualnych Magdalena Garstka w każdy czwartek od godz. 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem. Zajęcia odbywają się bezpłatnie.

Krzysztof Koper natomiast zaprasza na zajęcia z ceramiki i rysunku, które będą się zaczynać w środy i piątki od godz. 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Cena za zajęcia ceramiczne i rysunku to 10,00 zł za godzinę za każdy z warsztatów.

Kolejne warsztaty indywidualne "Riddim" (sekcja perkusji) poprowadzi 2 razy w tygodniu Marcin Osmolak. Cena za godzinę zajęć to 10,00 zł od osoby.

Tanecznie zajęcia poprowadzą dwie panie: Dorota Sobiecka i Małgorzata Janicka.

Pierwsza z pań zajmie się Mini Dance (piątek o godz. 17.00, koszt 45,00 zł za msc od osoby), Disco Dance (wtorki w godz. 16.00-18.00, koszt za msc 90 zł od osoby) oraz Crazy Dance (piątek, godz. 19.00, koszt 45,00 zł za miesiąc od osoby) i Zumbą (środa godz. 19.00 koszt 45.00 zł za msc od osoby).

Taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych w każdy wtorek o godz. 19,00 poprowadzi Małgorzata Janicka – koszt wynosi 100,00 zł od osoby, zaś podstawy tańców latynoamerykańskich i standardowych, które odbywać się będą także w każdy wtorek o godz. 17.00 (klasy I – III), a o godz. 18.00 (klasy IV-VI) koszt 100,00 zł od osoby.

Zapraszamy w imieniu organizatorów do wyboru sekcji adekwatnych do zainteresowań.

 • plakat MCK nabór

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 11.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 11.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 80 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 12 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 92 / 4

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 24 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 86 / 2

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 3 osoby, w tym 1 pracownik szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 52 osoby  wyzdrowiały - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2). 
 1. Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 5  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 14  osób  wyzdrowiało – w tym 3 pracowników i 7 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 3 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Piękny jubileusz najstarszej mieszkanki Gostynina

100-lecie urodzin obchodziła w dniu dzisiejszym (12.08.2020) pani Bronisława Kiełbasa. Szanowna jubilatka urodziła się w Feliksowie, jednak od wielu lat jest mieszkanką naszego miasta.

Pani Bronisława jest mamą 2 dzieci, babcią 6 wnucząt i prababcią 10 prawnucząt.

Warto zaznaczyć, że jako mieszkanka Gostynina pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej, na stanowisku woźnej.

Na to wyjątkowe urodzinowe spotkanie na świeżym powietrzu, przybyli do jubilatki: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku kierownik pani Marlena Mazurska, z Urzędu Stanu Cywilnego w Gostyninie kierownik pani Maria Rendzikowska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Renata Zagórska, a także rodzina i przyjaciele pani Bronisławy.

Życzenia dobrego zdrowia, szczęścia i pomyślności składane przez zaproszonych gości wywołały uśmiech na twarzy jubilatki.

Odczytane gratulacje i życzenia od burmistrza, a także od premiera Mateusza Morawieckiego odczytane przez panią Marlenę Mazurską spowodowały wiele wzruszeń i radości. Jak powiedziała bohaterka spotkania, nie spodziewała się tak wyjątkowych urodzin i tylu wspaniałych gości.

Nie zabrakło także toastu i odśpiewania "dwustu lat".

Pani Bronisławie życzymy, tak dobrej kondycji i zdrowia, jak do tej pory. Niech każdy dzień przynosi jej radość z przebywania z rodziną i przyjaciółmi.

 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy
 • 100 lecie Bronisławy Kiełbasy

MBP zakwalifikowana do projektu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie informuje, że zakwalifikowała się do projektu: „Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży”. Kampania została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Projekt dotyczy młodzieży w wieku 13-19 lat, którzy mają ochotę podzielić się wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami. Placówka zachęca młodych ludzi aby zostali ambasadorami biblioteki wśród kolegów.

Biblioteka wydaje zaświadczenia o wolontariacie.

Czas rozpoczęcia działań wrzesień-październik 2020 r.

Więcej informacji już wkrótce. Jednak już dziś MBP zaprasza do współpracy.

Koordynatorami projektu są:

1. Renata Mielniczuk tel. 516 029 796

2. Katarzyna Leśniewska tel. 516 029 810

 • MBP w projekcie - plakat

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 12.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 12.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 81 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 12 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 131 / 39

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 24 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 86 / 0

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 3 osoby, w tym 1 pracownik szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 52 osoby  wyzdrowiały - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2). 
 1. Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 5  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 14  osób  wyzdrowiało – w tym 3 pracowników i 7 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 3 pracowników podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 inna osoba mająca styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostaje w kwarantannie domowej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Mała książka - wielki człowiek

Miejska Bibliotek Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie informuje, że Filia nr 1 oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży  zakwalifikowała się do udziału w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek” adresowanym do dzieci w wieku przedszkolnym.

Bierze w nim udział blisko 6 000 placówek w całej Polsce posiadających oddziały dziecięce. Realizacja projektu ruszy we wrześniu. Na czym będzie polegać? Naszym celem będzie przekonanie Was, że warto odwiedzić ze swoją pociechą nasze Biblioteki i wypożyczyć książkę. Będziemy Was zachęcać do korzystania z bibliotecznych zasobów i wspólnego czytania. Na dzieci czeka mnóstwo niespodzianek! O szczegółach będziemy Was informować już wkrótce.

 

 • Projekt MBP dla przedszkolaków

Powrót na ligowe boiska Mazura

Wyjazdowym meczem ze Zrywem Bielsk, w sobotę, 15 sierpnia 2020 r. o g. 16:00 do rozgrywek Płockiej Ligi Okręgowej 2020/21 powrócą piłkarze seniorów Mazura Gostynin.

Dokładnie 274 dni – tyle potrwa przerwa, od ostatniego ligowego meczu Mazura do soboty, 15 sierpnia 2020 r i meczu w Bielsku. Ostatni mecz ligowy rozegrany był 9 listopada 2019 r. i nasz zespół wygrał 2:0 na wyjeździe z Deltą Słupno.
Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej rozpoczęła się pandemia koronawirusa, a rywalizacja została odwołana. Nasz zespół w tabeli zajmował wówczas 5 miejsce z dorobkiem 20 punktów i takie miejsce Mazur zajął w końcowym rozrachunku. 

Celem młodej drużyny trenera Arkadiusza Szulczewskiego jest co najmniej poprawienie miejsca, które zajęła w ubiegłym sezonie.

Zaznaczyć trzeba, że nasz zespół to jeden z najmłodszych, występujących w okręgu płockim, większość zawodników z podstawowego składu ma poniżej 20 lat.

Gostynińska drużyna powróciła do treningów w połowie maja, Mazur rozegrał w okresie przygotowawczym 8 gier kontrolnych, wygrał sześć z nich, jeden zremisował i jeden przegrał. Ponadto odpadł z rywalizacji w okręgowym Pucharu Polski, przegrywając w I rundzie 1:5 z Bzurą Chodaków.

Kadrę zespołu seniorów tworzyć będzie 21 zawodników:

Bramkarze:

Hubert Borowy / ur. 2000

Oskar Kosmowski / ur. 2002

Robert Ratajski / ur. 1987

Obrońcy:

Mateusz Dobieński / ur. 2002

Piotr Dutkiewicz / ur. 1990

Przemysław Kamiński / ur. 1998

Michał Matecki / ur. 1999

Konrad Stańczak / ur. 1990

Kamil Woźniak / ur. 1997

Paweł Znyk / ur. 2001

Pomocnicy i napastnicy:

Kamil Augustyniak / ur. 1998

Łukasz Frątczak / ur. 1989

Tomasz Józwiak / ur. 1995

Bartosz Komorowski / ur. 1989

Maciej Kowalski / ur. 2004

Krystian Pawełkiewicz / ur. 2004

Eryk Przybylski / ur. 2000

Bartłomiej Skonieczny / ur. 2002

Wiktor Smyczyński / ur. 2003

Damian Surmak / ur. 1991

Rafał Wilamowski / ur. 1993

TRENER: Arkadiusz Szulczewski

PRZYBYLI (w porównaniu z rundą jesienną 2019/20):

Hubert Borowy (Hutnik Warszawa)

Robert Ratajski (GKS Baruchowo)

Kamil Woźniak (Delta Słupno)

Kamil Augustyniak (wychowanek – powrót do treningów)

Łukasz Frątczak (GKS Baruchowo)

Tomasz Józwiak (GKS Baruchowo)

Krystian Pawełkiewicz (SSM Wisła Płock)

Maciej Kowalski (wychowanek - drużyna juniorów)

Wiktor Smyczyński (wychowanek – drużyna juniorów)

UBYLI:

Patryk Gronalewski (nie wznowił treningów)

Arkadiusz Kalinowski (nie wznowił treningów)

Mateusz Kłosiński (nie wznowił treningów)

Dariusz Kurkowski (nie wznowił treningów)

Kacper Olszewski (nie wznowił treningów)

Sławomir Podgórski (Hutnik Szczecin)

Cezary Szczerbak (Delta Słupno)

Aktualna kadra i szczegóły na stronie klubowej:
https://mazurgostynin.futbolowo.pl/seniorzy-kadra-2020-21-sponsorzy-przyjaciele-klubu

TERMINARZ (terminy mogą ulec zmianie):

1 kolejka – 15 sierpnia (sobota) 2020 r. g. 16:00

Zryw Bielsk – Mazur

2 kolejka – 22 sierpnia (sobota) 2020 r. g. 11:00

Mazur – Unia Czermno

3 kolejka – 29 sierpnia (sobota) 2020 r., g. 11:00

Delta Słupno – Mazur

4 kolejka – 5 września (sobota) 2020 r. g. 17:00

Mazur – Skra Drobin

5 kolejka – 12 września (sobota) 2020 r. g. 16:30

Stoczniowiec – Mazur

6 kolejka – 19 września (sobota) 2020 r. g. 17:00

Mazur – Orzeł Goleszyn

7 kolejka – 27 września (niedziela) 2020 r. g. 13:00

Pogoń Słupia – Mazur

8 kolejka - 4 października (niedziela) 2020 r. g. 13:00

Unia Iłów – Mazur

9 kolejka: - 10/11 października 2020 r.

Mazur – Skrwa Łukomie

10 kolejka – 17/18 października 2020 r.

Błękitni Gąbin – Mazur

11 kolejka – 24/25 sierpnia 2020 r.

Mazur – Orkan Sochaczew

12 kolejka – 7/8 listopada 2020 r.

Amator Maszewo – Mazur

13 kolejka – 14/15 listopada 2020 r.

Mazur – Stegny Wyszogród

WYNIKI GIER KONTROLNYCH W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM:

1) 3.07.2020 - MKS II Kutno – Mazur 1:3

bramki: 21' Łukasz Frątczak, 39' Eryk Przybylski, 73' Igor Solarski

2) 9.07.2020 - Wicher Wielgie - Mazur Gostynin 4:2

bramki: 18' Kamil Augustyniak, 58' Łukasz Frątczak (rzut karny)

3) 11.07.2020 - Zorza Szczawin – Mazur Gostynin 0:2

bramki: 64 i 73' Damian Surmak

4) 14.07.2020 - Błyskawica Lucień – Mazur Gostynin 0:8

bramki: 3' 18' 64' Eryk Przybylski, 24' Damian Surmak, 39' 42' Tomasz Józwiak, 47' 90' Rafał Wilamowski

5) 18.07.2020 - Wisła Nowy Duninów – Mazur Gostynin 0:1

bramka: 87' Łukasz Frątczak

6) 21.07.2020 - Lubienianka Lubień Kujawski – Mazur Gostynin 1:1

bramka: 67' Bartłomiej Skonieczny

7) 31.07.2020 - Mazur Gostynin - Stoczniowiec Płock 1:0

bramka: 11' Bartosz Komorowski

8) 6.08.2020 - Mazur Gostynin - Unia Iłów 5:1

Bramki dla Mazura: 28' Eryk Przybylski, 37' Rafał Wilamowski, 56' Bartosz Komorowski, 68' zawodnik testowany, 90' Wiktor Smyczyński

25.07.2020 - Puchar Polski POZPN:

Mazur – Bzura Chodaków 1:5

bramka: 10' Rafał Wilamowski

 

Źródło: https://mazurgostynin.futbolowo.pl/news/article/powrot-na-ligowe-boiska-mazura

 • herb Mazura
 • grafika Mazur

Powszechny Spis Rolny - dalsze informacje

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach 1 września – 30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Obowiązkową metodą spisową będzie samospis internetowy, czyli samodzielne spisanie się przez Internet za pośrednictwem formularza udostępnionego, od pierwszego dnia spisu, na stronie spisrolny.gov.pl. Dwie uzupełniające metody to spis przez telefon oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza.

Powszechny Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dzięki spisowi władze lokalne będą miały do dyspozycji precyzyjne dane dotyczące rolnictwa na szczeblu powiatów i gmin.

Promocja Powszechnego Spisu Rolnego na szczeblu lokalnym należy do zadań Gminnych Biur Spisowych, jednak ze względu na wagę i znaczenie spisu istotne jest aktywne wsparcie również z Państwa strony. Zaangażowanie jak największej liczby przedstawicieli samorządu terytorialnego przełoży się na nasz wspólny sukces w popularyzacji spisu wśród użytkowników gospodarstw rolnych, a tym samym jakość wyników.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaangażowanie się w promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i przekazywanie mieszkańcom, w miarę możliwości, pełnych informacji o spisie. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest utrudniony, dlatego warto w tym celu korzystać z możliwości bezpiecznego kontaktu przez Internet. Zachęcamy do obserwowania kont społecznościowych Urzędu Statystycznego https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie oraz https://twitter.com/Warszawa_STAT i udostępniania zamieszczanych tam informacji na własnym profilu. Na stronie internetowej urzędu gminy będą zamieszczane również wszystkie aktualne informacje na temat przebiegu i organizacji spisu.

Za pośrednictwem Gminnych Biur Spisowych otrzymacie Państwo na początku września plakat i ulotkę. Sołtysów uprzejmie prosimy o umieszczenie ich na tablicach informacyjnych sołectw.

Ostatnie miesiące naznaczone epidemią przypomniały nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W procesie tym rolnictwo ma fundamentalne znacznie dla każdego kraju, stąd uzyskanie w spisie rzetelnych informacji o stanie polskiego rolnictwa jest niezwykle istotne. Jesteśmy przekonani, że Państwa zaangażowanie w promocję badania przyczyni się do wzrostu świadomości rolników, a opracowane wyniki będą służyć władzom samorządowym i społeczności lokalnej.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie, pomoc i gotowość wsparcia. Wszyscy działamy dla naszego wspólnego dobra.
 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 • Infolinia
 • spis rolny plakat

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 13.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 13.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 68 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 9 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 127 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 23 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 89 / 3

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób z otoczenia:

 • pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem zostali przewiezieni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,
 • 2 osoby, w tym 1 pracownik szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 1 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,
 • 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,
 • 3 zgony pacjentów Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanych  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalach dedykowanych  do leczenia  tego schorzenia,
 • 53 osoby  wyzdrowiały - otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki badania w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).
 1. Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej zarejestrowano 25 zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  6 pracowników DPS  oraz  4  osoby  z otoczenia.

 • 5  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,
 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,
 • 1 zgon mieszkańca DPS, hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym do leczenia tego schorzenia,
 • 16  osób  wyzdrowiało – w tym 5 pracowników i 7 mieszkańców  DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania  w kierunku obecności RNA wirusa COVID-19 ( SARS-CoV-2),
 • 1 pracownik podlega izolacji w warunkach domowych - wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,
 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE
 • grafika Mazur

Umowy na funkcjonowanie gostynińskich "żłobków" podpisane

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym (13.07.20) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowy na dofinansowanie funkcjonowania: Klubu dziecięcego "Uśmiech Malucha" – 48.600,00 zł, Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 "Bajkowy Zakątek" – 64.800,00 zł i Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 "Zaczarowana Kraina" – 64.800,00 zł.

Suma łącznie pozyskanych środków w tym roku wynosi 178.200,00 zł.

Trzy gostynińskie placówki dofinansowywane są z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 (moduł 2).

W imieniu wojewody umowę z miastem zawarł Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki.


 

 • Podpisanie umów "MALUCH+"
 • Podpisanie umów "MALUCH+"

Setna rocznica "Cudu nad Wisłą"

15 sierpnia, jak co roku obchodzimy święto Wojska Polskiego, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej zwanej "Cudem nad Wisłą". W tym roku obchodzić będziemy 100. rocznicę tego wydarzenia.

Gostynińskie obchody ze względu na pandemię koronawirusa nie będą przebiegały w taki sposób, jak do tej pory.

Uroczysta Msza św. w Kościele NMP Matki Kościoła odbędzie się o godz. 10.00.

 

 • Prawdziwy obraz bitwy warszawskiej Jerzy Kossak – Cud nad Wisłą 2 sierpnia 2013 Błażej Hadro -...

Oferty w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 14.08.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęły, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dwie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
1. Oferta Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku ul. Otolińska 6, 09-500 Gostynin pt.„Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina".
2. Oferta Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze, ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin pt."Organizacja krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej dla mieszkańców Gostynina będących miłośnikami muzyki".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 21 sierpnia 2020 r. do godziny 14.30:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 14.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 14.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 65/2

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5/0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 91/3

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 23/0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125/0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19/(ostatnia doba): 5/0

 • Liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 93/4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Urząd Miasta nieczynny 17 sierpnia br.

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 roku Urząd Miasta Gostynina będzie nieczynny, zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 15 sierpnia 2020 roku przypadające w sobotę.

 • herb Gostynina

Gostynin pamięta...

 

W dniu dzisiejszym (15 sierpnia) obchodziliśmy święto Matki Boskiej Zielnej i 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą".

Uroczystość upamiętniająca to wyjątkowe wydarzenie w naszej historii, była obchodzona w tym roku z racji panującego koronawirusa w znacznie skromniejszej formie.

O godz. 10.00 odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. dziekan Ryszard Kruszewski.

Po zakończeniu nabożeństwa Chór Miejski - Arce Cantores, pod kierownictwem Michała Pilichowicza wykonał kilka utworów.

Następnie przy pomniku świętego Jana Pawła II, zostały złożone wiązanki kwiatów zapalono znicze i Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Pakulskiego zagrała ulubioną przez papieża - "Barkę". 

Burmistrz Paweł Kalinowski w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Redera i radnego Rady Miejskiej Grzegorza Raciborskiego złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej na ul. Floriańskiej oraz przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
 • Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 15.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 57 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 23 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 94 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 16.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 55 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 90 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 94 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 17.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 17.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 53 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 90 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 21 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 95 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Kino nieme z historią w tle

Ojczyzna to nasza polska ziemia. Aby ją kochać, trzeba ją poznać i to nie tylko taką, jaka jest dzisiaj, ale również taką, jaka była przed wiekami. Setna rocznica jednej z największej i zarazem najważniejszej bitwy w historii naszego kraju jest idealną okazją do kształtowania postaw patriotycznych oraz przybliżenia istotnych dla historii Polski wydarzeń.

Polskie kino historyczne jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o naszej kulturze i tożsamości. Na zakończenie wakacji zapraszamy mieszkańców na rynek miejski, gdzie w plenerze, pod tak zwaną ,,chmurką”  nastąpi projekcja niemego filmu z 1921 roku pt.: „Cud nad Wisłą” z muzyką na żywo w wykonaniu Zespołu ,,Czerwie”.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Prosimy pamiętać, iż w związku z panującą pandemią koronawirusa, należy zachować dystans społeczny oraz zakryć usta i nos na terenie kina plenerowego. Prosimy także zapoznać się z Regulaminem Wydarzenia.


Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

Cud nad Wisłą (1921) reż. Ryszard Bolesławski

Zrealizowany z rozmachem, składający się pierwotnie z dwóch serii, dramat patriotyczny, ilustrujący epizody wojny polsko-bolszewickiej. Film, sprawnie zrealizowany przez aktora i reżysera słynnego MChATu, a później uznanego twórcę hollywoodzkiego, powstał na zamówienie Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ze względu na aktualny i budzący żywe emocje temat i doborową obsadę aktorską obraz cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród polskich widzów. Akcja filmu rozpoczyna się w wigilijny wieczór 1919 roku na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w dworku rodu Granowskich. W spokojne życie bohaterów opowieści wdziera się wojna z bolszewickim najeźdźcą. Po wielu dramatycznych perypetiach, w wyniku zwycięskiego natarcia wojsk polskich z sierpnia 1921 roku, dochodzi do zasadniczego przełomu w przebiegu wojny. Po jej zakończeniu zakochane pary mogą wreszcie stanąć na ślubnym kobiercu. Sekwencje końcowe zawierają dokumentalny zapis wręczenia Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej w dniu 14 listopada 1920 r.

 

 • Kino nieme z historią w tle - plakat

Wygrana Mazura na początek. Hubert Borowy bohaterem

Znakomicie zaczął się nowy sezon 2020/21 Płockiej Ligi Okręgowej dla Mazura Gostynin. Po 280 dniach przerwy w ligowych pojedynkach, z powodu przerwy zimowej i pandemii, Mazur stanął do walki o ligowe punkty i zgarnął pełną pulę. 

Przed meczem już wiadome było, że nie będzie to łatwe starcie. Mazur nie miał w składzie sześciu podstawowych zawodników, a trener Arkadiusz Szulczewski do dyspozycji miał 17 piłkarzy. Na boisku w Bielsku zabrakło z różnych przyczyn Piotra Dutkiewicza, Rafała Wilamowskiego, Roberta Ratajskiego, Łukasza Frątczaka, Bartosza Komorowskiego i Konrada Stańczaka

Na dodatek rywal nie należał do najłatwiejszych, Zryw Bielsk jak na warunki Ligi Okręgowej to solidnie grająca drużyna, zwłaszcza na własnym boisku.

Mazur mimo tych okoliczności nie poddawał się. Mecz ułożył się znakomicie, w 15 minucie umiejętnie wymanewrował obrońcę powracający do gry po kilku latach przerwy w Mazurze Kamil Augustyniak i strzałem obok bramkarza Sebastiana Pydyna dał prowadzenie naszemu zespołowi.

W 23 minucie gospodarze trafili do bramki, jednak na szczęście sędzia Łukasz Matlęga odgwizdał pozycję spaloną, podobnie jak kilkanaście minut później po faulu zawodnika Zrywu.

Natomiast w 40 minucie gospodarze mieli rzut karny. Faulowany w polu karnym przez Michała Jędrzejczyka tuż przed końcową linią był Filip Orłowski. Ten sam zawodnik podszedł do jedenastki, jednak jego strzał doskonale wyczuł nasz bramkarz Hubert Borowy, który kilka chwil wcześniej także popisał się fenomenalną interwencją, broniąc strzał w okienko z rzutu wolnego. Do przerwy wynik się nie zmienił.

W drugiej połowie meczu Mazur starał się groźnie kontratakować, choć inicjatywę i groźniejsze akcje przeprowadzali gospodarze. Jednak na wysokości zadania stawał Hubert Borowy kilkukrotnie świetnymi interwencjami ratował Mazur przed stratą gola.

W 90 minucie, gdy gospodarze z Bielska rzucili wszystkie siły w grę ofensywną, nastąpiła kontra zespołu Mazura. Świetnie podanie ze środka boiska od Damiana Surmaka do Eryka Przybylskiego i z bliskiej odległości nasz napastnik doprowadził do stanu 2:0.

Długa przerwa w grze i głód piłki najwyraźniej zadziałał pozytywnie na oba zespoły, gdyż oglądaliśmy znakomity mecz.

Śmiało można stwierdzić, że tak dobrej, walecznej gry o każdą piłkę, emocji, zaangażowania i świetnych parad bramkarskich nie można obserwować niekiedy nawet w najwyższej lidze, piłkarskiej PKO Ekstraklasie.

Zryw Bielsk - Mazur Gostynin 0:2

bramki: 15' Kamil Augustyniak, 90' Eryk Przybylski

Zryw: Sebastian Pydyn - Michał Wochowski (60' Patryk Boguszewski), Łukasz Umiński (55' Damian Pomorski), Hubert Pessel, Filip Orłowski, Krystian Markowski (55' Patryk Jankowski), Mateusz Łogosz, Łukasz Kozłowski (70' Marcin Łęcki), Paweł Błachewicz (85' Dawid Borowski), Seweryn Dymek, Adrian Żuchniewicz; trener: Damian Gagat

Mazur: Hubert Borowy – Mateusz Dobieński, Paweł Znyk, Michał Jędrzejczak, Kamil Woźniak - Bartłomiej Skonieczny (46' Przemysław Kamiński), Damian Surmak, Michał Matecki, Tomasz Jóźwiak (90'+2 Wiktor Smyczyński) – Eryk Przybylski, Kamil Augustyniak; trener: Arkadiusz Szulczewski, asystent: Piotr Dutkiewicz

Żółte kartki: Kozłowski, Błachewicz – Znyk, Surmak, Dobieński

Kibiców już dziś zapraszamy na spotkanie 2 kolejki Ligi Okręgowej, w Gostyninie Mazur zagra z Unią Czermno, w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 11:00.

Ze względu na wymagania bezpieczeństwa dotyczące pandemii, na spotkaniach obowiązuje rejestracja danych uczestników przed wejściem, dotyczy to także kibiców.

Na mecz kibice proszeni są o przybycie wcześniej, aby uniknąć kolejek oraz utrzymanie dystansu społecznego i zakrywanie ust i nosa przed wejściem na obiekt a także podczas przemieszczania się na obiekcie.

 

Źródło: Mazur Gostynin

 • Mazur wygrywa mecz
 • Mazur wygrywa mecz
 • Mazur wygrywa mecz

Prognozowane burze z opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 18.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 18.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 52/9

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 4/0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 90/0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 21/0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125/0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5/0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 96/1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Śladami legend Mazowsza - Straszna Żaba, grzeszni kochankowie i przekupny duch - Gostynin

Łebskie wakacje 2020 - Piłkarski Camp FEA

Za nami piąta edycja obozu sportowego. Zgrupowanie 47. młodych piłkarzy UKS Football Education Academy odbyło się w urokliwej, nadmorskiej miejscowości Nowęcin koło Łeby.

Zajęcia sportowe odbywały się przepięknych okolicznościach . W takiej scenerii nawet krople potu nie były powodem do zaprzestania wysiłku. Spokojnie możemy przyznać, że bryza morska zapewniała odpowiednią termoregulację podczas intensywnych treningów w słoneczne dni. Nic dziwnego, że po skończonym treningu , wszyscy w mgnieniu oka wskakiwali do wody.

Przez cały obóz trenowaliśmy na maksymalnych obrotach. Każda grupa odbyła wiele jednostek treningowych, odbywały się także treningi bramkarskie. Poza tym wiele godzin spędziliśmy grając w piłkę na boiskach trawiastych, Orlikach i w piłkę plażową. Rozegraliśmy dwa mecze sparingowe z zaprzyjaźnionym klubem Górnik Libiąż . 

Na obozie wszyscy zawodnicy otrzymali stroje piłkarskie firmy adidas. Komplety meczowe dla zawodników FEA Gostynin zostały ufundowane ze środków Urzędu Miasta Gostynina w ramach zadania: Realizacja programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2020 roku. W imieniu zarządu klubu, trenerów oraz zawodników serdecznie dziękujemy.

Jednym z najbardziej wyczerpujących treningów był 8 kilometrowy spacer brzegiem morza, zwiedzanie wydm oraz wędrówka w Słowińskim Parku Narodowym. W sumie pokonaliśmy 12 kilometrów! Dostarczyliśmy wiele jodu do organizmu, to dla zdrowia oraz przenieśliśmy się na chwilę w świat pustyni a to uczta dla ducha.

Trenowaliśmy i zwiedzaliśmy, ale także znaleźliśmy czas na rozrywkę.

Niesamowitych atrakcji doświadczyliśmy w  Sea Parku w  Sarbsku. Fokarium znajdujące się na terenie Sea Park jest jedynym w Polsce, gdzie wszyscy mają okazję zobaczyć aż dwa gatunki ssaków płetwonogich, które żyją w tym samym zbiorniku wodnym. Są to uchatki kalifornijskie, foki szare, foki pospolite i kotiki południowo-amerykańskie.

Na obozie codziennie działo się coś nowego. Wielką frajdą dla młodych piłkarzy były morskie kąpiele pod okiem ratowników, zabawy i gra w piłkę plażową. Była obozowa strefa kibica podczas meczu Ligi Mistrzów Bayern Monachium – FC Barcelona , ognisko , ścianka wspinaczkowa , pływalnia , ale piłka towarzyszyła nam nieustannie .
Ośrodek Janina w Nowęcinie to raj dla młodych piłkarzy!

Aż trudno wyrazić słowami jak cudownie ćwiczy się i wypoczywa w takiej scenerii, dlatego po prostu zobaczcie to sami ! KLIKNIJ I OGLĄDAJ !

źródło: https://footballeducation.pl/lebskie-wakacje-2020-pilkarski-camp-fea/?fbclid=IwAR3s2MVU_nKBpa8gntYp2wtUGm_hjjq1EjnN7pxdWXLblUt1O4ysNcrYrts

 

 • Łebskie wakacje
 • Łebskie wakacje

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 19.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 19.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 19.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 54 / 10

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 91 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 20 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 97 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Informacja dla Odbiorców ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 24 - 25 sierpnia oraz 10 - 11 września br. wystąpi przerwa w dostawie ciepła do budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanych przy ul. Langenfeld oraz przy ul. Czapskiego 12B i 12C w Gostyninie, spowodowana koniecznością wykonania prac remontowych i modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej.

Źródło: http://www.mpec.wgostyninie.pl/

 • logo MPEC

Uwaga na upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie się przed upałami.

Zaproszenie dla seniorów do Soczewki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w MAZOWIECKIM FESTYNIE „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”. Będzie to  wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji, które odbędzie się 5 września 2020 w godz.10.00 -17.00 na terenie szkoły w Soczewce k/Płocka.

Celem imprezy jest wykształcenie w pokoleniu osób starszych potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Jak powszechnie wiadomo na Mazowszu mieszka dużo osób w wieku starszym 55+. Wiele z nich jest zainteresowanych różnymi formami rekreacji,  nie zawsze mając możliwość regularnego uczestnictwa. Stąd konieczność zapoznania ich z możliwościami aktywnego spędzania czasu, ofertą nowoczesnych form rekreacji i potrzebą dbania o własną kondycję fizyczną i psychiczną.  Uczestnicy Festynu rywalizować będą w dyscyplinach indywidualnych (bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, dart).

Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70 roku życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymają okolicznościowe medale oraz drobne upominki. Dodatkowo uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w szeregu atrakcyjnych konkurencjach rekreacyjnych. W Miasteczku Zdrowego Seniora skorzystać z bezpłatnych badań oraz porad zdrowotnych (m.in. pomiary tętna, cukru, tkanki tłuszczowej), wziąć udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów. Dodatkową atrakcją będzie Scena dla Seniora, na której oglądać będzie można pokazy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki - zapraszamy mazowieckie kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji do zaprezentowania swoich programów artystycznych. Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: maseczka jednorazowa, żel antybakteryjny, plecak, koszulka, kubek, czapka, woda oraz będzie mógł skorzystać z bezpłatnego poczęstunku, który będzie przygotowany w strefie gastronomicznej.

Informacje można uzyskać: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” www.tkkfchomiczowka.pl

e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl tel. 22 834 76 98 w godz: 14.00 - 18.00, 799 075 088 w godz.10.00-17.00

MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”. organizowany będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników podczas imprezy w czasie trwania epidemii COVID-19.

MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”. organizowany będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników podczas imprezy w czasie trwania epidemii COVID-19.

Przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi jak również obsłudze sędziom, obsłudze technicznej i wolontariuszom zostanie zmierzona temperatura oraz zdezynfekowane ręce.

Teren imprezy zostanie podzielony na 3 strefy: sportowa, kulturalna - przy scenie oraz gastronomiczna.

Biuro Zawodów w co najmniej 4 stanowiskach oddalonych od siebie żeby uniknąć kolejek, Biuro zawodów będzie zbierało numery telefonów kontaktowych od uczestników bądź opiekunów grup. W biurze zawodów każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w którym znajdzie się : maseczka jednorazowa, żel antybakteryjny, plecak, koszulka, kubek, czapka, woda

W strefie sportowej znajdą się konkurencje: bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, dart oraz konkurencje rekreacyjne. Konkurencję będą od siebie oddalone aby umożliwić zachowanie dystansu społecznego nastąpi również dezynfekcji sprzętu sportowego po każdym zawodniku. Na stanowiskach również będzie możliwość dezynfekcji rąk.

Strefa gastronomiczne działające zgodnie z wytycznymi GIS dotyczącymi gastronomii z zachowaniem dystansu społecznego.

Strefa kulturalna – będziemy wydzielona, będziemy informować by w tej strefie zachować dystans społeczny i co najmniej 5 m2 na widza.

Scena dla Seniora - dezynfekcji sprzętu po każdym występie.

Impreza organizowana będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników w czasie trwania epidemii COVID-19.

Organizator Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

Współorganizator Gmina Nowy Duninów i Mazowieckie TKKF

Miejsce: Obiekty Szkoły Podstawowej w Soczewce ul. Księdza Pawła Kwiatkowskiego 1

Termin: 5 września 2020 godz.10.00 – 17.00

Uczestnicy - mazowieccy seniorzy (55+)

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia - aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych:

1. 55 - 65 lat,

2. 66 – 70 lat,

3. powyżej 70 roku życia.

Strzelanie z broni pneumatycznej, Ergometry wioślarskie, Bieg na dystansie 40 m, Pchnięcie kulą, 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni, Skok w dal z miejsca, Strzelanie z łuku, Rzut lotką do tarczy (dart).

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn - Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i upominki.

Konkurencje rekreacyjne dla każdego:

Łowienie „rybek”, Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę, Strzelanie z wielkiej procy, Wrzucanie frisbee do sieci, Slalom z popychajką  /dawniej z fajerką/, Mini krokiet, Przeprowadzenie kulki przez labirynt pionowy, Przeprowadzenie piłeczki przez labirynt poziomy, Slalom z piłeczką po ruchomym blacie, Rzut podkową, Slalom z piłką, Strzały do bramki, Boule, Rzut woreczkiem do celu, Rzut ringiem na paliki, Strzelanie z broni ASG, Rzuty piłką do kosza, Slalom w alkogoglach, Kręgle plenerowe – skitels, Karling plenerowy.

W zajęciach z instruktorem może każdy uczestniczyć:

Nordic Walking– Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking

Scena dla Seniora - zabawy i konkursy z wodzirejem - wspólne tańce, pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia (w załączeniu) w wersji elektronicznej do 28 sierpnia 2020 r. na adres e- mail: tkkfchomiczowka@o2.pl

Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym planujemy ustawić punkty:

- pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,

gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

- indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

- konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.

- badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

- porady i konsultacje, diabetologa,

- pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy,

- AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: maseczka jednorazowa, żel antybakteryjny, plecak, koszulka, kubek, czapka, woda Podczas imprezy uczestnikom wydawana bezpłatnie będzie kiełbasa z grilla.

Organizator zapewnia opiekę medyczną ( karetka z lekarzem )

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Udział w imprezie bezpłatny. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” www.tkkfchomiczowka.pl

e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl tel.22 834 76 98 w godz: 14.00-18.00, 799 075 088 w godz.10.00-17.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r.. na adres e- mail: tkkfchomiczowka@o2.pl wstępnej liczby osób z Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Jacek Bączkowski

Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej  „Chomiczówka”

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 20.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 20.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 53 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 91 / 3

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 1

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 98 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

„Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920” – wystawa w Galerii Wisła

Obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, będącej głównym starciem zbrojnym wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku w Płocku mają wymiar szczególny. Ich elementem jest również wystawa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920”, na którą harcerze zapraszają do Galerii Wisła.

Na 24 wielkoformatowych tablicach w narracyjny sposób, z wykorzystaniem reprodukcji archiwalnych dokumentów i fotografii, można zapoznać się z przebiegiem wojny polsko-bolszewickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej i działań wojennych prowadzonych na Mazowszu w roku 1920.

Wystawa prezentuje wkład harcerek i harcerzy w zwycięstwo oraz sylwetki wybranych harcerskich bohaterów. Ekspozycja podkreśla również fenomen "orląt płockich” w harcerskich mundurach. Wśród odznaczonych przez Marszałka Piłsudskiego obrońców znaleźli się płoccy harcerze Jan Gołkowski, Stefan Górzyński, Klemens Jędrzejewski, czterokrotnie ranny Józef Kaczmarski, Wiktor Łebkowski, Stefan Łoś, Bohdan Maciejowski, Jan Wichrowski, Stanisław Wojciechowski, Jerzy Zapaśnik, oraz najmłodszy kawaler Krzyża Walecznych - jedenastoletni Tadzio Jeziorowski, uczeń płockiej Machowianki. Pośmiertnie odznaczeni zostali Antolek Gradowski i Stefan Zawidzki – przypomina harcmistrz Cezary Supeł komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Udział harcerzy w obronie Płocka, to tylko element ich udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Ponad 20 tysięcy członków Związku Harcerstwa Polskiego zgłosiło się do Armii Ochotniczej. Wiele oddziałów uzyskało prawo używania nazwy „harcerski”, jak 6. Ochotniczy Pułk Harcerski, a w dowód uznania dla zaangażowania i postawy tysięcy harcerzy w walce o niepodległość krzyż harcerski, który był jedyną cywilną odznaką dozwoloną do noszenia na mundurze wojskowym.

Wystawa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920” została przygotowana przez Chorągiew Mazowiecką ZHP we współpracy z Wydawnictwem Marron, a jest współfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i będzie prezentowana na terenie całego kraju.

Od dziś można ją oglądać na parterze w Galerii Wisła, która poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi - często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny, stawiając sobie za cel ścisłe współdziałanie ze społecznością lokalną oraz poruszanie tematów i zagadnień ważnych dla mieszkańców Płocka.

---------------

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego jest terenową jednostką organizacyjną ZHP i skupia blisko 6.000 zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i okolicznych powiatów.

Historia Chorągwi sięga połowy lat dwudziestych ubiegłego wieku, a tradycje ruchu harcerskiego na Mazowszu sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej Chorągiew Mazowiecka kontynuowała swoją działalność w ramach Szarych Szeregów - konspiracyjnego ZHP, pod kryptonimem „Ul Puszcza”, obejmując swym obszarem tereny Mazowsza, które znalazły się w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Jawną działalność Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego wznowiła w roku 1945 r, a po okresie stalinowskim, odrodziła się w 1956 roku. W 1975 roku, w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju Chorągiew Mazowiecka została i podzielona na chorągwie: Ciechanowską, Ostrołęcką, Płocką, Siedlecką i Radomską. Reaktywacja Chorągwi Mazowieckiej nastąpiła w marcu 1992 r.

Bohaterem Chorągwi jest Władysław Broniewski, urodzony w Płocku wybitny polski poeta i tłumacz, jeden z założycieli pierwszego płockiego zastępu skautowego, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych za walki w wojnie 1920 roku, kapitan II Korpusu Polskiego gen. Andresa.

Siedziba Chorągwi mieści się w Płocku w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej ul. Krótka 3a.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
im. Władysława Broniewskiego

 • wystawa w galerii Wisła
 • wystawa w galerii Wisła

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina dotycząca sprzedaży lokalu

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 19.08.2020 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

 • lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Gorzewie ul. Kruk 3 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcy zamieszkującemu w tym lokalu wraz z udziałem w działce gruntu.

 

Burmistrz Miasta Gostynina   

mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

Gostynin, dnia  19.08.2020 r.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 21.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 21.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 55 / 7

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 90 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 19 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 98 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 100 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 22.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 22.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 48 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 89 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 18 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 98 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 23.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 23.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 48 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 75 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 17 / 1

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 125 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 102 / 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Wisła Sailiing Days 2020

Klub Żeglarski HALS zaprasza mieszkańców Gostynina na regaty żeglarskie organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka.

Impreza odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2020 r. Pierwszego dnia zaplanowany jest rejs rodzinny Płock-Brwilno i ognisko żeglarskie. Kolejnego dnia odbędą się Regaty długodystansowe o Puchar Lata Brwilno - Nowy Duninów, koncert zespołu szantowego i ognisko żeglarskie.

Ostatniego dnia żeglarskiego spotkania odbędą się regaty w Nowym Duninowie o puchar Burmistrza Miasta Gostynina i Wójta Gminy Nowy Duninów.

Regaty rozegrane zostaną w klasach: T, T1, T2, T3, Omega oraz po raz pierwszy w klasach OPTIMIST.

Życzymy sprzyjającej aury i dobrej zabawy. 

 • zaproszenie na regaty

Bajanie o drzewach...

Miejskie Centrum Kultury dziękuje wszystkim, którzy brali udział w "Bajaniu o drzewach" prowadzonym przez pomysłodawczynię i główną prowadzącą wydarzenie - Magdalenę Garstkę. 

W związku z tym, że warunki atmosferyczne nie pozwoliły dokończyć zaplanowanych działań, MCK zaprasza ponownie w przyszłym tygodniu.

Druga cześć działań – warsztatowa odbędzie się w czwartek 27.08.2020 r. o godz. 11:00 na terenie zielonym Miejskiego Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy.

 

Foto: MCK

 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach
 • Bajanie o drzewach

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 24.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 24.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 55 / 10
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 75 / 0
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 15 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 1
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 104 / 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach muzyczno-teatralnych w ramach projektu "Sztuka swobodnego przekazu". W przyjaznym otoczeniu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie odbędą się trzy spotkania: spektakl dedykowany najmłodszej widowni oraz pokaz ognia, spektakl pantomimiczny w wykonaniu Teatru Mimo z Warszawy oraz koncert zespołu Blauka z charyzmatyczną Georginą Tarasiuk uczestniczką kultowej "Szansy na sukces".

Wstęp na wydarzenia wolny. Ilość miejsc ograniczona z uwagi na regulacje sanitarno-epidemiologiczne.

Regulamin wydarzenia dostępny poniżej.

Informacje związane z nabyciem wejściówek na wydarzenia dostępne wkrótce.
 

Harmonogram

niedziela, 30 sierpnia 2020

18:00 – 19:00

Spektakl familijny "Zgubowisko" - Sztukmistrze

20:00 – 20:30

Fire Show - Sztukmistrze
 

niedziela, 6 września 2020

17:00 – 18:00

Spektakl pantomimy - Teatr Mimo
 

sobota, 26 września 2020

18:00 – 19:30

Koncert - BLAUKA

 

 • Plakat

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 25.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 25.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 55 / 7

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 76 / 1

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 14 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 105 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Kolejny numer Biuletynu Miejskiego

Wakacyjny numer 2(50) "Naszego Gostynina" trafił do mieszkańców w formie papierowej. Jednak tym z Państwa, którym bardziej odpowiada wersja elektroniczna, udostępniamy taką możliwość.

W obecnym numerze można przeczytać o absolutorium i votum zaufania dla gospodarza naszego miasta, a także o rządowym wsparciu dla Gostynina.

O dofinansowaniu 100. rocznicy Cudu nas Wisłą, wsparciu z tarczy antykryzysowej dla Zamku i firm gostynińskich oraz finansowaniu na działania antysmogowe można także dowiedzieć się w tym numerze.

Z lokalnej sfery kulturalnej opisane są działania wyremontowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży, a także obchody 5-lecia istnienia gostynińskich mażoretek.

Zainteresują Państwa zapewne informacje dotyczące możliwości mniejszych opłat za śmieci i bezpłatnego usunięcia niebezpiecznego azbestu.

Przypominamy rolnikom o tym, że 1 września rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada br.

Garść informacji o 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i innych wydarzeniach znajdziecie Państwo w tym numerze.

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn w załączniku.

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia incydentalnych porywów do 120 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Turniej siatkówki plażowej mężczyzn

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie informuje, że w dniach 28 i 29 sierpnia (piątek i sobota) br. odbędzie się Turniej siatkówki plażowej mężczyzn.

Boisko przy MCK - Grupa A: 1. Zawalich Jakub/Dan Adrian, 2. Szymczak Mateusz/Osmolak Łukasz, 3. Dolak Paweł/Lewandowski Kamil, 4. Banasiak Mateusz/Waszkowski Kamil.

Boisko Plaża Bratoszewo - Grupa B: 5. Filiński Adam/Filiński Filip, 6. Pawłowski Bartosz/Węglewski Wiktor, 7. Jaworski Kamil/Wojdecki Dominik, 8. Musiał Szymon/Macek Andrzej.

TERMINARZ GIER: piątek -28 sierpnia 2020r.

Mecz

Godz.

Grupa

Drużyna

Drużyna

Wynik

1-2

16.00

A

Zawalich/Dan

Szymczak/Osmolak

:

5-6

16.00

B

Filiński/Filiński

Pawłowski/Węglewski

:

1-3

16.40

A

Zawalich/Dan

Dolak/Lewandowski

:

7-8

16.40

B

Jaworski/Wojdecki

Musiał/Macek

:

2-4

17.20

A

Szymczak/Osmolak

Banasiak/Waszkowski

:

6-8

17.20

B

Pawłowski/Węglewski

Musiał/Macek

:

3-4

18.00

A

Dolak/Lewandowski

Banasiak/Waszkowski

:

5-7

18.00

B

Filiński/Filiński

Jaworski/Wojdecki

:

2-3

18.40

A

Szymczak/Osmolak

Dolak/Lewandowski

:

6-7

18.40

B

Pawłowski/Węglewski

Jaworski/Wojdecki

:

1-4

19.20

A

Zawalich/Dan

Banasiak/Waszkowski

:

5-8

19.20

B

Filiński/Filiński

Musiał/Macek

:

TERMINARZ GIER: sobota- 29 sierpnia 2020r.

Boisko przy MCK

VII-VIII

10 00

4A - 4B

V-VI     

10 45

3A - 3B

Boisko Plaża Bratoszewo

półfinał

10 00

1A - 2B

półfinał

10 45

2A - 1B

o III m-ce

12 00

 

FINAŁ

12 45

 

Planowane zakończenie turnieju i wręczenie nagród około godz. 13.30.

Zapraszamy 

 • logo MOSiR

Otwarty konkurs fotograficzny "Polska smakuje"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem "Polska smakuje".

Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie z listy znajdującej się na stronie www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatów-szukać

Fotografia może prezentować produkt/produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży (nie można promować konkretnych producentów).

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.kowr.gow.pl/konkurs (zdjęcia w formacie JPG, RAW, TIFF, maks 40 Mb, 200-300 dpi).

nagrodami w konkursie są tablety Lenovo TAB P10 10.1' 3GB/32G8 LTE.

Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2020 roku.

 • plakat konkursu fotograficznego

Kino nieme z muzyką na żywo

„Cud nad Wisłą” – film niemy z 1921 r. w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego już w piątek 28 sierpnia o godzinie 20:00 w kinie plenerowym na placu przed Ratuszem.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gostynina na wyjątkowe dzieło ilustrujące epizody wojny polsko-bolszewickiej w towarzystwie muzyki na żywo w wykonaniu zespołu „CZERWIE”. Wstęp wolny.
 
Akcja filmu rozpoczyna się w wigilijny wieczór 1919 roku na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w dworku rodu Granowskich. W spokojne życie bohaterów opowieści wdziera się wojna z bolszewickim najeźdźcą. Po wielu dramatycznych perypetiach, w wyniku zwycięskiego natarcia wojsk polskich z sierpnia 1921 roku, dochodzi do zasadniczego przełomu w przebiegu wojny. Po jej zakończeniu zakochane pary mogą wreszcie stanąć na ślubnym kobiercu. Sekwencje końcowe zawierają dokumentalny zapis wręczenia Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej w dniu 14 listopada 1920 r.
 
Do niemego obrazu filmowego muzykę na żywo zagra grupa „CZERWIE”. Niezależna polska formacja prezentuje alternatywne dźwięki z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. Stworzyli własny niepowtarzalny styl charakteryzujący się niekonwencjonalnym wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz będący fuzją wielu gatunków muzycznych.
Są twórcami m. in. muzyki do spektaklu w reżyserii Piotra Cieplaka „Albośmy to jacy, tacy” na podstawie „Wesela” St. Wyspiańskiego (Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa, 2007). W swojej dyskografii muzycy mają 6 autorskich albumów. W międzyczasie grupa stworzyła muzykę do sztuk teatralnych (m. in. „Teatr Klinika Lalek”), filmów niemych, dokumentu i fabuły (Xawery Żuławski TVP Kultura), ostatnio do produkcji o łódzkim obozie koncentracyjnym dla dzieci (podczas II wojny światowej) w reżyserii Urszuli Sochackiej – „Nie wolno się brzydko bawić” współprodukowanym przez TVN oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. W marcu 2016 roku grupa została zaproszona i wystąpiła na prestiżowym europejskim festiwalu Kina Niemego Hippodrome 2016 w Szkocji.
 
W skład grupy wchodzi obecnie 4 muzyków – Wojtek Zaborowski, Maciek Kudłacik, Paweł Zawarus, Piotrek Bogunia – operujących następującym instrumentarium: perkusja, ksylofon, instrumenty perkusyjne, instrumenty etniczne, bas, gitara, mandolina, akordeon, syntezatory.
 
CZERWIE znajdują się w ścisłej, polskiej czołówce grup grających „na żywo” muzykę do filmów niemych.
 
Prosimy pamiętać, iż w związku z panującą pandemią koronawirusa, należy zachować dystans społeczny oraz zakryć usta i nos na terenie kina plenerowego. Prosimy także zapoznać się z Regulaminem Wydarzenia.
 
Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
 • Plakat

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 26.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 26.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 52 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 14 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 105 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Ulewne deszcze, porywisty wiatr i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, podobnie jak w dniu wczorajszym ostrzega przed ulewnymi deszczami, burzą i porywistym wiatrem do 90 km/h. 

Prognozuje się, że opady deszczu miejscami wyniosą od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje o sytuacji epidemiologicznej - komunikat na dzień 27.08.20 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 27.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 68 / 17

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 13 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 106 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Na co do kina?

Już od dzisiaj (28 sierpnia 20 r.) do 9 września gostynińskie kino "Siemowit" zaprasza na następujące seanse filmowe. "Scooby-Doo", to amerykańska animacja przygodowa, natomiast "Babyteeth" z Australii zadowoli zwolenników komediodramatów. W ofercie znalazła się też francuska animacja przygodowa pt. "SamSam" i angielska komedia "Pojedynek na głosy".

 • repertuar kina

Już dzisiaj kino nieme "Cud nad Wisłą 1921"

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym (28 sierpnia) o godz. 20.00 na Placu przed Ratuszem odbędzie się wyjątkowe wydarzenie.

Plenerowy film pt. "Cud nad Wisłą" Ryszarda Bolesławskiego, odtworzony zostanie w niecodziennej oprawie muzyki na żywo, którą wykona zespół "Czerwie".

Dramat patriotyczny przybliży widzom wojnę polsko-bolszewicką.

W tej niecodziennej lekcji historii może wziąć udział każdy zainteresowany. Organizatorzy zapewniają leżaki.

Serdecznie zapraszamy!

 • plakat filmu niemego "Cud nad Wisłą"

Gostyniński Punkt Spisowy PSP rusza 1 września

Jak już informowaliśmy, Powszechny Spis Rolny w naszym kraju rozpoczyna się z początkiem września i będzie trwał do 30 listopada br. W tym samym czasie dla rolników z terenu miasta Gostynina otwarty będzie Punkt Spisowy w budynku Pływalni Miejskiej przy ulicy Kutnowskiej 7, pokój nr 34, na I piętrze w Lokalnym Centrum Kompetencji.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-15.30.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 605 514 879.

 • Powszechny Spis Rolny

Narodowe Czytanie po raz dziewiąty

Akcja Narodowego Czytania jest organizowana od 2012 roku. 

Patronat honorowy, jak co roku objęła para prezydencka.

Wydarzenie ma na celu wspólne czytanie największych dzieł polskiej literatury.

W tym roku lekturą jest “Balladyna” Juliusza Słowackiego - wybitny utwór polskiego romantyzmu.

W Gostyninie Narodowe Czytanie rozpocznie się 5 września br. o godz. 16.00 na terenie zielonym przy Miejskim Centrum Kultury.

Tegoroczne dzieło czytać będą: czytelnicy biblioteki, poeci, przyjaciele MBP, uczniowie szkół i bibliotekarze.

Wystąpi także sopran Sylwia Kogucińska przy akompaniamencie Macieja Milczarka.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.


 

 • plakat Narodowego Czytania
 • Regulamin Narodowego Czytania

Komunikat z dnia 28.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 28.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 81 / 15

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 12 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 107 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 29.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 29.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 78 / 5

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 11 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 108 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 30.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 30.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 77 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 10 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 109 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Filmowy wieczór z historią w tle

W piątek 28 sierpnia na placu przed Ratuszem odbyło się bezpłatne kino nieme z historią w tle. Na chętnych widzów czekał biało-czarny film pt. ,,Cud nad Wisłą" w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego wyświetlony w niecodziennej oprawie muzyki na żywo, którą wykonał zespół "Czerwie". Czterech muzyków: Wojtek Zaborowski, Maciek Kudłacik, Paweł Zawarus oraz  Piotrek Bogunia bezbłędnie wyczuli dramatyzm i wykorzystując m.in. perkusję, ksylofon, gitarę, mandolinę, akordeon całkowicie poddali się narracji filmowej.

Całość przedsięwzięcia miała na celu przypomnieć widzom wojnę polsko-bolszewicką z roku 1920, której setny jubileusz obchodzimy w tym roku.

Seans został zrealizowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego
 • Fotorelacja z kino plenerowego

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 31.08.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 31.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 31.08.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 64 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 0 / 0
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / 2
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 11 / 1
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 126 / 0
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 109 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Regaty żeglarskie o puchar Burmistrza Miasta Gostynina – Wisła Sailing Days 2020

W dniach  28-30 sierpnia odbyły się trzydniowe regaty Wisła Sailing Days 2020 w Nowym Duninowie, które są już wieloletnią tradycją. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski oraz Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak objęli patronatem tegoroczne żeglarskie zmagania no wodach rzeki Wisły.

Do rywalizacji stanęło blisko 30 załóg w klasach: T, T1, T2, T3 i OMEGA oraz po pierwszy w klasie OPTIMIST 15 młodych adeptów żeglarstwa, w tym reprezentacja lokalnego Klubu Żeglarskie HALS. Nasza sześcioosobowa ekipa: Tymon Brejnakowski, Hubert Sajak, Zuzia Zielińska, Maja Lewandowska, Julia Reszkowska oraz Gabrysia Motyka doskonale sobie poradziła na niespokojnych wodach Wisły, bez problemu pokonując zmagania wyścigu.

Dzięki uprzejmości Komandora Tomasza Reszkowskiego, Burmistrz Paweł Kalinowski mógł kibicować i podziwiać zmagania najmłodszych mieszkańców Gostynina z bliska, mając zapewnioną doskonałą widoczność. Obecność tak wielu żagli na Wiśle to wspaniały widok. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród nich jest klub z naszego miasta. Regaty o Puchar Burmistrza z pewnością wpiszą się w kalendarz najważniejszych sportowych wydarzeń w mieście, dlatego już dzisiaj zapraszamy na zawody w przyszłym roku.

 

 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat
 • Fotorelacja z Regat

Rozpoczęcie roku szkolnego!

Szanowni Państwo,
tradycyjnie pierwszym dzwonkiem rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Po wyjątkowo długiej przerwie uczniowie i nauczyciele spotkają się w murach swych szkół. Ten rok jest wyjątkowy dla nas wszystkich. Zarówno dyrekcja, pracownicy szkół, jak i uczniowie wraz z rodzicami odczuwają niepokój związany ze stanem zagrożenia epidemicznego, ale jednocześnie radość na myśl o powrocie do tradycyjnej edukacji.
Dlatego też, aby życie, które nareszcie wraca do szkół tętniło w nich jak najdłużej, bez zakłóceń, wszyscy w trosce o zdrowie swoje i innych zobowiązani jesteśmy do przestrzegania wymogów sanitarnych. Wszystkie miejskie placówki oświatowe zostały odpowiednio przygotowane do funkcjonowania w tych nowych warunkach. Wyposażone zostały w środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa m.in. w płyny i urządzenia do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, czy termometry. Każda placówka ma przygotowane i wdrożone wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Dyrektorzy doskonale znają wytyczne rządowe, ministerialne, sanitarne. Jednak wiele kwestii, pozostaje w gestii samych dyrektorów, do rozstrzygnięć w zależności od możliwości szkoły.
Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. W imieniu dyrektorów szkół proszę rodziców, żeby pamiętali, że podstawowym i najważniejszym obowiązkiem rodzica jest posyłanie do szkoły dziecka zdrowego, a dziecku choremu - zapewnienie opieki w domu.
Drodzy uczniowie, niezmiennie życzę Wam w nowym roku szkolnym zdobywania wiedzy, fascynującej przygody, odnajdywania siebie oraz rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni!
 
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
 • Obrazek szkoły

Rolnicy, czas się spisać!

 • Informacja prasowa
 • Informacja prasowa

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

 

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w budynku Pływalni Miejskiej przy ulicy Kutnowskiej 7, pokój nr 34, na I piętrze w Lokalnym Centrum Kompetencji. i będzie dostępny w godzinach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-15.30

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce. 

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

 

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 01.09.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 01.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 67 / 14
 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 / 1
 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 10 / 0
 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 2
 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0
 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 110 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

JESIENNE ŻAGLE

Gostyniński Klub Żeglarski HALS zaprasza dzieci i młodzież szkolną w wieku 7-18 lat do wzięcia udziału w jesiennym projekcie szkoleniowo-edukacyjnym umożliwiającym poznanie walorów żeglarstwa jako turystyki kwalifikowanej będącej alternatywą dla tradycyjnych form wypoczynku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i skierowany został do mieszkańców miasta Gostynina, miasta i  gminy Gąbin, gminy Gostynin, Łąck oraz  Nowy Duninów. Wspaniałe walory środowiska naturalnego tego obszaru to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu a jednocześnie podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Te wydawałoby się oczywiste walory są bardzo słabo wykorzystywane i właśnie ta inicjatywa ma pomóc pokonać tą sytuację i dać grupie młodych ludzi nowe narzędzie do samo-rozwoju i wzmocnienia własnej wartości.
W ramach projektu grupa 15-tu młodych ludzi weźmie udział w weekendowym, bezpłatnym szkoleniu żeglarskim, zapewniającym zdo-bycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do uprawiania żeglarstwa. Aby zakwalifikować się do tej grupy, kandydat musi zapoznać się z częścią prezentacyjno-edukacyjną projektu, oraz pozytywnie rozwiązać test wiedzowy, dostępne na stronie mlodziaktywni.org.pl.

 

 • jesienne żagle - baner

Mecz piłki nożnej o Mistrzostwo Ligi Okręgowej

Mazur Gostynin zaprasza miłośników piłki nożnej na mecz o Mistrzostwo Ligi Okręgowej MKS Mazur Gostynin z LKS Skra Drobin.

Spotkanie rozpocznie się 5 września br. (sobota) o godz. 17.00 na stadionie MOSiR w Gostyninie, przy ul. Sportowej 1.

Do zobaczenia na meczu!

 • herb Mazura

XXIII Memoriał Tenisowy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie oraz sympatycy tenisa ziemnego w naszym mieście zapraszają na XXIII Memoriał Tenisowy im. mec. Wacława Kujawy w dniach 4-5 września 2020 r.

Rywalizacja odbywać się będzie w kategorii mężczyzn: junior do 18-go roku życia, oldboy 45 lat i powyżej "open"

Zgłoszenia należy składać do 4  września br. (piątek) - mailowo: mosir.gostynin@op.pl lub w dniu zawodów do godz. 16.00. Losowanie gier w godz. 16.00-16.30, pierwsze gry od godz. 16.45.

Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym, organizator zapewnia piłki tenisowe na turniej do sędziowania pojedynków są zobowiązani uczestnicy turnieju przegrywający swoje pojedynki(do ćwierćfinałów), szczegółowe informacje o wszystkich sprawach organizacji zawodów zostaną przedstawione uczestnikom w dniu imprezy. Podczas trwania turnieju uczestników obowiązuje przestrzeganie ograniczeń i reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronowirusa COViD 19.

Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu, ubezpieczenia oraz ewentualnego zakwaterowania we własnym zakresie.

Prosimy o poinformowanie zainteresowanych o terminie turnieju.

W oczekiwaniu na udział w zawodach mieszkańców Waszego Miasta przesyłamy sportowe pozdrowienia.

Wpisowe 20,00 zł od uczestnika (płatne w dniu zawodów).

Rywalizacja będzie miała miejsce na kortach tenisowych MOSiR przy ul. 18 Stycznia. 

 • logo MOSiR Gostynin

Nominacje na dyrektorów wręczone

W dniu wczorajszym (1 września) w życie weszły zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina powołujące dyrektorów, którzy z pozytywnym skutkiem ukończyli lipcowe konkursy na stanowiska.

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie została pani Beata Wasiak Grudzińska, natomiast na dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie po raz drugi została wybrana pani Agnieszka Żurawicz.

Burmistrz życzył obu paniom wszystkiego najlepszego, realizowania się w prowadzeniu placówek oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

 • Nominacja na nowych dyrektorów
 • Nominacja na nowych dyrektorów
 • Nominacja na nowych dyrektorów

5-lecie istnienia instytucji opiekuna dziennego w Gostyninie

Dzień 26 sierpnia 2015 r. był wyjątkowym dniem dla osób uczestniczących w tworzeniu nowego miejsca na mapie miasta, a przede wszystkim dla rodziców dzieci do lat 3. Tego dnia, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu MALUCH 2015 - oficjalnie uruchomiony został Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 BAJKOWY ZAKĄTEK, w którym opiekę nad 40 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 sprawować miało 10 opiekunów dziennych. Założeniem tego projektu była pomoc rodzicom w podjęciu pracy lub też szybszego do niej powrotu, przy zapewnieniu ich dzieciom bezpiecznego miejsca pobytu i opieki wykwalifikowanej kadry.

Z perspektywy upływającego czasu wiemy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić maluchom wszystkiego czego potrzebują, a uśmiech na twarzy dziecka i zadowolenie rodzica jest dla nas powodem do dumy. Warto dodać w tym miejscu, iż z uwagi na rosnące zainteresowanie rodziców tą forma pomocy - dwa lata później powstał kolejny punkt opieki ZACZAROWANA KRAINA. Na chwilę obecną w obu punktach sprawowana jest opieka nad 90 dzieci przez 22 opiekunów dziennych.

1 września 2020 r. w pomieszczeniach Klubu Seniora PAROSTATEK, w gronie pracowników obu punktów opieki, Kierownictwa MOPS oraz zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Gostynina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie, Prezesów Zamku i MCH Stara Betoniarnia oraz współpracowników, Koordynatora Klubu Seniora -wspólnie świętowaliśmy 5-lecie istnienia instytucji opiekuna dziennego w Gostyninie. Był to dobry moment do wspomnień i refleksji.

Życzymy wszystkim opiekunom dziennym siły i motywacji do dalszej pracy.

 • Bajkowy Zakątek
 • Zaczarowana kraina
 • Jubileuszowy tort

PPIS informuje - komunikat na 2 września 2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 02.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 66 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 21

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 1

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 111 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Umowa na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego podpisana

W dniu 1 września br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasta Gostynina i Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Euroasfalt Sp. z o.o. w Olsztynie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków rezerwy celowej zabezpieczonej w 2020 roku na realizację „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

W ramach Projektu wykonana zostanie modernizacja dwóch przejść dla pieszych: na ul. Zamkowej (przy Rynku) oraz na ul. 3-go Maja (naprzeciwko Sądu Rejonowego) poprzez zastosowanie systemu Aktywnych Przejść dla Pieszych.

Rozwiązanie to wykorzystuje inteligentny system identyfikacji pieszego. W wybranym wariancie system ten opiera się na aktywacji pulsujących świateł oraz lamp ostrzegawczych w momencie, kiedy pieszy podchodzi do strefy przejścia.

Sygnalizacja jest emitowana przez cały czas, dopóki pieszy znajduje się na przejściu. Jest to bardzo istotne podczas złej widoczności (opady deszczu, śniegu) lub pory nocnej. Zastosowana technologia pozwala na widoczność pieszego z odległości 200 m, dzięki czemu, kierowca ma możliwość dostosowania prędkości auta tak, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez przejście.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 124.191,35 zł, a termin jej realizacji upływa 30 listopada 2020r.

 

 • Aktywne przejście
 • Aktywne przejście
 • Aktywne przejście
 • Aktywne przejście

Badanie zagrożeń społecznych na terenie Gostynina

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina do udziału w badaniu społecznym w zakresie spożycia alkoholu, zażywania narkotyków lub dopalaczy, palenia tytoniu, zjawiska przemocy i cyberprzemocy na terenie Miasta Gostynina.
Badanie realizowane jest wśród dorosłych mieszkańców Gostynina, dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym Mieście oraz w punktach sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
Prowadzone jest w formie ankiet bezpośrednich i ankiet on-line.
Każdy z mieszkańców Gostynina może wziąć udział w tym badaniu, do czego gorąco zachęcamy.
W celu wzięcia udziału w badaniu proszę kliknąć na poniższy link
Badanie będzie realizowane w okresie 2-25 września 2020r.
Jest ono w pełni anonimowe a wyniki będą przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
Badanie to jest ogromnie ważne dla całej społeczności Gostynina a jego wyniki posłużą do opracowania skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych naszych mieszkańców.
 
Wyniki badania wśród młodzieży szkolnej w Gostyninie będą porównane z wynikami międzynarodowego projektu ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs”.
Badanie ESPAD to projekt zainicjowany w 1995 r. przez Grupę Pompidou działającej w ramach Rady Europy. W programie badawczym uczestniczy blisko 40 krajów europejskich.
We wszystkich tych krajach badania prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach. Badanie stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków.
Celem ESPAD jest monitorowanie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną, a ostatnio także zachowań ryzykownych z obszarów nowych technologii oraz gier hazardowych. Wyniki badań mają dostarczać danych do kreowania i ewaluacji polityki wobec substancji psychoaktywnych oraz szeroko pojętej profilaktyki adresowanej do młodzieży.
 
Badanie prowadzi na zlecenie Urzędu Miasta w Gostyninie firma Synergia zlokalizowana w naszym mieście i prowadzona przez Panią Violettę Rutkowską, która będzie koordynowała przebieg całego projektu.
 
Zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.
Zależy nam na jak największej ilości ankiet i z góry serdecznie dziękujemy za Państwa aktywność.
 
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu
Synergia Badania Analizy Doradztwo
Violetta Rutkowska Tel: 505 028 046
e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl
Koordynator badania z Urzędu Miasta w Gostyninie
Magdalena Świderska - Naczelnik Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urząd Miasta Gostynina, Tel: 24 236 07 36
 • Diagnoza plakat
 • Diagnoza plakat
 • Diagnoza plakat
 • Diagnoza plakat

Pałac w Sannikach zaprasza na koncert i wystawę malarstwa

W dniu 6 września br. o godz. 14.00 w Pałacu w Sannikach rozpocznie się spotkanie łączące w sobie muzykę i malarstwo. Julian Henao Gonzales (tenor) i Feliks Matskulyak (fortepian) wystąpią w programie pn. "Chopin - Muzyka - Poezja".

Częścią tego spotkania będzie także wystawa malarstwa Wlodka Kwiatkowsky'ego pt. "Appatent verba silens - Pozorne brzmienie ciszy".

Organizatorzy tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego zapraszają w sobotę, na artystyczną ucztę.

 • Pałac w Sannikach zaprasza

Doceńmy wolontariuszy czasu pandemii

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – tacy są wolontariusze na Mazowszu. Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób Samorząd Województwa Mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur.

Do udziału w konkursie zachęca marszałek Adam Struzik. – Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur do jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jest to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ, to właśnie tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie tych ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia – hospicjach, szpitalach, ale także instytucjach publicznych, czy po prostu w wolontariacie szkolnym – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Dodatkowo w tym roku pojawiła się kategoria specjalna „wolontariat w czasie pandemii”, która ma na celu uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym w czasie pandemii Covid-19. Ich pracę obserwował przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba. – Obserwowałem działalność wielu grup wolontariuszy na Mazowszu, które wspierały lekarzy, personel medyczny oraz pomagały seniorom w tym najtrudniejszym okresie. Tym bardziej cieszę się, że tegoroczna edycja konkursu jest skierowana właśnie do tych osób – zaznacza radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Kandydatów można zgłaszać w formie:

 • elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.  Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Najlepsi wolontariusze na Mazowszu zostają automatycznie finalistami tego konkursu i zawalczą o tytuł Wolontariusza Roku.

 

 • Plakat

Komunikat z 3 września - PSSE informuje

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 03.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 63 / 6

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 111 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 33

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizuje opracowanie studium wykonalności w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc”. Projekt ma na celu usprawnienie kolejowego połączenia Kutno – Płock - Sierpc poprzez m.in.: modernizację istniejącej linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock - Sierpc, budowę łącznicy pomiędzy linią kolejową nr 3 i linią kolejową nr 33 oraz linią kolejową nr 18 i linią kolejową nr 33, budowę linii obwodowej miasta Płock dla pociągów towarowych na odcinku Łąck – Płock Trzepowo.

W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia. W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zmuszeni jesteśmy zastąpić formą korespondencyjną oraz zdalną z wykorzystaniem możliwości technologicznych. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://idompoland.com/konsultacje/

Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line, umożliwiamy zapoznanie się z materiałami oraz wypełnieniem ankiety w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu, Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Urzędu Miejskiego w Sierpcu, Urzędu Gminy w Gozdowie, Urzędu Gminy Stara Biała, Urzędu Miasta Płocka, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Gminy Słupno, Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie, Urzędu Gminy Łąck, Urzędu Miasta Gostynina, Urzędu Gminy Gostynin, Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Urzędu Gminy Strzelce, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Urzędu Miasta Kutno, Urzędu Gminy Kutno, Urzędu Gminy Radzanowo, Urzędu Gminy Nowy Duninów.

Firma będzie wdzięczna za odesłanie odpowiedzi na ankiety w przedmiotowej sprawie do dnia 22.09.2020. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, pozostaje do Państwa dyspozycji.

Tel: +48 22 364 56 71 e-mail: konsultacje@idom.com

 • logo IDOM

Gostynin w projekcie "Pod biało-czerwoną"

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, zgłaszającej poprzez lidera swoją aktywność.

To, jakie wyniki osiągnie nasze miasto będzie zależeć od zaangażowania gostyninian, czyli od tego jaką liczbę głosów poparcia online zbierzemy za pomocą serwisu.
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online jest całkowicie bezpieczny, co w czasie pandemii jest bardzo ważne.
Celem projektu „Pod biało-czerwoną”, jest zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców, a także uhonorowanie poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Zachęci też do patriotycznych postaw i dumy narodowej.
Inicjatywa ta realizowana jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a jej celem jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.


Jaka liczba głosów potrzebna jest do realizacji projektu?

- dla gmin do 20.000 mieszkańców - 100 głosów (Gostynin);

- dla gmin powyżej 20.000 do 100.000 mieszkańców - 500 głosów;

- dla gmin powyżej 100.000 mieszkańców - 1000 głosów.

W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby jej mieszkańców, przewiduje się udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

Regulamin projektu znajduje się w załączniku.


Drodzy Państwo, Gostynin potrzebuje co najmniej 100 głosów poparcia online za pomocą serwisu

https://bialoczerwona.www.gov.pl/ .


W formularzu należy wpisać: imię, nazwisko, województwo, nazwę gminy i adres mailowy.

Liderem gostynińskiego udziału w projekcie jest burmistrz Paweł Kalinowski.

Liczymy na Państwa aktywność i wsparcie!

 • -

PPIS informuje o sytuacji epidemiologicznej w dniu 4 września 2020 roku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 04.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 54 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 8 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 111 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Środki na inwestycje przekazane do Gostynina

Burmistrz Paweł Kalinowski poinformował, że w dniu dzisiejszym (4 września 2020 r.) na konto Gminy Miasta Gostynina zostały przelane środki w wysokości 1.152.344,00 zł.

Jest to obiecana przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Prezydenta Andrzeja Dudę kwota na wybrane przez Miasto inwestycje. Z Funduszu Inwestycji Samorządowych planowane są za tę kwotę dwie inwestycje:

- modernizacja ul. Kościelnej (kanalizacja deszczowa, chodniki, nowa nawierzchnia),

- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków - jako niezbędny do realizacji projektu pn. "Budowa dróg na osiedlu Zatorze".

Niedługo ogłoszone zostaną przetargi na wyżej wymienione zadania.

 

 • Fundusz Inwestycji Samorządowych
 • ul. Kościuszki
 • ul. Hubalczyków

Komunikat z dnia 05.09.2020 r. - sytuacja epidemiologiczna

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 05.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 54 / 3

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 6 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 113 / 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Wystąpienie burz z opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Komunikat PPIS w Gostyninie z dnia 6.09.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 06.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 44 / 1

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 115 / 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Czytanie "Balladyny" za nami

Narodowe Czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku i tym razem w całej Polsce czytaliśmy "Balladynę" Juliusza Słowackiego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, jak co roku przygotowała to wyjątkowe wydarzenie. Z powodu niesprzyjającej aury spotkanie zostało przeniesione do galerii im. Pawła Tencera w Miejskim Centrum Kultury.

Od godziny 16.00 rozpoczęło się Narodowe Czytanie w naszym mieście. Wśród osób biorących udział w tym kulturalnym przedsięwzięciu byli: burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, a poza tym - czytelnicy, poeci, przyjaciele biblioteki, uczniowie szkół i bibliotekarze.

Oprawę muzyczną zapewnili - Sylwia Kogucińska (śpiew solowy) przy akompaniamencie Macieja Milczarka.

W miłej atmosferze zebrani spędzili czas przy klasyce polskiej literatury pięknej.

 

Foto źródło: UMG i MBP

 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020
 • Narodowe Czytanie 2020

Komunikat z XXIII Memoriału Tenisowego im. mecenasa Wacława Kujawy

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
Sympatycy tenisa ziemnego
Miejsce:
Korty ziemne MOSiR w Gostyninie ul.18-go Stycznia
System rozgrywek:
uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
WYNIKI KOŃCOWE - KATEGORIA JUNIOR
(system „pucharowy” do 9 gemów, w meczu decydującym o pierwszym miejscu w turnieju do
2 wygranych setów)
Kościelak-Ciepliński 9:4
Zimny- Anyszka 9:4
Przykłota- Kościelak 9:4
Olszewski – Zimny 9:1
o m-ca III-IV Kościelak – Zimny 5:9
Finał : Przykłota - Olszewski 0:2 (0:6; 0:6)
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. Olszewski Antoni Płock
2. Przykłota Jan Płock
3. Zimny Bartosz Kutno
4. Kościelak Bartłomiej Krośniewice
5. Ciepliński Miłosz Płock
6. Anyszka Michał Gostynin
Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali puchary oraz drobne upominki ufundowane przez
Placówkę „ALIOR BANKU” w Gostyninie, za m-ca I-IV pamiątkowe dyplomy.
Nagrody wręczał Dyrektor MOSiR w Gostyninie p.Wiesław Adamski.
KATEGORIA „OPEN”:
(system pucharowy do 9 wygranych gemów, w przypadku remisu o zwycięstwie decydował
tie-break, półfinał i finał do 2 wygranych setów)
WYNIKI SPOTKAŃ:
Krysiak – Strzelecki 9:6
Szczepański – Robak 2:9
Mieszkowski – Kamiński 9:4
Pośpieszyński – Guziński W. 9:3
Olejniczak – Lewandowski 9:4
Kowalów – Guziński M. 1:9
Ciepliński – Pawlak 9:4
Kamiński M. – Sulej 2:9
Ćwierćfinały:
Krysiak -Robak 9:4
Mieszkowski – Pośpieszyński 9:1
Olejniczak – Guziński 5:9
Ciepliński – Sulej 9:7
Półfinały:
ze względu na złe warunki atmosferyczne (opady deszczu) pozostałe pojedynki rozegrane
zostaną:
Krysiak – Mieszkowski /środa 09.09.20r./ godz.17.00
Ciepliński – Guziński /sobota 12.09.20r./ godz. do ustalenia
Mecze o m-ca III-IV i I-II /niedziela 13.09.20r./ godz. do ustalenia
KATEGORIA OLDBOY:
(system do 2 przegranych spotkań/9 gemów/, w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje
tie-break, mecze o m-ca III-IV, Finał do 2 wygranych setów)
WYNIKI SPOTKAŃ:
Michalak – Mazur 7:9
Szlezingier – Lewandowski 5:9
Jędrzejewski – Bączyk 10:8
Ciesielski – Mazur 6:9
Bączyk – Szlezingier 0:8 /krecz/
Lewandowski – Jędrzejewski 1:9
ze względu na złe warunki atmosferyczne (opady deszczu) pozostałe pojedynki rozegrane
zostaną:
Ciesielski – Szlezingier /poniedziałek 07.09.20r./ godz.17.30
Michalak – Lewandowski /czwartek 10.09.20r/ godz.17.00
Mecze o m-ca III-IV i I-II /niedziela 13.09.20r./ godz. do ustalenia

 • logo MOSiR

Komunikat z dnia 07.09.2020 r. - sytuacja epidemiologiczna

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 07.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 35 / 2

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 115 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

FEA Gostynin na podium

Doskonale rozpoczęli zmagania wrześniowe młodzi zawodnicy Football Education Academy Gostynin. Drużyna Orlik-U-11, rocznik 2010 pod czujnym okiem trenera Roberta Ratajskiego wzięła udział w turnieju WOLVES CUP 2020, organizowanym przez KS Wilki Słupno.

W zawodach wzięło udział 5 drużyn: Królewscy Płock, Sparta Płock, Delta Słupno, Wilki Słupno oraz FEA Gostynin. Na turnieju młodzi piłkarze rozegrali 4 mecze, każdy z każdym. 

FEA Gostynin- Delta Słupno 6:0,  FEA Gostynin- Sparta Płock 5:1,  FEA Gostynin- Królewscy Płock 3:2,  FEA Gostynin- Wilki Słupno 3:0

Drużyna FEA Gostynin wygrała wszystkie mecze, strzeliła 17 bramek, straciła 3. W klasyfikacji końcowej I miejsce w turnieju WOLVES CUP 2020 w Słupnie zajął UKS Football Education Academy Gostynin! 

– Jestem bardzo zadowolony z chłopców, widać że praca która wykonujemy na treningach zaczyna procentować. Zespół starał się wykonywać założenia, które zostały mu nakreślone. Miała być to gra zespołowa, rozgrywanie piłki w boczne sektory boiska. O ile gra do przodu mogła się podobać, tak gra w obronie wymaga u nas jeszcze dużo pracy. Nie spoczywamy na laurach i pracujemy dalej- podsumowuje trener Robert Ratajski

Wielkie brawa dla wszystkich zawodników za walkę i zaangażowanie w każdym meczu oraz dla rodziców za wspieranie swoich pociech. 

Skład FEA Gostynin: Jan Szmydt, Norbert Hejner, Olaf Chmielecki, Olivier Michalak, Szymon Waćkowski, Bartosz Krysiak, Tymoteusz Różycki, Maciej Stępka, Tymoteusz Dalanek, Filip Kalinowski, Adam Okupski, Kacper Wiśniewski, Jan Rutkowski, Olek Kodłubaj

Trener: Robert Ratajski

Zdjęcia: T.R.

 • FEA Gostynin na podium

"Razem bezpieczniej" - Gostynin wśród dofinansowanych samorządów

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym (8 września 2020 r.) w imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego, porozumienie na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja”, podpisała z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska. Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Przypomnijmy, że kwota dofinansowania wynosi 100.000,00 zł.

Wojewoda podpisał porozumienia z przedstawicielami 8 samorządów województwa mazowieckiego w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Dzięki przekazanym środkom, samorządy mogą zwiększyć bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

 

Zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” zostało dofinansowane ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

 • Podpisanie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim
 • Podpisanie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim
 • logo Razem bezpieczniej

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu gostynińskiego w dniu 8 września 2020 roku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 08.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 31 / 6

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 22 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 117 / 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

XXIII Memoriał mec. Wacława Kujawy - pojedynki półfinałowe i finałowe

W dniu dzisiejszym - 9 września (środa) o godz. 17.00 odbędzie się pojedynek finałowy kat. "Oldboy" pomiędzy Mazur Roman (Płock) - Jędrzejewski Bogdan (Gostynin)

i I półfinał godz. 17.00 kat. "Open" pojedynek - Mieszkowski Dariusz (Kutno) - Krysiak Marcin (Płock)

Termin 11 września 2020 r. (piątek) 

godz. 17.00 II półfinał kategoria "Open" 

Ciepliński Klaudiusz (Płock) - Guziński Michał (Warszawa)

Miejsce: korty tenisowe MOSiR przy u. 18-Stycznia 

 • Memoriał mec. Kujawy

Nabór do sekcji tenisa stołowego

Uczniowski Klub Sportowy "ALFA" Gostynin ogłasza nabór do sekcji tenisa stołowego.

Zajęcia grupy początkującej odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.00- 18.00 oraz w  czwartki od 16.15 do 17.15 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 Gostynin (wejście od ulicy Płockiej).

Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 15 września 2020 r. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Przyjdź i spróbuj, może to jest ten sport, który da Ci najwięcej radości.

 • Sekcja tenisa stołowego
 • Sekcja tenisa stołowego

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu gostynińskiego - 9 września 2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 09.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 35/5

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1/0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0/0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3/0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128/0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7/0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 117/0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Regatowy weekend

W miniony weekend w dniach 4 - 6 września 2020 r. gostynińscy żeglarze z reprezentacji regatowej Klubu Żeglarskiego HALS w liczbie 15 osób, brali udział w trzech imprezach sportowych. Przedstawiciele najmłodszych sportowców z klasy Optimist startowali w ogólnopolskich regatach o Puchar Miasta Żnina. Nasi najmłodsi wychowankowie zmagali się z ponad sześćdziesięcioma rywalami z czołowych klubów Polski. Nawiązywanie walki z najlepszymi zawodnikami, wiele zdobytych doświadczeń oraz kilka trików podpatrzonych u konkurencji, to nieoceniony zysk z udziału w tak dużej imprezie.

Kolejni reprezentanci naszego klubu, to załoga klasy Micro, która brała udział w 3 rundzie Polskiej Pierwszej Ligi Żeglarskiej w Szczecinie na jeziorze Dąbie. Liga ta to cykl zawodów dla profesjonalnych załóg pływających na najwyższym światowym poziomie na super nowoczesnych jachtach identycznych dla każdej z załóg. Udział w tym cyklu był możliwy dzięki współpracy naszego klubu z Legią Warszawa, która wspiera lokalną działalność żeglarską.

Miniony weekend to także najstarsze regaty żeglarskie w Polsce rozegrane w Płocku pod nazwą „50 Regaty o Puchar Wrzosu”. Grupa seniorów z klas T - jachtów kabinowych także wzięła w nich udział, reprezentując klub, wśród ponad 100 innych zawodników z naszego okręgu żeglarskiego.

Piękna żeglarska pogoda obfitująca w słońce i wiatr, wszystkie imprezy uczyniła areną zaciętych zmagań zawodników oraz wspaniałym widowiskiem sportowym, co niezbicie obrazują poniższe fotografie.

 

Tomasz Reszkowski

 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty
 • Regaty

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją
 • PR i komunikacj
 • prawne aspekty NGO
 • wystąpienia publiczne
 • leadership

Networking - udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: http://www.ligangos.pl.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos

 • Liga NGOs

#sadziMY

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i posadź drzewko!

Kolejny już raz, z inicjatywy Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Lasy Państwowe organizują akcję #sadziMY.

W piątek 18 września we wszystkich nadleśnictwach w Polsce rozdawane będą sadzonki rodzimych drzew leśnych.

Nadleśnictwo Gostynin zaprasza do swojej siedziby, przy ul. Bierzewickiej 55, gdzie od godziny 8.00 do 15.00 będzie można odebrać sadzonki sosny, dębu, buka.

Zapraszamy również do naszego stoiska przy Hali Targowej - MCH „Stara Betoniarnia” w Gostyninie - w godzinach 7.00 – 11.00.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. W ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zachęcają do wzięcia udziału w akcji. Mała sadzonka, którą masz w rękach, to początek wielkiej przygody. Wyrosłe z niej drzewo w ciągu swojego życia zapewni nam tlen, oczyści powietrze, złagodzi zmiany klimatu, stanie się siedliskiem wielu organizmów, a w przyszłości drewno z niego powstałe może stworzyć komuś dom. Lasy zajmują już trzecią część obszaru Polski. Leśnicy co roku sadzą 500 milionów drzew, ale wszyscy możemy iść w ich ślady i zrobić coś ważnego dla naszego otoczenia. Posadźmy otrzymane od leśników drzewka tam, gdzie możemy i będziemy mogli się nimi opiekować. Odwdzięczą się nam stukrotnie.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie zasad Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

 • Sadzimy drzewa - plakat

Komunikat z dnia 10.09.2020 r. - sytuacja epidemiologiczna

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 10.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 42 / 9

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 117 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Nabór uzupełniający do drużyn piłkarskich MKS "Mazur" Gostynin

MKS "Mazur" zaprasza do wstąpienia do drużyn piłkarskich:

 

1) rocznik 2007/młodsi 

Treningi na boisku "Orlik" przy ul. Sportowej 1 (stadion)

we wtorki i piątki w godz. 16.30-18.00

Trener p. Piotr Dutkiewicz - tel. 505 643 082

 

2) rocznik 2009/młodsi

Treningi na boisku "Orlik" przy ul. Sportowej 1 (stadion)

w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.30

Trener p.Arkadiusz Szulczewski - tel. 509 125 765

 

Informacji szczegółowych udzielą wyznaczeni trenerzy.

 • logo Mazura

MOSiR zawiadamia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zawiadamia, że w dniu 09.09.20 r. rozegrano następujące mecze:

Termin: 09.09.2020 r./10.09.20 r. (środa)/(czwartek)

I półfinał KAT”OPEN” pojedynek

godz.17.00 Krysiak Marcin (Płock) – Mieszkowski Dariusz (Kutno) 0:2 /2:6; 3:6/

pojedynek finałowy KAT. ”OLDBOY”

godz.17.00 Mazur Roman (Płock) – Jędrzejewski Bogdan (Gostynin) 1:2 /1:6; 7:6 ; 7:10/

godz.17.00 Michalak Marek (Gostynin) – Lewandowski Robert (Gostynin) 4:9

DO ROZEGRANIA POZOSTAŁY POJEDYNKI:

Termin: 11.09.2020 r. (piątek)

II półfinał KAT "OPEN" pojedynek

godz.17.00 Ciepliński Klaudiusz (Płock) – Guziński Michał (Warszawa)

Termin: 13.09.2020 r. (niedziela) godz.17.00 Lewandowski Robert (Gostynin) – Szlezingier Witold (Gostynin)

Termin: 15.09.2020 r. (wtorek)

o m-ce II – III kat.”OLDBOY” Mazur Roman (Płock) – wygrany /Lewandowski-Szlezingier/

Termin: 16.09.2020 r. (środa)

Finał kat.”OPEN” Mieszkowski Dariusz(Kutno) – wygrany/Ciepliński-Guziński/

o m-ce III-IV „OPEN” Krysiak Marcin (Płock) – przegrany/Ciepliński-Guziński/

Miejsce: Korty tenisowe MOSiR przy ul.18-go Stycznia

Zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa ziemnego.

 • logo MOSiR

Komunikat z dnia 11.09.2020 r. - sytuacja epidemiologiczna

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 11.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 56 / 20

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 117 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

PSSE informuje - komunikat z dnia 12.09.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 12.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 67 / 14

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 118 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

PSSE informuje o sytuacji epidemiologicznej z dnia 13.09.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 13.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 67 / 6

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 119 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Przegrana Mazura z liderem z Radziwia

To nie była udana sobota w wykonaniu piłkarzy seniorów Mazura Gostynin. 12 września 2020 r. nasi piłkarze mierzyli się w ramach 5 kolejki Płockiej Ligi Okręgowej z liderem tabeli - Stoczniowcem Płock.

Rywale wystawili najmocniejszy możliwy skład, na dodatek trzeba przyznać, że ich forma jak na warunki Ligi Okręgowej jest imponująca. Piłkarze z Radziwia, podopieczni trenera Damiana Kijka do tej pory wygrali wszystkie mecze a ostatni wynik 18:0 mimo że z najsłabszą w tabeli Pogonią Słupia, robi jednak wrażenie. Stąd w potyczce z Mazurem to Stoczniowiec był faworytem.

Mimo dobrych pierwszych minut, gospodarze szybko objęli prowadzenie. W 12 minucie wymiana podań zakończyła się sytuacją sam na sam Kamila Nowackiego, który pokonał Roberta Ratajskiego. W 17 minucie Mazur remisował, sędzia Kamil Rzechółko podyktował rzut karny za zagranie ręką w polu karnym, po uderzeniu Bartosza Komorowskiego. Jedenastkę pewnie wykonał stały wykonawca rzutów karnych w Mazurze - Łukasz Frątczak.

Kolejne minuty pierwszej połowy to niestety popis umiejętności gry Stoczniowca. Szybkim wymianom podań i kontratakom nie mogła się przeciwstawić obrona naszego zespołu. W 26 minucie trafił były zawodnik Mazura Jakub Kustra, w 30 minucie głową piłkę do siatki skierował Przemysław Kowalczyk a chwilę później ten sam zawodnik w niemal identycznej sytuacji, tylko nogą, podwyższył na 4:1.

W drugiej połowie gra nie była już tak dynamiczna jak w pierwszej. Mazur próbował odrabiać straty, jednak ataki były nieskuteczne. Pod koniec meczu gospodarze jeszcze podwyższyli wynik meczu na 5:1, podkreślając przewagę w umiejętnościach obu zespołów.

Stoczniowiec wygrał zasłużenie i pokazał, że jest faworytem do wygrania Ligi Okręgowej w tym sezonie, co pokazuje tabela - komplet pięciu zwycięstw i imponujący bilans 40 bramek strzelonych w pięciu meczach.

Natomiast przed Mazurem kolejny trudny rywal, w sobotę 19 września 2020 r. o g. 17:00 na Stadionie MOSiR Gostynin zagra z trzecim zespołem poprzedniego sezonu w "okręgówce", obecnie szóste, czyli jedno miejsce wyżej w tabeli niż Mazur, Orłem Goleszyn.

Stoczniowiec Płock - Mazur Gostynin 5:1

bramki: 12' Kamil Nowicki, 26' Jakub Kustra, 30' 33' i 83' Przemysław Kowalczyk - 17' Łukasz Frątczak (rzut karny)

Stoczniowiec: Tomasz Gorczyca - Krystian Skierkowski, Mateusz Nowak, Przemysław Kowalczyk (87' Hubert Lewandowski), Kacper Orłowski, Dariusz Sutkowski, Jakub Kustra, Hubert Kwiatkowski, Kamil Nowicki (87' Eryk Żaglewski) Bartłomiej Mielczarski (64' Kajetan Dorobek), Arkadiusz Wróblewski; trener: Damian Kijek

Mazur: Robert Ratajski - Michał Jędrzejczak (74' Cezary Zielonka), Piotr Dutkiewicz, Łukasz Frątczak, Michał Matecki (70' Kamil Woźniak) - Rafał Wilamowski (61' Tomasz Józwiak), Mateusz Dobieński (90' Przemysław Kamiński), Kamil Augustyniak, Damian Surmak - Eryk Przybylski, Bartosz Komorowski (75' Krystian Pawełkiewicz); trener: Arkadiusz Szulczewski, kierownik drużyny: Rafał Frątczak

Żółte kartki: Surmak, Dutkiewicz

 

Źródło:Mazur Gostynin

 • Przegrana Mazura z liderem z Radziwia
 • Przegrana Mazura z liderem z Radziwia

Trwają roboty przy ul. Dybanka

Prace przy ul. Dybanka są w toku. Zakończono sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 500 metrów.

W dniu jutrzejszym przewiduje się ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. (foto aktualizacja 15.09.2020 r.)

Przy okazji ul. Górna - droga o nawierzchni gruntowej - została utwardzona destruktem.    

 • Prace przy ul. Dybanka
 • Prace przy ul. Dybanka
 • Prace przy ul. Dybanka
 • Prace przy ul. Dybanka
 • Prace przy ul. Dybanka
 • Prace przy ul. Dybanka
 • ul. Górna
 • ul. Górna
 • ul. Górna
 • Dybanka 15.09.2020 r.
 • Dybanka 15.09.2020 r.
 • Dybanka 15.09.2020 r.
 • Dybanka 15.09.2020 r.
 • Dybanka 15.09.2020 r.
 • Dybanka 15.09.2020 r.

Memoriał mec. Wacława Kujawy: Michał Guziński i Bogdan Jędrzejewski najlepsi

W niedzielę, 13 września 2020 r. na kortach tenisowych koło Miejskiego Centrum Kultury zakończono rywalizację mistrzostwach Gostynina w tenisie ziemnym - Memoriale im. mec. Wacława Kujawy.

Rekordowa liczba 29 tenisistów przystąpiła do rywalizacji w XXIII Memoriale im. mec. Wacława Kujawy rozgrywanym na kortach MOSiR przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.

Nietypowa była także pora rozgrywania turnieju – wrzesień - podczas gdy zwykle jest to czerwiec, jednak w tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne termin musiał ulec zmianie.

Również z powodu dużej ilości uczestników jak i niekorzystnej pogody – opady deszczu - w ubiegłym tygodniu nie zdołano dokończyć rywalizacji w jeden weekend, trwała ona z przerwami w przez 9 dni.

W Memoriale im. mec. Wacława Kujawy w tym roku już w pierwszej rundzie kategorii OPEN sensacyjnie odpadła turniejowa „jedynka” - czyli zwycięzca trzech poprzednich edycji, pochodzący z Gostynina - Dawid Strzelecki.

Rywalizacja systemem pucharowym (do 9 wygranych setów) była zaciekła, po trzech rundach wyłoniono finalistów - w kat. OPEN zmierzyli się Dariusz Mieszkowski z Kutna i Wojciech Guziński z Warszawy.

W meczu, podczas którego obaj zawodnicy pokazali bardzo dobry poziom umiejętności tenisowych, pierwszego seta wygrał Guziński, a potem Mieszkowski. O zwycięstwie musiał zdecydować tie-break grany do 10 punktów, w którym lepszy okazał się Wojciech Guziński (10:6).

Natomiast w środę, 9 września zakończono rywalizację w kategorii Old-Boy (powyżej 45 lat). Zwyciężył w niej gostyninianin Bogdan Jędrzejewski, który po kiepskim początku pokazał charakter i pokonał w drugim secie i tie-breaku Romana Mazura z Płocka 1:6, 7:6 i 10:9.

Nagrody pieniężne ufundował syn mec. Wacława Kujawy - mec. Jacek Kujawa.

Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali puchary oraz drobne upominki od „ALIOR BANKU” w Gostyninie, za I-IV m-ca pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczał Dyrektor MOSiR w Gostyninie p. Wiesław Adamski.

Wyniki rozegranych pojedynków:

II półfinał kat. "Open" pojedynek

Ciepliński Klaudiusz Płock - Guziński Michał Warszawa - 0:2/1:6; 4:6/

Finał Kat. "Open" pojedynek 

Guziński Michał Warszawa - Mieszkowski Dariusz Kutno - 2:1/6:4; 4:6, 10:6/

Termin 15.09.2020 r. wtorek

Kort nr 1 godz. 17.00 kat. Open o m-ce III-IV

Ciepliński Klaudiusz Płock - Krysiak Marcin Płock

Wręczenie nagród kat. Open

Kort nr 2 godz. 17.00 kat. OLDBOY

Lewandowski Robert Gostynin - Szlezingier Witold Gostynin

Termin 16.09.20 r. środa

Kort nr 1 godz. 17.00 kat. Open o m-ce II -III OLDBOY

Mazur Roman Płock + wygrany /Lewandowski - Szlezingier/

Wręczenie nagród kat. OLDBOY

Miejsce: korty tenisowe przy ul. 18 Stycznia 

Zapraszamy sympatyków tenisa ziemnego!

 

Źródło MOSiR/P. Mrówka

 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • Memoriał mec. Wacława Kujawy
 • logo MOSiR

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon.

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Jesteś rolnikiem i nie spisałeś się przez Internet? Nie zwlekaj. Spisz się samodzielnie lub skorzystaj z punktu spisowego w Twojej gminie.

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl


 

 • Spis rolny 2020
 • Spis rolny 2020
 • Spis rolny 2020

Komunikat z dnia 14.09.2020 r. - sytuacja epidemiologiczna

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 14.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 14.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 75 / 9

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 119 / 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Chór „Arce Cantores” laureatem II Chóralnego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Płocku

W sobotę 12 września br. w przededniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego w Parafii św. Krzyża w Płocku z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, odbył się II Chóralny Festiwal Pieśni Wielkopostnej. Pomysłodawcą festiwalu kierowanego do amatorskich chórów z całej Polski jest organista Jakub Jabłoński.

W gronie tegorocznych laureatów znalazły się chóry „Tibi Cantamus” z Płocka oraz Gostyniński chór „Arce Cantores” pod dyrekcją Michała Pilichowicza i akompaniamencie Dominika Dymowskiego.

W konkursie każdy z chórów musiał wykonać po trzy pieśni o tematyce wielkopostnej. Chóry sięgnęły do pięknych, ale nierzadko mniej znanych pieśni i zaprezentowały je w ciekawych aranżacjach

Ocenie podlegała m.in. czystość intonacji, poprawność harmoniczna, dykcja oraz walory artystyczne prezentacji. Dobór pieśni i wykonanie oceniało jury, którego członkami byli muzykolodzy i pedagodzy, a przewodniczącym profesjonalnego jury był ks. Marcin Sadowski: m.in. diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich oraz dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej "Musicum" w Płocku, a także Izabela Denst-Szydłowska i Magdalena Ołdakowska.

Poziom wykonania utworów podczas tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki, dlatego zdecydowano o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc: dla chóru Tibi Cantamus z parafii Świętego Krzyża w Płocku oraz reprezentującego nasze miasto chóru Arce Cantores.

Laureaci otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez biskupa płockiego Piotra Liberę, Marszałka Adama Struzika, starostę Mariusza Bieńka.

Jakub Jabłoński, organista w parafii Świętego Krzyża w Płocku i współorganizator wydarzenia stwierdził, że festiwal miał wysoki poziom, a interpretacje niektórych pieśni „były zaskakujące”.

Gostynińskiemu chórowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie muzycznej.

 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina
 • Chór Arche Cantores z Gostynina

Wielopokoleniowa miejska gra terenowa „Świętujemy Cud nad Wisłą”

Zachęcamy gostynińską młodzież do wzięcia udziału w Wielopokoleniowej miejskiej grze terenowej „Świętujemy Cud nad Wisłą”, która łączy w sobie elementy marszu na orientację, rozwiązywania zagadek historycznych związanych z Gostyninem, jak również sposób na odkrycie swojego miejsca zamieszkania w sposób dynamiczny i atrakcyjny.

Gra nie jest bardzo forsowna fizycznie. Zaktywizuje mieszkańców i przybliży im jak wiele tajemnic i ciekawostek kryje historia miasta. W grze mogą brać udział uczniowie kl. VI, VII, VIII szkół podstawowych z miasta Gostynina wraz z osobą dorosłą (rodzicem, babcią, dziadkiem, ciocią itd.). Zasady rejestracji i przebiegu gry określa Regulamin dostępny poniżej.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 • Plakat promujący miejską gre

Burmistrz Miasta Gostynina informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 07.09.2020 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

 • nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3638 o powierzchni 20 m. kw. zabudowanej garażem Nr 34 o powierzchni zabudowy 19 m. kw. położonej w Gostyninie przy ulicy 3 Maja, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Gostynin, 09.09.2020 r.

 • herb Gostynina

PSSE informuje - komunikat z 15.09.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.09.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 79 / 7

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / 0

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 128 / 0

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 120 / 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)
 • logo PSSE

Wyniki spotkań XXIII Memoriału im. mec.Wacława Kujawy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie informuje

XXIII Memoriał im. Mec.Wacława Kujawy

KATEGORIA „OPEN”:

(system pucharowy do 9 wygranych gemów, w przypadku remisu o zwycięstwie decydował tie-break, półfinał i finał do 2 wygranych setów)

WYNIKI SPOTKAŃ:

Krysiak – Strzelecki 9:6

Szczepański – Robak 2:9

Mieszkowski – Kamiński 9:4

Pośpieszyński – Guziński W. 9:3

Olejniczak – Lewandowski 9:4

Kowalów – Guziński M. 1:9

Ciepliński – Pawlak 9:4

Kamiński M. – Sulej 2:9

Ćwierćfinały:

Krysiak -Robak 9:4

Mieszkowski – Pośpieszyński 9:1

Olejniczak – Guziński 5:9

Ciepliński – Sulej 9:7

Półfinały:

Krysiak – Mieszkowski 0:2 /2:6; 3:6/

Ciepliński – Guziński 0:2 /1:6; 4:6/

o m-ca III-IV

Ciepliński – Krysiak 2:1 /6:3; 3:6; 10:7/

o m-ca I-II

Guziński -Mieszkowski 2:1 /6:4; 4:6; 10:6/

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA KAT.”OPEN”:

 1. Guziński Michał /Warszawa/

 2. Mieszkowski Dariusz /Kutno/

 3. Ciepliński Klaudiusz /Płock/

 4. Krysiak Marcin /Płock/

5-8. Olejniczak Kamil /Kutno/

Pośpieszyński Piotr /Gostynin/

Sulej Michał /Kutno/

Robak Jakub /Kutno/

9-16. Kowalów Adam /Gostynin/

Kamiński Tomasz /Gąbin/

Pawlak Patryk /Gostynin/

Lewandowski Paweł /Kutno/

Guziński Wojciech /Warszawa/

Kamiński Michał /Gąbin/

Strzelecki Dawid /Gostynin/

Szczepański Patryk /Gostynin/

Nagrody pieniężne ufundował syn mec. Wacława Kujawy - mec. Jacek Kujawa.

Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali puchary, za m-ca I-IV pamiątkowe dyplomy.

Nagrody wręczał Dyrektor MOSiR w Gostyninie p. Wiesław Adamski.

 • logo MOSiR Gostynin

TEMATYCZNY SPACER FOTOGRAFICZNY „CUDOWNA PERSPEKTYWA”

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób lubiących aktywnie spędzać czas, kochających fotografować i pragnących pokazać Gostynin ze swojej perspektywy – kobiecej, męskiej, tutejszej, tamtejszej, pejzaże, ludzie, architektura, szczegół, czy panorama, światło, cień, ostry kontrast czy rozmycie, na kliszy, na karcie pamięci itd.! Chcemy zobaczyć nasze miasto Waszymi… obiektywami.

Spacerujemy w niedzielę, 20 września 2020 r., ulicami i ścieżkami Gostynina. Zbieramy się w godzinach 15:30 – 16:00 pod Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie (ul. 18 Stycznia 2), losujemy naszą wskazówkę-temat i ruszamy. Można podążać z grupą lub wybrać własną drogę.

Zaproszeni przez nas goście – fantastyczne osobowości, profesjonalni fotografowie – Paulina Kalinowska, Monika Górska, Jarek Grabek, Adam Szczerbicki, służą radą, ale także fotografują wspólnie z amatorami.

Ze zdjęć wykonanych podczas Tematycznego Spaceru Fotograficznego „Cudowna Perspektywa”, które prześlecie do Organizatora zostanie wybranych 30 zdjęć, które wywołamy w formie fotoobrazów. Wystawa prac będzie eksponowana w Sali Kolumnowej Gostynińskiego Zamku 16 października 2020 r.

Prosimy zabrać swój sprzęt fotograficzny.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.