Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Programy prozdrowotne na sesji Rady Miejskiej

Jednym z punktów XXVII sesji Rady Miejskiej było przyjęcie informacji o realizowanych przez miasto programach prozdrowotnych dotyczących Covid-19.

Sekretarz Miejski pani Hanna Adamska zreferowała działania Urzędu Miasta w tym zakresie.

Należały do nich:

1. zakup maseczek ochronnych oraz dostarczenie ich do seniorów 60+, będących mieszkańcami miasta Gostynina;

2. dla mieszkańców miasta przebywających w szpitalu Arion Med w Gorzewie zakupiono płyn dezynfekcyjny, a dla mieszkańców miasta Gostynina odwiedzających pacjentów zakupiono fartuchy medyczne wizytacyjne;

3. dla interesantów UM Gostynina zakupiono płyny dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne, żele, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby Urzędu Miasta Gostynina;

4. zakupiono maseczki ochronne, przyłbice oraz termometry dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina, a także zlecono i sfinansowano wykonanie (wraz z montażem) zabezpieczeń stanowisk pracy do obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Gostynina (sekretariat, Biuro Organizacyjne Burmistrza, Urząd Stanu Cywilnego);

5. zakupiono maseczki ochronne, przyłbice, gogle, fartuchy oraz termometry dla szkół, przedszkoli oraz punktów opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Gostynina;

6. zakupiono profesjonalny ozonator powietrza na potrzeby Urzędu Miasta Gostynina;

7. zlecono i sfinansowano wykonanie badań na wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Firma realizująca badania znajduje się na liście laboratoriów COVID posiadających certyfikat Ministerstwa Zdrowia;

8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie w trakcie prowadzenia działań ratowniczych i zabezpieczających w czasie pandemii:

- zakupiono kombinezony ochronne TYVEK, maseczki filtrujące typu FFP2, okulary ochronne;

- w ramach współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego pozyskano: ubrania specjalne lekkie, hełmy lekkie z przyłbicą, gogle FHR, półmaski filtrujące FFP2, kombinezony jednorazowe C310, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, worki na odpady medyczne;

9. zakupiono worki na odpady wytworzone przez osoby przebywające w izolacji domowej lub na kwarantannie oraz zlecono wywóz tych odpadów (zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19);

10. przeprowadzono dystrybucję maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych-jednorazowych, płynów do odkażania rąk i powierzchni, termometrów do szkół podstawowych, szkoły muzycznej, przedszkoli, punktów przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz punktów opieki nad dziećmi na terenie miasta Gostynina (środki ochrony indywidualnej otrzymano za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego).  • Sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt