Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Dzisiaj o 10:00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej. Dzisiejsza poświęcona była tematyce infrastruktury technicznej naszego miasta. Informacje o realizacji zadań statutowych w roku 2020 złożyli: prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego reprezentowany przez Marzennę Tomczak i Jacka Marciszewskiego, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Szymon Nieć, a także prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Agnieszka Korytkowska. Kilka słów na temat budowy i modernizacji dróg gminnych w zeszłym roku dodał burmistrz Paweł Kalinowski. Podczas swojego wystąpienia prezes Nieć zdradził szczegóły co do planów budowy nowego ciepłociągu, który zastąpiłby stary, awaryjny, przebiegający po ważnym dla miasta obszarze inwestycyjnym.

W drugiej części obrad naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska przedłożyła sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020” uwzględniające pomoc uzależnionym i skuteczną profilaktykę zapobiegającą powrotowi do nałogu. Później zabrała głos naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmielecka i w jej obecności radni głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021”.

Podczas sesji radni zabezpieczyli także pieniądze na budowę ulicy Hubalczyków. Zgodnie z podpisaną w listopadzie ubiegłego roku umową trwa budowa kanalizacji deszczowej. Dzięki zwiększeniu środków zadanie inwestycyjne obejmie także położenie nawierzchni i chodników wzdłuż jezdni. Na ten cel przewidziano kwotę w wysokości 1 313 500,00 zł. Mieszkańcy ulicy Hubalczyków i całego osiedla Zatorze od dawna borykają się z złym stanem drogi, a korzystanie z niej po roztopach i opadach staje się bardzo uciążliwe. Mamy nadzieję, że to dobry początek remontów, gdyż w dalszym ciągu oczekujemy na informacje w sprawie rządowego dofinansowania na ulice: Małkowskiego, Gerwatowskiego, gen. Marii Wittek oraz Honorowych Dawców Krwi.

  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  • XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt