Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XXXI Sesja Rady Miejskiej - VIII kadencji

W  dniu 25 marca 2021 rokuo godzinie 10.00  w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego  odbędą się obrady XXXI  Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji

Porządek sesji;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
 • informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2020,
 • informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2020,
 • informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2020,
 • informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2020.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Piece i Kominki” w Zdunach na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 7. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt