Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych"

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie realizatora w 2021 r. „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022", stanowiącego treść Uchwały Nr 194/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. Realizacja ww. programu polega m.in. na przeprowadzeniu w 2021 r. profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci w wieku od 12 do 23 miesiąca życia (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Gostynina, które dotąd nie zostały uodpornione przeciwko meningokokom typu C.

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Szczegóły konkursu opisane są w Zarządzeniu nr 90/2021

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020–2022- Uchwała Nr 194/XXV/2020

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt