Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Dziś w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego miała miejsce XXXV sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Jednymi z najważniejszych punktów obrad były rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020 oraz absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina.

Uprzejmie informujemy, że burmistrz Paweł Kalinowski uzyskał wotum zaufania głosami 13 radnych, przy 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Również 13 głosami za udzielono burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Jak sam zaznaczył podczas krótkiego przemówienia, "uzyskanie wotum zaufania i absolutorium to sukces nie tylko burmistrza, ale wszystkich pracowników Urzędu Miasta".

Oprócz powyższego, radni przegłosowali zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogi nr ewid. 4011/4 zlokalizowanej wzdłuż drogi gminnej publicznej ul. Broniewskiego oraz ustalenie jej przebiegu, a także nadanie Bibliotece dla dzieci i młodzieży imienia Stasia i Nel.

 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej
 • XXXV sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt