Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wojewoda Mazowiecki informuje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wystąpienia wirusa ASF

Konstanty Radziwiłł - Wojewoda Mazowiecki ostrzega przed chorobą afrykańskiego pomoru świń. 
ASF jest to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus ten jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF.
Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie jest najważniejsze jeśli chodzi o zatrzymanie tej choroby.
Afrykański pomór świń przenosi się przez: bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami, kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi i kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.
Gorączka, utrata apetytu, osowiałość, wymioty, zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu, pienisty wypływ z nosa, biegunka, niekiedy krwista, poronienia u ciężarnych loch, śmiertelność sięgająca niemal 100%, to typowe objawy chorobowe u świń.
Jak zapobiegać wystąpieniu tej choroby? Przede wszystkim trzeba dbać o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń, dezynfekować  sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy, utrzymywać świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących oraz domowych, upewnić się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.
Jeśli wystąpi nawet najmniejsze podejrzenie możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte ograniczeniami II i III: umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym; przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.
W trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.
Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe standardy w zakresie ich szczelności m.in. muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji danego środka transportu.
Środki transportu powinny być dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami. Dezynfekcja musi być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe zwierzęta.
Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram
gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego.
Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia

  • Nie dla ASF!

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt