Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konferencja prasowa dot. ogłoszenia wyników drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu wczorajszym, 31 maja, odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego oraz Senatora RP Marka Martynowskiego.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo.

 • Konferencja MCK
 • Konferencja MCK
 • Konferencja MCK
 • Konferencja MCK

Będzie burzowo. Ostrzeżenie meteo

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Dziś, tj. 1 czerwca, od godz. 8:00 do godz. 20:00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

40 tys. dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratoszewo"

Informujemy, że 27 maja 2022 roku, pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Województwem Mazowieckim, została podpisana umowa na zadanie pn.: „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla Działkowców 2022”.

 • Całkowita wartość zadania: 50 000 zł
 • Dofinansowanie: 20 000 zł
 • Wkład Gminy Miasta Gostynina: 20 000 zł
 • Wkład Rodzinnego Ogrodu Bratoszewo: 10 000 zł

 

Foto: google.com

 • ROD Bratoszewo

Ukraińcy dziękują mieszkańcom Gostynina

W obliczu tragedii Ukrainy, Polacy wciąż pokazują, że stać ich na jedność i solidarność. Również mieszkańcy Gostynina okazali swoje wielkie serca m.in. przyjmując potrzebujących pod swoje dachy, organizując zbiórki, oferując ciepły posiłek.

W dniu dzisiejszym (1 czerwca) Burmistrza Miasta Gostynina odwiedzili uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Gostyninie, a którzy jutro wyjeżdżają do Ukrainy. Rodzina, złożyła na ręce Burmistrza podziękowania za okazaną pomoc, za wsparcie jakie otrzymali od mieszkańców Gostynina. Wszyscy potwierdzili, że w Gostyninie mają teraz dużo kolegów, nawiązały się przyjaźnie, które być może przetrwają kolejne lata.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu niniejsze podziękowania:

„24 lutego w moim kraju zaczęła się wojna. Tysiące naszych ludzi straciło domy. Miliony dzieci i kobiet musieli opuścić swój kraj. Nie mieli gdzie iść. Wtedy otworzyli dla nas swoje serce POLACY. Miliony Polaków dali pomoc UKRAINIE. Dali jedzenie, ciepłe rzeczy i dach nad głową. Przyjęli nas w swoim kraju. Dali nam poczuć się jak w domu. Dali naszym dzieciom możliwość znowu uśmiechać się i ich mamom poczuć się, że są one bezpieczne.

DZIĘKUJĘ POLSKO

DZIECI Z UKRAINY”

 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje

Współpraca - więcej czasu na złożenie wniosku

Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta to nawet 12 mln zł.

Wnioski o pomoc do 29 czerwca 2022 r. należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O pomoc mogą się starać działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy operacyjne EPI, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadają zdolność prawną albo działają jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Mogą one zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

 • logo - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana2. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić
w nim węglem
od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

1 Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2 Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 • Zdjęcie ilustracyjne/fot. strazmiejska.radom.pl

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia.

Działka nr 3320, o powierzchni 3623 m. kw. przy ul. 18 Stycznia. Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ul. 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia
(woda, prąd, gaz, kanalizacja). Cena wywoławcza wynosi 560.000,00 zł.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu:17.03.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu:12.05.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 roku (środa), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 23.06.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu
Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Gostynin, dnia 27.05.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 27.05.2022 r. do 28.06.2022 r.

Maluchy dziękowały mamom za ich miłość

W szczególnym dla każdego dziecka Dniu Matki, dzieci z Punktów opieki Bajkowy Zakątek oraz Zaczarowana Kraina podziękowały MAMOM za ich miłość, trud wychowawczy, cierpliwość i zdolność rozwiązywania wszelakich problemów.
Skierowały do nich moc najserdeczniejszych życzeń, pełnych wdzięczności, miłości  i szacunku oraz wręczyły okazjonalne upominki.
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gostynina, położonego w Gostyninie przy ul. Termalnej.

 

Lp.

Działka nr,

powierzchnia

lokalizacja

księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

 

 

 

1.

 

działka: 2548/1

powierzchnia: 680 m. kw.

 

działka: 2548/2

powierzchnia: 139 m. kw.

 

działka: 2687

powierzchnia: 142 m. kw.

 

ul. Termalna

PL1G/00006582/1

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 119/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku oraz Uchwałą Nr 107/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 roku, przeważająca część nieruchomości to tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum z możliwością wprowadzenia nowych elementów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu.

Nieruchomość usytuowana w centralnej części miasta, składająca się z trzech działek ewidencyjnych tworzących jedną całość gospodarczą. W centralnej części nieruchomości usytuowany jest budynek parterowy, murowany, przy północnej granicy nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy parterowy. Oba budynki w stanie postępującej degradacji.

 

 

 

350.000,00 zł.

+ obowiązujący podatek VAT

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5.07.2022 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 29.06.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

 

Gostynin, dnia 02.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie

Burmistrz Miasta Gostynina Zarządzeniem Nr 60/2022 i 61/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 oraz dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie, na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.)

Zaproszenie na mecz Mazura Gostynin ze Skrwą Łukomie

W imieniu organizatorów - Klubu Mazur Gostynin, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, Gminy Miasta Gostynina oraz Partnerów zapraszamy już 5 czerwca br. (niedziela) na mecz 24 kolejki Płockiej Ligi Okręgowej Mazur Gostynin - Skrwa Łukomie. Sportowe wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 na boisku głównym MOSiR przy ul. Sportowej 1.

Wstęp wolny.

 • plakat - zaproszenie na mecz

Co słychać w Kinie Siemowit? 3.06-6.06

Dzień Dziecka w "Siemowicie" za nami. Echa tego wydarzenia jeszcze słychać w nadchodzącym repertuarze, bowiem do obejrzenia w ten weekend będą "Ogliki", "Detektyw Bruno", a także komediodramat w gwiazdorskiej obsadzie "Boscy".
 
Co to jest: zielone, brzydko pachnie i mieszka na gnijącym wysypisku? To oczywiście ogliki! Spokojny żywot tych wesołych stworzeń zostaje zaburzony przez plany wybudowania "świątyni spa". Czy razem z nowo poznanymi przyjaciółmi uda im się uratować dom i nadal toczyć smrodliwe życie?
 
"Boscy" w reżyserii Mariano Cohna i Gastona Duprata to miszmasz komedii, dramatu, hiszpańskiego temperamentu, ambicji i artyzmu. Ekscentryczny milioner postanawia stworzyć film, dzięki któremu zapisze się w historii. Aby tego dokonać, sięga po najlepszych z najlepszych. Na fotelu reżysera zasiada więc równie słynna co kontrowersyjna Lola Cuevas (Penélope Cruz), która do głównych ról w filmie angażuje prawdziwe legendy w swoim fachu. Jej wybór pada na hollywoodzkiego amanta Félixa Rivero (Antonio Banderas) oraz ikonę teatru Ivána Torresa (Oscar Martínez). Problem w tym, że obaj panowie, choć w swoich kategoriach osiągnęli i zdobyli już wszystko, cierpią na przerost ego i delikatnie mówiąc, nieszczególnie za sobą przepadają. Tyle gwiazd światowego formatu w jednym pomieszczeniu? To musi grozić eksplozją - a gdy ta nastąpi, napięcie już tylko rośnie...
 
 
 • Repertuar kina "Siemowit"

III edycja torowego Pucharu Polski w jeździe szybkiej na łyżworolkach i 21 medali UKS "Zwoleń Team"

W dniach 28 – 29 maja 2022 r. w Tomaszowie Lubelskim odbył się III etap cyklu zawodów Puchar Polski pod hasłem „Dzieciaki na medal” w jeździe szybkiej na łyżworolkach.

Reprezentacja UKS „ZWOLEŃ-TEAM” składała się z 8 zawodników, którzy wywalczyli następujące miejsca:


Zosia Deroń 
(kat. F2): 100m 1 miejsce / 200m 1 miejsce / 400m 1 miejsce

Hanna Deroń 
(kat. F2 r. 2016): 100m 2 miejsce / 200m 2 miejsce / 400m 2 miejsce

Nadia Machała (kat. Juniorka C): 200m 3 miejsce / 500m 1 miejsce / 3000m na eliminacje 1 miejsce

Kaja Sobiecka (kat. Juniorka C): 200m 5 miejsce / 500m 6 miejsce / 3000m 2 miejsce

Wiktor Sobiecki (kat. Kadet): 200m 2 miejsce / 500m 4 miejsce / 3000m 1 miejsce

Michał Pawłowski (kat. Kadet): 200m 1 miejsce / 500m 1 miejsce / 3000m 2 miejsce

Michalina Zalewska (kat. Kadetka): 200m 1 miejsce / 500m 2 miejsce / 3000m 3 miejsce

Klaudia Tyszkiewicz (kat. OPEN): 200m 2 miejsce / 500m 1 miejsce / 3000m 2 miejsce

GRATULUJEMY WYNIKÓW.

 

---------
źródło: Łukasz Flejszer / UKS Zwoleń-Team
zdjęcia: rodzice zawodników
www.zwolen-team.pl
fb: Uks Zwolen Team

 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski

XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza w dniach 24-26 czerwca br. na XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy, który odbędzie się na kortach tenisowych przy. ul. 18-go Stycznia 2.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca br. na adres mailowy- biuro@mosirgostynin.pl, pod tel. 503 300 886 lub osobiście w dniu zawodów do godz. 16.00.

Rywalizacja odbywać się będzie w następujących kategoriach:

 • junior - do 18-go roku życia (2004 i młodsi) - wpisowe uczestnika - 20 zł
 • oldboy - 45 lat i powyżej (1977 i starsi) - wpisowe uczestnika - 30 zł
 • "open" - wpisowe uczestnika - 50 zł.

Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary, dyplomy. Za miejsca I-III w kategorii Open i Oldboj organizator przewiduje nagrody pieniężne. Za miejsca IV-VI w poszczególnych kategoriach pamiątkowe statuetki/puchary. Losowanie gier organizatorzy przeprowadzą przed rozpoczęciem zawodów w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) od godz. 16.00-16.30. Pierwsze gry zaplanowano na godz. 16.45.

 • plakat - XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy

Prozdrowotna kampania "Żyj dobrze"

Kampania prozdrowotna #ŻyjDobrze została zainicjowana, aby zachęcać do codziennych drobnych działań, które odbudowują zdrowie psychiczne i fizyczne, mocno nadwyrężone podczas pandemii. Obszary tematyczne kampanii obejmują takie tematy jak: aktywność fizyczna, higiena, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne, profilaktyka - w tym badania diagnozujące stan zdrowia, szczepienia ochronne itp.

Kampania realizowana jest w mediach społecznościowych i potrwa do 24 czerwca br. Informacje publikowane są na stronach i profilach mediów społecznościowych WSSE w Warszawie i PSSE w Gostyninie oraz wszystkich powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego.

 • logo PIS

Uwaga na burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

"Młoda blacha" za nami

W dniu 4 czerwca br. zakończyły się trwające dwa dni IV Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych Młoda Blacha, organizowane przez Miejską Szkole Muzyczną I st. im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie pod patronatem Burmistrza Gostynina  Pawła Kalinowskiego. W tym roku powrócono do formuły stacjonarnej. 

Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby uczestników, ponieważ do Konkursu odbywającego się w ramach Spotkań zgłosiło się aż 83 młodych adeptów trąbki, puzonu, waltorni i sakshornu ze szkół muzycznych w Płocku, Gostyninie, Warszawie, Łodzi, Inowrocławiu, Pabianicach, Iławie, Zduńskiej Woli, Płońsku, Kaliszu, Uniejowie Sochaczewie, Skierniewicach, Koninie i Kole. Prezentacje konkursowe oceniane były przez jury, któremu przewodniczył dr hab. Konrad Boniński - wykładowca trąbki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczow w Łodzi a także solista Teatru Wielkiego w Łodzi. 
W ramach Spotkań odbyły się także warsztaty dla uczestników, które poprowadzili cenieni w kraju pedagodzy: mgr Krzysztof Lityński (trębacz, nauczyciel ze szkół muzycznych w Koninie i Kole) oraz mgr Jacek Dzidowski (tubista, nauczyciel ze szkół w Sochaczewie i Skierniewicach).
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym! Do zobaczenia w przyszłym roku.
 
źródło: MSM I stopnia w Gostyninie
 • IV Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych...
 • IV Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych...

Szranki piłkarskie o miecz Krzywoustego

Stowarzyszenie Sportowe FutbolGang oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają Kluby i Akademie Piłkarskie
do wzięcia udziału w II edycji Memoriału Szranki Piłkarskie o miecz Krzywoustego rocznika 2011.
Turniej odbędzie się w dniach 13-14.08.2022r. (sobota- niedziela)
Miejscem rozegrania turnieju jest Stadion Gostynin MOSiR ul. J.Kusocińskiego, ul.Sportowa 1 - 2 boiska płyta naturalna i sztuczna.
Planowany jest udział 10 drużyn w  roczniku 2011.
Czas trwania meczu: 1x30 minut, łączny czas gry w turnieju 240  minut.
Drużyna może liczyć 18 zawodników, 20 osób cała ekipa.
Wpisowe wynosi 450,00 zł. Cena doby hotelowej, to 160 zł 1 trener gratis.
Noclegi:  http://www.agrofarma.pl/pl,index.html,
http://www.holendry21.eu/,https://www.booking.com/hotel/pl/mcew-studnia.pl.html,https://lesnyzakatek.pl/
Potwierdzone drużyny:
- SSM Wisła Płock,
- Stoczniowiec Płock
- AKS SMS Łódź
- Polonia Środa Wielkopolska
Zainteresowanych tym wydarzeniem prosi się o informację.
Link z I edycji - https://www.youtube.com/watch?v=xY9oDgAPRs4&t=19s
Zapraszamy również na fanpage :https://www.facebook.com/FutbolGang

W turnieju wystąpi 10 drużyn.
Utworzone zostaną dwie grupy po 5 zespołów. Do grupy złotej awansują po dwie najlepsze drużyny z grupy A i B oraz 5 drużyna z najlepszym dorobkiem punktowym z miejsc 3A/B. Pozostałe zespoły utworzą grupę srebrną.

Organizator ustala terminarz turnieju i przekazuje go trenerom wszystkich drużyn minimum trzy dni przed turniejem.
Drużyny składają się z 18 zawodników, system gry 8+1.
Bramki 5x2,
Zasady gry zgodne z przepisami PZPN. ( Kategoria D2)
 O tytule króla strzelców decyduje: większa ilość bramek - jeżeli dwóch lub więcej zawodników ma taką samą ilość strzelonych bramek o końcowym sukcesie decyduje wyższe miejsce drużyny którą reprezentuje- jeżeli dwóch lub więcej zawodników z tej samej drużyny ma taka samą ilość strzelonych bramek – decyduje to, który pierwszy wpisał się na listę strzelców.
Zawodnicy urodzeni w 2011 roku i maksimum 2 lata młodsi .Dopuszcza się udział dziewcząt 2 lata starszych.

Zawodnicy mają obowiązek występowania w ochraniaczach, Odpowiedzialność posiadania ochraniaczy spoczywa na trenerach.
Zgodne z przepisami PZPN (stosuje się 2-minutowe kary wychowawcze. Po trzecim wykluczeniu tego samego zawodnika zespół gra w osłabieniu do końca zawodów).

Szczegółowe informacje i zapisy: Andrzej 604 104 262 e-mail: a.stasko@futbolgang.plo.pl

 

 • plakat - Szranki piłkarskie
 • stadion - MOSIR Gostynin
 • stadion

II Piknik Fundacji E.F.O.P.

W dniu 4 czerwca 2022 r. Europejska Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących E.F.O.P. oraz organizacja EJF zorganizowała na terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. Lepsze Jutro w Kleniewie II Piknik Fundacji E.F.O.P. z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków prowadzonych przez Fundację placówek: Lepsze Jutro, Nasz Nowy Dom, Nowy Start, Horyzont, Przystań, a także dla rodzin zastępczych, mam z dziećmi z Ukrainy oraz pracowników i przyjaciół Fundacji E.F.O.P.

W II Pikniku wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz miejskich, w osobach Pani Marii Wróblewskiej Wicestarosty Gostynińskiego oraz Pana Pawła Kalinowskiego Burmistrza Miasta Gostynina, Pani Agnieszki Karwat Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Fundację E.F.O.P. reprezentowały: Joanna Bürger Członek Zarządu, Janina Kawałczewska oraz Jadwiga Sosnowska z Rady Fundacji, Joanna Banach Dyrektor Regionalny Fundacji oraz Wioleta Wentland Dyrektor placówki Lepsze Jutro – gospodarz imprezy.

Podczas Pikniku zapewniono dzieciom wiele atrakcji, m.in.: dmuchaną zjeżdżalnię, watę cukrową, popcorn, malowanie włosów i tatuaży, zajęcia plastyczne – tworzenie Drzewa Genealogicznego Fundacji E.F.O.P. oraz Drzewa Życzeń, balony z helem, mega bańki mydlane, konkurs tańca, zajęcia sportowe. Studenci ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, przygotowali dla dzieci gry, zabawy i animacje. Pod okiem ratowników z Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa dla wszystkich uczestników imprezy oraz pokaz sterowanych samochodów terenowych.

Podczas Pikniku każdy mógł skosztować przygotowanych na tą okazję domowej roboty smakołyków oraz kiełbaski z grilla. Wytchnienie od promieni słońca można było znaleźć w cieniu jabłoni w specjalnie przygotowanej strefie z leżakami i hamakami.

Podczas Pikniku nastąpiło wręczenie nagród w konkursie plastycznym pn. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. Na konkurs wpłynęło około 50 pięknych i oryginalnych prac dzieci z domów prowadzonych przez Fundację oraz dzieci pracowników Fundacji. Przyznano trzy pierwsze miejsca w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział.

Opiekunowie zastępczy oraz wychowawcy mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Pedagogicznej z Płocka z filią w Gostyninie.

Podczas pikniku uczestnicy mogli podziwiać występy zespołów tanecznych Mini Dance, Show Dance oraz Disco Dance ze Szkoły Tańca Dance Doroty Sobieckiej.

Imprezę uświetniły występy wokalne: Nadii Machały – „gostynińskiej gwiazdy telewizyjnej” programu The Voice Kids oraz laureatki XXVII Przeglądu GAMA 2022; Aleksandry Radzikowskiej – laureatki GAMA 2022; Zuzanny oraz Marka Naumann, którzy przenieśli nas w krainę bajek Disneya w przepięknym recitalu muzycznym. O oprawę muzyczną całej imprezy zadbał DJ Konrad Kolasiński, który również zachwycił nas swoim występem wokalnym.

Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionej z nami firmy Pana Arkadiusza Wiśniewskiego HUSAR & MEGA Transport i Spedycja - dzieci oraz młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką pracy kierowcy zawodowego, dzieci miały możliwość usiąść za kierownicą ciągnika siodłowego.

Piknik był niepowtarzalną okazją do złożenia podziękowań dla zaprzyjaźnionych z Fundacją instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Podziękowano za stałe wsparcie naszych Domów, za codzienną troskę oraz pomoc na rzecz dzieci oraz uchodźców z Ukrainy. Podziękowania złożono: Iwonie Szczęsnej Prodziekanowi Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego, Władzom Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; Marioli Suszyńskiej Prezes Fundacji Chrześcijańskiej NEBO z Warszawy; Dorocie Stano Prezes Fundacji Św. Pankracy z Warszawy; Beacie oraz Krzysztofowi Ajdukiewicz reprezentantom Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Pastorowi Jerzemu Przeradowskiemu; Agacie Białek; Marcie Olszewskiej; Julicie Domżał; Dorocie Sobieckiej.

Imprezę wsparli: Staropolska Masarnia z Gostynina, Koło Gospodyń Wiejskich z Nagodowa, PZU Gostynin, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Fundacja Feniks z Płocka, Pan Arkadiusz Wiśniewski Firma HUSAR & MEGA Transport i Spedycja z Gostynina, Fundacja Chrześcijańska NEBO z Warszawy, Pastor Jerzy Przeradowski z Kutna, KM Fotografia – Katarzyna Gąbińska, Wolontariuszka Maja C., Joanna Ryfa, Karolina Boruszewska, Adam Pawlak, Placówka pn. Bratoszewo z Gostynina, Katarzyna Fijałkowska Sołtys Bierzewic.

Fundacja E.F.O.P. dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność, wszystkim współpracownikom oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji pikniku.

Impreza została uwieczniona przez fotografa Katarzynę Gąbińską KM Fotografia – oraz przez Romana Baranowskiego operatora drona.

 • Piknik EFOP
 • -
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP

Wstępne wyniki konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, że Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniach 31.05-02.06.2022 r. dokonała oceny ofert konkursowych z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji zgodnie z poniżej znajdującym się załącznikiem.

 

Wakacyjna szkółka tenisowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie rozpoczyna nabór dzieci w wieku 10-14 lat (Szkoły podstawowe) oraz młodzieży w wieku 15-18 lat (Szkoły ponadpodstawowe) do szkółki tenisowej w okresie wakacji 2022 r. 

Liczba uczestników jest ograniczona. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w zależności od liczby zgłoszonych osób jeden lub dwa razy w tygodniu na kortach ziemnych MOSiR w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia 2.

Zainteresowani otrzymają terminarz zajęć po dokonaniu zgłoszenia.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia odbędą się 28 czerwca br. (wtorek) o godz. 10.00 na kortach tenisowych MOSiR w Gostyninie (18-go Stycznia 2 koło MCK).

Uczestnicy muszą posiadać własną rakietę tenisową.

 

 • plakat - Szkółka tenisowa

Rajd rowerowy "Pojezierzem na rowerze"

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy wsparciu Klubu Turystyki Kolarskiej "BeneqTeam" zapraszają na Rajdo rowerowy "Pojezierzem na rowerze", który odbędzie się 25 czerwca br. (sobota). Start o godz. 10.00 na parkingu przed Halą Sportową w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2 (przy drodze krajowej nr 60).

Informacje i zapisy odbędą się w biurze SGTPG przy ul. Brzozowej 1 w Łącku - tel. 24 261 40 51

e-mail: stowgmin@wp.pl, www.pojezierzegostyninskie.pl

 

 • plakat - Rajd Rowerowy SGTPG

O tym, jak być przezornym na drodze w Przedszkolu nr 4

 

W dniu dzisiejszym w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie odbył się konkurs pn. „Bądź przezorny na drodze”. Tym razem w szranki stanęło 30 dzieci tylko z tego przedszkola.

Pani dyrektor Grażyna Stanisławska podczas otwarcia konkursu m.in. powiedziała: - Od najmłodszych lat wdrażamy dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby były pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego od 10 lat organizowany jest konkurs „Bądź przezorny na drodze”. Celem konkursu jest podsumowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego oraz udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Wiele uwagi przywiązuje się na kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak bezpieczne poruszanie się w ruchu w charakterze pieszego i pasażera.

Podczas zadań do wykonania trzeba było wykazać się wiedzą o ruchu drogowym, odpowiadać na zagadki związane z tą tematyką, ale również posiadać umiejętności przydatne w kodowaniu.

Jury w składzie: Zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie pan Tomasz Matuszewski, inspektor ds. oświaty pani Grażyna Pączek, przedstawiciel oddziału gostynińskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pani Renata Cwalińska, zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Robert Koper, przedstawiciel Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pani Joanna Stępień, przedstawiciel Rejonu Drogowego Płock-Gostynin pan Przemysław Żydowo skrupulatnie sprawdzali wiedzę przedszkolaków. Jak się okazało na koniec konkursu wszyscy zgodnie orzekli, że dzieci posiadały bardzo dobrą znajomość na temat ruchu drogowego i uczestnicy zasługują na pierwsze miejsca.

W przerwach między kolejnymi zadaniami poszczególne grupy uatrakcyjniały spotkanie występami, takimi jak odegrana scenka, czy śpiewanie piosenek.

Na zakończenie zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska pogratulowała przedszkolakom doskonałych odpowiedzi, pięknych występów i podarowała słodki upominek.

Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

 

 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4

"Ptasi baj" już w niedzielę w Gostyninie

Teatr Atofri zaprasza na rodzinny spektakl pt. "Ptasi baj", z perkusyjną muzyką na żywo który rozpocznie się już w najbliższą niedzielę 12 czerwca br. na scenie letniej przy Miejskim Centrum Kultury.

Jednak już od godz. 16.00 do 19.00 dzieci mogą skorzystać z atrakcji, a wśród nich będą m.in.: dmuchańce, wata cukrowa, maskotka Kubuś Puchatek i senso-zabawy.

Ponadto Stowarzyszenie Art Energy i pomysłodawcy cyklu „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)” Agnieszka i Michał Bartosiak zapraszają na cykl letnich wydarzeń artystycznych organizowany w różnych przestrzeniach miasta Gostynina. Zadanie realizowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Poniżej prezentujemy harmonogram wszystkich spotkań z cyklu „Sztuka swobodnego przekazu”:

12.06.2022 godz. 17.00 Spektakl plenerowy "Ptasi Baj" TEATR ATOFRI, scena letnia MCK (16.00 - 19.00 inne atrakcje dla dzieci)

23.06.2022 godz. 19.00 Koncert MIKROMUSIC ACOUSTIC TRIO, teren zielony LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie (18.00 występ laureatów III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej - Piosenka dla Ukrainy)

16.07.2022 godz. 19.00 Koncert "Muzyka filmowa o zachodzie słońca" MELLOW D PROJECT, PLAŻA DYBANKA

12.08.2022 godz. 19.00 Spektakl plenerowy „Tank” MUZIKANTY, RYNEK MIEJSKI

02.09.2022 godz. 19.00 Koncert "Potańcówka Retro" WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA, dziedziniec zamkowy - ZAMEK GOSTYNIN

30.09.2022 godz. 19.00 Koncert "Mrówka - zombie" CHŁOPCY KONTRA BASIA, ARKADY GOSTYNIŃSKIE

Jednocześnie organizatorzy zapraszają do głosowania na kolejną edycję cyklu artystycznego „Sztuka swobodnego przekazu” NR PROJEKTU 212 w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2022. Głosowanie rozpoczyna się już 8 czerwca 2022r. na stronie https://bom.mazovia.pl/. Podczas dwóch najbliższych wydarzeń będą uruchomione stanowiska, na których będzie można uzyskać pomoc w głosowaniu.

 • plakat - ptasi baj
 • Ptasi baj
 • Ptasi baj

Kolorowa Jedynka - zapraszamy na wystawę prac uczniów

10 czerwca br. (piątek) odbędzie się wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Prace są wykonane dowolną techniką w  różnorodnej tematyce.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w imieniu organizatorów i młodych artystów na godz. 9.00 do Galerii Pawła Tencera znajdującej się w Miejskim Centrum Kultury. 

 • plakat Kolorowa Jedynka

Prognozowane burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów

W dniach 11-12 czerwca br. na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie  przy ul. 18-go Stycznia 2 rozegrany zostanie Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. Licencjonowani zawodnicy do lat 16 będą rywalizować w rozgrywkach  singlowych i deblowych, walcząc o punkty rankingowe PZT. Jest to trzecia edycja tego turnieju w naszym mieście.

Turniej organizowany jest przez Klub Skf MindSports, a partnerem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.  

Oddaj krew i uratuj czyjeś życie

Polski Czerwony Krzyż poprzez spoty reklamowe zachęca do oddania krwi, gdyż to ona może uratować czyjeś zdrowie i życie. 

PCK - oddaj krew

Międzyszkolne zawody pływackie o "Puchar Burmistrza"

Komunikat z międzyszkolnych Powiatowych Zawodów Pływackich o „PUCHAR BURMISTRZA” rozegranych na Pływalni Miejskiej w dniu 10.06.2022 r.

DZIEWCZĘTA

Rocznik 2014 – 25 m.

 1. Maja Rosiak   /5/                   - 30.37 sek.
 2. Barbara Banach /3/               - 30.83
 3. Alicja Nowogórska /5/           - 31.92
 4. Zuzanna Klimuk /5/               - 33.30
 5. Pola Serwa /5/                       - 34.15
 6. Wiktoria Petz /1/                   - 37.62

Rocznik 2013 – 25 m

 1. Hanna Stańczak /3/         - 24.66
 2. Amelia Głowacka /3/       - 28.88
 3. Amelia Buława /3/          - 30.73
 4. Natalia Kieszkowska /3/  - 31.43
 5. Amelia Świątkowska /5/  - 35.42
 6. Natalia Iwańska /3/         - 38.78
 7. Emilia Nowicka /3/          - 49.87

Rocznik 2012 – 25 m

 1. Lena Stasińska /1/                 - 26.72 sek.
 2. Marcelina Zawadzka /1/       - 30.58
 3. Julia Jagoda /1/                     - 32.10
 4. Hanna Balcerzak                    - 33.62
 5. Oliwia Czarnecka /1/             - 34.55
 6. Lena Misztal /1/                    - 38.02
 7. Milena Święcka /1/               - 38.58

Rocznik 2011 – 25 m

 1. Zuzanna Kijek /5/                   - 17.46 sek.
 2. Iga Suwała /3/                                   - 19.88
 3. Lena Stańczak /1/                  - 20.99
 4. Zuzanna Białek /1/                - 24.45
 5. Zuzanna Kaczor /5/                - 24.58
 6. Bronisława Kosińska/3/         - 27.28
 7. Maria Zaremba /1/               - 29.59
 8. Zuzanna Koperska /1/            - 33.12

Rocznik 2010 – 50 m

 1. Patrycja Wypych /1/        - 43.33 sek.
 2. Oliwia Cichońska /3/       - 45.32
 3. Zofia Stańczak /1/                       - 55.63
 4. Justyna Myzia /3/            - 67.05
 5. Oliwia Święcka /1/          - 76.16

 

CHŁOPCY

Rocznik 2014 – 25 m

 1. Ignacy Magierski /1/       - 31.31 sek.
 2. Gabriel Gościniak /3/       - 33.48
 3. Marcin Błaszkowski /5/   - 34.01
 4. Marcel Maciejewski /1/  - 34.35
 5. Szymon Kozłowski /5/      - 47.84

Rocznik 2013 – 25 m

 1. Jan Augustyniak /3/         - 21.31 sek.
 2. Marcel Sarzała /5/           - 22.07
 3. Jan Cyckiewicz /3/           - 23.50
 4. Filip Magierski /Lucień/   - 27.68
 5. Mikołaj Lewandowski /5/            - 28.05
 6. Cyprian Kiełtyka /1/         - 29.18
 7. Tytus Tarka /1/                - 29.38
 8. Hubert Kujawa /3/           - 30.75
 9. Antoni Kuciejczyk /3/       - 31.73
 10. Miłosz Zembski /3/          - 32.10
 11. Antoni Michalak /Trębki/            - 32.11
 12. Michał Mularczyk /5/      - 32.37
 13. Marcel Źiółkowski /1/      - 40.94
 14. Krzysztof Wesołowski /1/ - 41.88
 15. Piotr Małecki /5/             - 42.31

Rocznik 2012 – 25 m

 1. Szymon Lewandowski/5/ - 19.74 sek.
 2. Igor Pewniak /Trębki/      - 21.09
 3. Oliwier Wesołowski /Luc/- 21.12
 4. Piotr Tworus /3/               - 23.79
 5. Kornel Wróblewski /5/     - 24.70
 6. Adam Banaciak /3/          - 24.81
 7. Mikołaj Płaszaj /3/           - 28.33
 8. Aleksander Dan /Lucień/ - 33.05
 9. Szymon Michalak /Trębki            - 34.10

Rocznik 2011 – 25 m

 1. Jakub Suwała /3/              - 16.65 sek.
 2. Borys Borkowski /5/         - 16.96
 3. Bartosz Walczak /1/         - 17.46
 4. Olaf Markus /3/               - 18.42
 5. Adam Krupski /1/             - 18.49
 6. Dawid Kujawa /3/                        - 22.87
 7. Wiktor Przybylski /5/       - 23.50
 8. Szymon Wojciechowski5  - 23.99
 9. Błażej Więckowski /5/     - 24.61
 10. Marcel Radecki /3/          - 25.81
 11. Maciej Rybiński /1/          - 29.32
 12. Wiktor Chybicki /5/          - 32.01
 13. Adam Twardowski /Luc/  - 34.71
 14. James Devonshire /3/      - 42.32

Rocznik 2010 – 50 m

 1. Jakub Rędzikowski /3/      - 45.91 sek.
 2. Aleksander Petz /3/         - 72.17
 3. Bartłomiej Lewandowski – 83.87

Rocznik 2009 – 50 m

 1. Jakub Majchrzak /1/        - 36.43 sek.
 2. Łukasz Suwała /3/                        - 37.72
 3. Szymon Kaźmierski /3/    - 66.59

Rocznik 2008 – 50 m

Szymon Markus /3/                - 43.03 sek

Rocznik 2007 – 50 m

 1. Dawid Fafiński /3/            - 54.96 sek.
 2. Oliwier Szymaniak /1/     - 63.84
 3. Adam Fidrysiak /1/          - 78.01

Łącznie w zawodach wzięło udział 88 osób /35 dziewcząt i 53 chłopców/. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, trzy pierwsze miejsca nagrodzone zostały medalami, a zwycięzca w danej kategorii otrzymał okolicznościowy puchar.

Źródło: http://gszsgostynin.pl/index.php/wyniki/plywanie1/546-komunikat

Foto: MOSiR Gostynin

 • Zawody pływackie
 • Zawody płwackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływacki8e
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie

Żeglarskie początki

Wzorem lat ubiegłych KLUB ŻEGLARSKI "HALS" przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Gostynina realizuje szkolenie żeglarskie dla dzieci z naszego miasta. Grupa ponad dwudziestu młodych adeptów już od kilku tygodni uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych w sali gimnastycznej, aby następnie wykonać swe pierwsze kroki na wodzie.
Dzięki sprzyjającej pogodzie na wodach urokliwego jeziorka Bratoszewo od ubiegłego weekendu na jachtach klasy OPTIMIST trwają zajęcia  praktyczne. Dzieci uczą się podstawowych czynności obejmujących między innymi wodowanie jachtu, wsiadanie do niego, balastowanie, wiosłowanie i sterowanie. Wszystko oczywiście pod okiem profesjonalnego instruktora przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
W kolejnych etapach szkolenia przed dziećmi jeszcze zajęcia na basenie miejskim obejmujące kontrolowane wywrotki jachtu z jego ponownym uruchamianiem oraz docelowa nauka techniki żeglowania na jeziorze Bratoszewo.
Na zakończenie cyklu uczestnicy odwiedzą jedne z regat żeglarskich organizowanych przez nasz Okręg Żeglarskich.
Wszystkich chętnych w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swej życiowej przygody żeglarskiej poprzez udziału w różnych formach aktywności żeglarskiej realizowanych przez KLUB ŻEGLARSKI "HALS"
 
Tomasz Reszkowski

Fundacja ADRA Polska informuje o pomocy dla uchodźców

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

 • Pierwszą pomoc psychologiczną

 • Wsparcie psychospołeczne

 • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin

 • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Jak to działa?

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl oferuje dwa rodzaje pomocy: telefon wsparcia i czat. Z telefonu wsparcia, który odbierają cztery psychoterapeutki mówiące w języku ukraińskim i polskim, można skorzystać w godzinach podanych na stronie: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. Z kolei czat dostępny jest całodobowo. Można w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swoim przeżyciem i poczekać na odpowiedź od naszego specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu czat pozwala na udzielanie wsparcia przez osoby nieznające języka ukraińskiego – tłumaczy dr Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska, organizującej inicjatywę.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, separację, utratę mieszkania lub pracy.– wyjaśnia pochodząca z Ukrainy psychoterapeutka Roksana Korulczyk, członkini zespołu świadczącego bezpłatna pomoc psychologiczną i informacyjną na HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Zespół platformy zachęca też do sięgania po wsparcie osoby, które, nierzadko z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem, pomagają uchodźcom, mierząc się na skutek tego z różnorodnymi obciążeniami. Zapraszamy wszystkie takie osoby potrzebujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę psychiczną w tym wyjątkowym czasie – podsumowuje psychoterapeutka z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do psycholożek z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:

Roksana Korulczyk (j. polski, j. ukraiński) tel. +48 536 525 155

Kateryna Volkova (j. ukraiński, j. angielski, j. rosyjski) tel. +48 536 595 450

Alyona Kozak (j. ukraiński, j. rosyjski) tel. +48 536 585 250

Yulia Kozhemyakina (j. ukraiński, j. rosyjski) tel. +48 535 575 855

 

Więcej o GrupaWsparcia.pl i Fundacji ADRA Polska

GrupaWsparcia.pl– powstała w 2018 roku innowacyjna platforma wsparcia emocjonalnego i psychologicznego za pośrednictwem internetu, która wspiera aktywnie prawie 18 tys. użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku, organizowanym przez Total Polska. W 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej zespół portalu utworzył platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Od 2021 roku GrupaWsparcia.pl działa też za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz oferuje listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę uruchomiono HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl, platformę wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pomagających im Polaków, oferującą całodobowy czat i specjalistyczną pomoc telefoniczną. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i zakupując potrzebne materiały oraz busy do rozwożenia pomocy humanitarnej w Ukrainie. ADRA Polska posiada również 50 punktów pomocy uchodźcom zlokalizowanych w całej Polsce, w których mieszkańcy Ukrainy mogą znaleźć schronienie po przekroczeniu granicy polskiej. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl

Więcej informacji o HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl: tel. 536 525 155

Informacje dla mediów: tel. 536 545 151Urszula Hajn

Fundacja ADRA Polska

Tel. 536 545 151

 • Wsparcie psychologiczne
 • wsparcie psychologiczne - język ukraiński

IV edycja konkursu Startuj z Mazowsza

Konkurs adresowany jest do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż 3 lata.
Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych.
Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
1) INNO-TECH - dla start-up’u, który tworzy nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe; dla start-up’u w fazie wzrostu na etapie sprzedaży;
2) SOCIAL IMPACT - dla start-up’u o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, bez względu na etap rozwoju;
3) START - dla start-up’u, który tworzy innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Value Product lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.
Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wygodnej formie online https://docs.google.com/.../1FAIpQLSctIOBA9jGn5e.../viewform.
 • plakat Startuj z Mazowsza

Zaproszenie na kolejne śniadanie biznesowe

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 28.06.2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Płocku (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Gośćmi i prelegentami będą przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości, którzy przedstawią bezpłatne możliwości wsparcia firm w procesie transformacji cyfrowej, wdrażania cyfrowych produktów i usług oraz wprowadzania modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Ponadto, członkowie będą mogli porozmawiać i skorzystać z pomocy doradcy gospodarczego Pani Prezes IGRP Renaty Dąbrowskiej-Pasterkiewicz (RK Finances Sp. z o.o.) oraz doradcy podatkowego Pani Wiceprezes IGRP Ewy Przygody (Kancelaria Podatkowa Jowita s.c.) w ramach naszego programu Izbowego CZŁONKOWIE – CZŁONKOM – Wstępne bezpłatne konsultacje.

Kilka słów o Platformie Przemysłu Przyszłości…

…powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przywitanie Uczestników śniadania biznesowego Business Meeting
 2. Przywitanie Prelegentów
 3. Słowo przedstawiciela Zarządu IGRP
 4. Prelekcja – Platforma Przemysłu Przyszłości
 5. Networking
 6. Śniadanie – poczęstunek dla uczestników
 7. Rozmowy w kuluarach
 8. Zakończenie spotkania

Udział  w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy na szkolenie - pod linkiem: https://igrp.com.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/

Na Państwa zgłoszenia organizatorzy czekają do dnia 23 czerwca br.

 • logo - Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
 • logo Platforma Przemysłu Przyszłości

Burze i ulewne deszcze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

Dzień Dziecka w Jedynce

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie wyglądały nieco inaczej niż co roku, plany pokrzyżowała bowiem deszczowa aura, jaka zapanowała w tym dniu. Z tego względu, celebracja tego jakże ważnego święta została przesunięta na inny termin ale też, ku radości naszych milusińskich, z uwagi na ilość przewidzianych atrakcji, zaplanowana na dwa dni.

Pierwsza część odbyła się w środę, 8 czerwca br. Od rana w szkole ustawiały się kolejki po watę cukrową, którą przecież zarówno dzieci jak i dorośli uwielbiają. Przedszkolakom bardzo spodobała się możliwość malowania buziek, z której chętnie korzystały. Z dostępnych wzorów, dzieci wybierały postacie, którymi zawsze chciały być. Na szkolnych korytarzach zrobiło się kolorowo od smerfetek, batmanów, motyli, kotków czy innych zwierząt. Największą atrakcją była jednak dyskoteka w pianie. Biały puch wydobywał się ze specjalnego urządzenia i powodował, że wszyscy wyglądali jak zimowe bałwanki. Uczniowie, pod okiem osoby prowadzącej dyskotekę, bardzo chętnie brali udział w tańcach zespołowych, jak belgijka czy kaczuszki, które towarzyszyły zabawom na szkolnym boisku. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy pod adresem Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Miejskiego Centrum Kultury, Aleksandry Jankowskiej oraz pana Michała Kaczmarka. Druga część obchodów Dnia Dziecka i kolejne atrakcje w Jedynce już wkrótce …

 

Anna Pakulska

SP1 Gostynin

 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1

Warsztaty poetyckie – czas twórczy na „Słonecznej farmie”

Poeci z Gostynińskiego Klubu Poetyckiego przebywali w dniach 11-12 lipca nad jeziorem lucieńskim, w „Słonecznej farmie” aby w wyjątkowych okolicznościach przyrody rozkoszować się poezją. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, a poetami opiekowały się dyrektor tej placówki Katarzyna Leśniewska i opiekun Gostynińskiego Klubu Poetyckiego Marzena Ligocka. Tematem przewodnim warsztatów poetyckich był „Wiersz-lustro, wiersz-okno, wiersz-jezioro – o poetyckich sposobach na świat”.

Warsztaty prowadził związany z gostynińskimi poetami od 2019 roku Maciej Woźniak felietonista muzyczny i literacki, poeta, pisarz.

Podczas spotkań nie zabrało analizy przedstawionych wierszy, informacji dotyczących samego procesu tworzenia, a także pracy domowej, którą wszyscy wykonali doskonale. Oprócz tego poeci odpoczywali spacerując i doskonale się bawiąc we własnym towarzystwie, nawet po zapadnięciu zmroku – przy ognisku.

Bardzo miły muzyczny prezent ofiarowała gościom pani Mirosława Brzozowska wykonując kilka swoich utworów akompaniując sobie na fortepianie.

Czym zaowocowały warsztaty poetyckie na „Słonecznej farmie”? Rozwijaniem warsztatu twórczego, zapoznaniem się z poezją innych członków Klubu, a nade wszystko zacieśnianiem przyjacielskich relacji i doskonałym odpoczynkiem.

 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie

Żeglarskie podium

W dniach 11-12 czerwca br. w Sopocie na wodach Zatoki Gdańskiej reprezentacja KLUBU ŻEGLARSKIEGO "HALS" wzięła udział w dwóch rundach regatowych II LIGI ŻEGLARSKIEJ zajmując kolejno 3 i 4 miejsce.
Rywalizacja ta, to współzawodnictwo o tytuł najlepszego klubu II ligi oraz o awans do ligi I. Gostynińska drużyna w klasyfikacji generalnej po odbytych regatach znajduje się na drugim miejscu.
Osiągnięcia te bardzo cieszą gdyż awansem na wyższy poziom rozgrywek premiowane są cztery pierwsze miejsca. Te wspaniałe wyniki to niewątpliwie efekt wieloletniej ciężkiej pracy zawodników, ale również nieodzownego wsparcia finansowego Burmistrza Miasta Gostynina, dzięki któremu możliwe jest pokrycie znacznej części kosztów związanych z udziałem w współzawodnictwie na tak wysokim poziomie. Kolejne rundy regatowe za około miesiąc na wodach Zalewu Szczecińskiego a teraz treningi i treningi oraz starty w lokalnych zawodach rangi okręgowej.
 
Tekst: Tomasz Reszkowski
Foto: Adam Burdyło
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie

XLVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

28 czerwca  2022  roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego  odbędą się obrady XLVIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie - VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina:
       1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021 przez Burmistrza Miasta;
       2) debata nad raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, radnych oraz mieszkańców;
       3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 2021 z uwzględnieniem:
       1) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego;
       2) przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego;
       3) przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
       4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
       5) przedstawienie opinii innych komisji Rady dotyczących wykonania budżetu;
       6) dyskusja o wykonaniu budżetu;
       7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok;
       8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie:  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/38, 3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 4205/3 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
    8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
    10. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    11. Sprawy różne.
    12. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Turniej profilaktyczny Kibicomania-7 za nami

Od godzin rannych w dniu dzisiejszym (14.06.22) odbywał się turniej profilaktyczny „KIBICOMANIA-7, Fair kibicowanie- tak ważne jak granie”.

Turniej ma na celu popularyzację piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, a także podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Gostynina, Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie.

Kibicowanie odbyło się na boisku na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1. Turniej przeznaczony był dla uczniów klas szóstych podstawowych i młodszych. Do turnieju zgłaszały się drużyny piłkarskie wspólnie ze zorganizowanymi grupami kibiców. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju piłkarskim, było wzięcie udziału w turnieju kibiców. Zespoły piłkarskie grały w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu plus bramkarz.

W rozgrywkach wzięły udział następujące drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, Szkoły Podstawowej ze Szczawina Kościelnego, SP z Lucienia, Pacyny, Teodorowa, Sannik, Sokołowa i Solca.

Najwyższe miejsce zajęła SP 1, na drugim uplasowała się SP nr 3 z Gostynina, a 3 i 4 miejsce zajęły SP z Lucienia i Sannik.

W kategorii fair kibicowanie 1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Lucieniu, 2 miejsce SP nr 3 Gostynin i na 3 miejscu znalazła się SP nr 1 z Gostynina.

Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy.

 

 

 

 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • tn__DSC0180
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania

Ostateczne wyniki konkursu z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, że Burmistrz Miasta Gostynina dokonał wyboru ofert i ogłasza wyniki konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem nr 47/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2021 r.

Wyniki konkursu znajdują się poniżej.

Sukcesy wychowanków UKS „ALFA” Gostynin

Szymon Jędrzejewski, Igor Milczarski i Małgorzata Cichońska stanęli na podium 67 Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Redaktora Janusza Strzałkowskiego.

Turniej został rozegrany w dniu 12 czerwca 2022 r. w Warszawie. W zawodach wystartowało 68 zawodniczek i zawodników z Mazowsza, wyłonionych z eliminacji rejonowych. Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe.

W średniej kategorii wiekowej chłopców 1 miejsce wywalczył Szymon Jędrzejewski. Nasz zawodnik bez straty seta pokonał wszystkich swoich przeciwników.

W tej kategorii wiekowej na najniższym stopniu podium stanął Igor Milczarski. Natomiast Filip Kowalczyk zajął 6 miejsce, a Miłosz Milczarski 9.

W najstarszej kategorii wiekowej dziewcząt 3 miejsce zajęła Małgorzata Cichońska

Jej klubowa koleżanka Antonina Osmolak wywalczyła 5 miejsce.

Wśród chłopców starszych najlepiej zagrał Mikołaj Antonowicz, który zajął 5 miejsce, natomiast Franciszek Brzozowski wywalczył 7 miejsce. Zawodnikom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Zadanie zostało sfinansowany ze środków Gminy Miasta Gostynina. • Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego
 • Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego
 • Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego

3 dni zmagań podczas torowych mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim i 35 medali dla UKS Zwoleń-Team

W dn. 10.06.-12.06.2022 r. w Dusznikach Zdrój odbyły się torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, które zgromadziły ponad 350 licencjonowanych zawodników i zawodniczek z 18 klubów naszego kraju.
Zawody rozpoczęły się w piątkowe popołudnie sprintami na 200m oraz na 1000m.
W kolejne dni rozegrano konkurencje na 500m, biegi na eliminacje i punkty oraz sztafety.
Zmagania rozegrano w świetnych warunkach pogodowych, cieszy też frekwencja w niektórych kategoriach – juniorek C (młodziczek) startowało aż 61!
Mistrzostwom Polski towarzyszyły również zmagania dzieci (roczniki 2015 i młodsi).
Tradycyjnie prym „w sportowym święcie wrotkarstwa szybkiego” wiedli zawodnicy UKS Znicz Kłodzko, UKS Orlicy Duszniki Zdrój - kluby sportowe
- z 15 letnim doświadczeniem
- z klasami sportowymi

- z zapleczem sportowym – specjalistycznymi torami o 200 metrowej pętli i profilowanymi łukami
- systematycznym udziałem w zawodach międzynarodowych oraz obozach sportowych.

Ponadto do walki o medale włączyli się zawodnicy z Tomaszowa Mazowieckiego (KS Pilica i IUKS Dziewiątka – z sekcji łyżwiarstwa szybkiego), Legii Warszawa, UKS Zryw Słomczyn, Sparty Grodzisk Mazowiecka, Skate Team Kowalow, Cuprum Lublim, Akademii Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki, UKS Sprint Sanok, TUKS RST Roztocze Tomaszów Lubelski, Roll Team Bydgoszcz, Roll4Life, UKS Wilki Otwock.
Również wysoką poprzeczkę postawili nasi reprezentanci z UKS „Zwoleń-Team” reprezentujący miasto i gminę Gostynin, którzy wywalczyli, aż 35 krążków torowych Mistrzostw Polski:
Maja IWAŃSKA (juniorka F2 – 2016 i dzieci młodsze):
100 m – złoty medal
200 m – złoty medal
300 m – złoty medal
400 m – złoty medal

Zosia DEROŃ (juniorka F2 – 2016 i dzieci młodsze):

100 m – srebrny medal
300 m – srebrny medal
400 m – srebrny medal

Hanna DEROŃ (juniorka F2 – 2016 i dzieci młodsze):

100 m – brązowy medal
200 m – srebrny medal
300 m – brązowy medal
400 m – brązowy medal

Alicja PAŹGIER (juniorka E1 – 2015):

100 m – złoty medal
200 m – złoty medal
400 m – złoty medal
600 m – złoty medal

Nadia MACHAŁA (juniorka C – 2010-2011):

200 m sprint – srebrny medal
500 m – złoty medal
2000 m na punkty – złoty medal
3000 m na eliminacje – złoty medal
3000 m SZTAFETA – srebrny medal

Kaja SOBIECKA (juniorka C – 2010-2011):
200 m sprint – 15 miejsce
500 m - 6
2000 m na punkty – srebrny medal
3000 m na eliminacje - 5
3000 m SZTAFETA – srebrny medal


Agata SOBIECKA (juniorka C – 2010-2011):
200 m sprint – 12 miejsce
500 m - 9
3000 m SZTAFETA – srebrny medal

Michał PAWŁOWSKI (kadet – 2008-2009):
200 m – złoty medal
500 m – srebrny medal
5000 m na eliminacje – brązowy medal
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Wiktor SOBIECKI (kadet – 2008-2009):

200 m – srebrny medal
500 m – brązowy medal
3000 m na punkty – złoty medal
5000 m na eliminacje – złoty medal
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Piotr HYPSZER (kadet – 2008-2009):

200 m - 17
500 m - 9
3000 m na punkty - 7
5000 m na eliminacje - 7
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Michalina ZALEWSKA (kadetka - 2008-2009):
200 m – 4
500 m – brązowy medal
3000 m na punkty - 12

Natalia SARZAŁA (kadetka - 2008-2009):
200 m - 7
500 m – 7
3000 m na punkty – 5
5000 m na eliminacje – 7

Klaudia TYSZKIEWICZ (juniorka B - 2006-2007):
200 m - 4
500 m - brązowy medal
1000 m - srebrny medal
5000 m na eliminacje – brązowy medal
5000 m na punkty – brązowy medal
3000 m SZTAFETA – srebrny medal


Amelia HYPSZER (juniorka A - 2004-2005):

200 m - 7
500 m - 7
1000 m - 7
5000 m na eliminacje – 8
5000 m na punkty – 8
3000 m SZTAFETA – srebrny medal


Anna IWAŃSKA (seniorka- 2003 i starsze):

200 m - 4
500 m - 5
1000 m - 5
5000 m na eliminacje – 5
5000 m na punkty – 5
3000 m SZTAFETA – srebrny medal

Łukasz FLEJSZER (senior- 2003 i starsi):
200 m - 10
500 m - 8
1000 m - 10
10000 m na eliminacje – 7
5000 m na punkty – 7

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA na 18 klubów:
6 miejsce – honorowane pucharem (z liczbą punktów 448) dla UKS Zwoleń-Team
seniorzy/seniorki: 147 pkt
kadeci/kadetki: 117 pkt
juniorka B: 80 pkt
juniorki C: 68 pkt
juniorka A: 36 pkt

Moi zawodnicy (niektórzy z doświadczeniem półrocznym) rywalizowali z najlepszymi klubami na równym poziomie, czasami brakowało szczęścia, by być na podium (dwie tysięczne sekundy do medalu). Sam udział w zawodach, oddany przez każdego zawodnika „wysiłek fizyczny, chęci” jest już sukcesem, zbieraniem doświadczeń, doskonaleniem umiejętności wrotkarskich.
Serdecznie dziękuję zawodnikom za ambitną walkę z utytułowanymi zawodnikami naszego kraju. Gratuluję wszystkim zajętych wysokich wyników, których wyniki nie były przypadkowe – budowane na systematycznych treningach, wyrzeczeniach, przełamywaniem barier -rekordów, godzeniem nauki szkolnej z codziennymi, ciężkimi treningami (brak specjalistycznego toru wrotkarskiego) oraz kontuzjami. Bardzo dobrym strategicznym planem było przesunięcie dwójki zawodników z kategorii MASTERS do SENIOR, którzy kosztem medali Mastersów - w kat. seniorskiej zdobyli 147 punktów dla klubu i tym samym zajęliśmy po raz pierwszy 6 miejsce w drużynówce na 18 klubów (w kat. Masters – nie ma pkt).
Dziękuję również rodzicom za wsparcie, doping, słowa otuchy, opiekę nad zawodnikami, dowóz. Nasz udział i nawiązanie walki z elitą (w tym 35 medali – dwa razy więcej niż w roku ubiegłym) z całą pewnością były świetną wizytówką dla miasta i gminy Gostynin !”
– mówi trener: Łukasz Flejszer.

FOTO: Małgorzata Motała / Brodaty Bednarz / Miasto Duszniki
INFO: UKS Zwoleń-Team

 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielolokalowej

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielolokalowej przypadający na dzień 18.06.2022 r. zostaje przeniesiony na dzień 25.06.2022 r.

 • odpady

Koncert MOD i pokaz Mażoretek

18 czerwca br. o godz. 17.00 w Rynku Miejskim odbędzie się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i prezentacja Mażoretek MOD.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i wszyscy będą się doskonale bawić.

Do zobaczenia w najbliższą sobotę.

 • Miejska Orkiestra Dęta i Mażoretki MOD

Koncert galowy

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski zaprasza 19 czerwca br. (niedziela) na Koncert galowy z okazji nadania imienia Dziecięco-Młodzieżowemu Zespołowi Tańca Ludowego.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. 

Wstęp wolny. 

 • plakat - zaproszenie na koncert galowy

Kolejne wydarzenie w Gostynińskiej Piątce - szachy i warcaby

W czwartek (15.06.2022r) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w naszym mieście odbył się I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy. Osobami przygotowującymi rozgrywki i czuwającymi nad poprawnym przebiegiem całości były: Iwona Gadomska, Anna Balcerzak, Paulina Lorkowska i Teresa Zarzycka. Do turnieju przystąpiło 30 uczniów, którzy pomimo niewielkiej tremy dzielnie walczyli o wygraną.
Zawodników dopingowali także przybyli goście i gospodarze placówki, a wśród nich: burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, Bogumiła Ogrodowczyk z Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Marciszewska, dyrektor placówki Robert Pypkowski, wicedyrektor Marek Osmałek oraz wicedyrektor Sylwia Śmiałkowska.
Burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder pogratulowali cennej inicjatywy, która uczy logicznego myślenia, skupienia i daje większe możliwości w organizowaniu dorosłego życia, a następnie wręczyli słodki upominek.
Zawodnicy byli bardzo zaangażowani podczas gry, a na twarzach wygranych malowała się radość.
Wyniki I Turnieju Warcabowo-Szachowego:
Klasy I:
1 miejsce – Wiktor Muszyński - Ia
2 miejsce – Krzysztof Łuczyński - Ic
3 miejsce – Marcin Błaszkowski - Ib
Klasy II:
1 miejsce – Wiktor Rojkowski - IIa
2 miejsce - Kacper Kijek - IIb
3 miejsce - Aleksander Zabłotny - IIb
Klasy III:
1 miejsce - Alicja Piętka - IIIa
2 miejsce - Rafał Zieliński - IIIa
3 miejsce - Jan Witkowski - IIIb
Dyrektor Robert Pypkowski podziękował Bogumile Ogrodowczyk za zegary szachowe, które szkoła otrzymała w prezencie, na dobry początek dalszej współpracy, a także możliwość organizowania turniejów w sposób bardziej profesjonalny. 
Uczestnikom turnieju życzymy dalszych sukcesów w kolejnych warcabowo-szachowych rozgrywkach. 
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy

"Wsi spokojna wsi wesoła" w gostynińskiej Jedynce

W ubiegłą środę (15.06.22 r.) uczniowie SP 1 i nauczyciele: Monika Majewska, Katarzyna Jankowska, Barbara Paliwoda i Tomasz Sarniak, zaprezentowali program słowno-muzyczny pod tytulem "Wsi spokojna, wsi wesoła". 

Wszystkich zebranych w sali gimnastycznej szkoły powitała jej dyrektor Magdalena Andrzejczak, która między innymi wyjaśniła, że przedstawienie nie jest prezentowane z jakiejś okazji, tylko z chęci przybliżenia dawnej wsi z jej piosenkami i wierszami. Piękna scenografia dopełniła urokliwego, sielskiego nastroju.

Ta wspaniała inicjatywa spotkała się z gorącym przyjęciem przez publiczność. Młodzi artyści zaprezentowali swoje utwory w sposób wyjątkowy, za co na zakończenie otrzymali gromkie brawa.

Do podziękowań i gratulacji przyłączył się m.in. burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder.

 

 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Miejska Orkiestra Dęta i Mażoretki MOD na sobotnich występach

Sympatycy Miejskiej Orkiestry Dętej i Mażoretek MOD przybyli na Rynek, aby w sobotnie (18.06.22) popołudnie wziąć udział w koncercie i obejrzeć występy mażoretek, a przy okazji doskonale się zrelaksować.

MOD pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego, prowadzącego orkiestrę już od 40 lat, wykonała m.in. takie utwory jak: „The James Bond Theme”, „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Tropical lady”, „Seks bomb” czy „Jive, jive, jive”. Dodatkową atrakcją był występ mażoretek, prowadzony przez Weronikę Węglewską.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek, przypomniała zebranym na Rynku, że orkiestra ma ponad 120-letnią historię, gdyż powstała w 1900 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2006 r. jest orkiestrą miejską. Na przestrzeni lat zmieniali się kapelmistrzowie, skład orkiestry i jej charakter. Obecnie liczy 40 członków, a 95% jej składu stanowi młodzież. Orkiestra wykonuje utwory rozrywkowe, marsze i utwory liturgiczne. Uczestniczy w przeglądach orkiestr dętych, koncertach, uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie miast i gmin. Orkiestrze zwykle towarzyszą mażoretki.

Piękna, słoneczna pogoda była dodatkowym atutem podczas tej imprezy. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy świadkami podobnych występów.        

 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek

Gostynińskie „Modroki” na scenie MCK

Niedzielne popołudnie (19.06.22) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury obfitowało w folklor. Na gostynińskiej scenie zaprezentował się dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Modroki”. W skład zespołu wchodzi 20 uczestników w wieku 5-10 lat, których instruktorem jest Joanna Milczarska, a opiekunem z ramienia MCK, Anna Buraczyńska.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 12 października 2021 roku. Próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00, zazwyczaj w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Celem zespołu jest propagowanie polskiej kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, a nade wszystko dobra zabawa.

Występy zostały podzielone na 5 części, podczas których: odśpiewane zostały pieśni ludowe, takie jak: „Była babuleńka”, „Rosną sobie kwiatki”. Zaprezentowane zostały zabawy dziecięce - „Nie chcę cię znać” czy „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Dzieci tańczyły także walczyka i polkę.

Gościem zespołu był chór „Arce Cantores” pod kierownictwem chórmistrza Michała Pilichowicza. Chór wykonał kilka piosenek ludowych.

Ostatnim punktem programu było uroczyste nadanie zespołowi nazwy - Zespół Pieśni i Tańca „Modroki”. Nazwa ta pochodzi z gwary i oznacza niebieskie polne kwiaty nazywane też chabrami.

Logotyp zespołu przedstawia dziewczynkę i chłopca trzymających się za ręce, w pozycji wyjściowej do tańca.

Przecięcia wstęgi na logotypie dokonał burmistrz Paweł Kalinowski.

 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"

Tadeusz Biniewicz - pasja tworzenia w kamieniu

Rzeźby gostynińskiego artysty Tadeusza Biniewicza są znane nie tylko w kraju, ale i na świecie. Niedawno została zakończona rzeźba nagrobna „Stary człowiek i czas” z niebieskiego kamienia belgijskiego o wysokości 175 cm (wraz z cokołem). Praca o wadze 4 ton została wykonana na zlecenie osoby prywatnej i przedstawia klęczącą postać trzymającą klepsydrę symbolizującą przemijający czas.

Kolejną dokończoną rzeźbą, jest postać anioła, której wykonanie zajęło artyście kilka miesięcy. Anioł wykonany także został w kamieniu belgijskim.

Cały czas trwają prace nad Dawidem - wys. 4,70 m. Jest to najwyższa na świecie rzeźba wykonana z jednego kamienia, której pierwowzór wg. Michała Anioła, znajduje się we Florencji. Postać wykonywana jest w kamieniu strzegomskim charakteryzującym się czarnym ziarnem.

Na terenie posiadłości pana Biniewicza stoi kamień, z którego powstanie Pieta watykańska o wys. 175 cm i szerokości 200 cm. Marmur został sprowadzony z Włoch.

 

 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczniejszy

Wielkimi krokami zbliża się lato, wakacje i wyczekiwany urlopy. Pogoda sprzyja wypadom nad wodę, pływaniu i uprawianiu sportów wodnych. Pamiętajmy, żeby ten czas spędzić w bezpieczny sposób. Zachęcamy do kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych i tam, gdzie woda jest przydatna do kąpieli.

Szczegółowe informacje dotyczące danego kąpieliska dostępne są w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/index.php. Natomiast lista miejsc wykorzystywanych do kąpieli umieszczona jest na stronie https://www.gov.pl/web/gis/lista-miejsc-okazjonalnie-wykorzystywanych-do-kapieli.

Przypominamy, że w czasie silnych zakwitów glonów nie należy korzystać z kąpieli.

Zachęcamy również do lektury postów kampanii mazowieckiej inspekcji sanitarnej #ŻyjDobrze, w których można znaleźć inne informacje na temat dobrych wyborów dla naszego zdrowia.

 • plakat - otwarte kąpieliska
 • plakat - bądź bezpieczny nad wodą

Uwaga! burze i gwałtowne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Zapraszamy do LO im. Tadeusza Kościuszki na koncert i inne atrakcje

W dniu 23 czerwca (środa) w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki o godz. 19.00 odbędzie się koncert Mikromusic Acoustic trio.W skład zespołu wchodzi Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło. Akustyczny wymiar podkreśla teksty piosenek, które opowiadają o przemijaniu, śmierci i końcu wszechświata, tęsknocie za dobrem i naturą.
Od godz. 18.00 wystąpią laureaci III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej - Piosenka dla Ukrainy. Odbędzie się także rodzinne głosowanie na III edycję Sztuki Swobodnego Przekazu.

W imieniu organizatorów zapraszamy!

 • plakat - zaproszenie na koncert

Dzień Rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat trzech

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbył się Dzień Rodziny, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie - Punkty opieki nad dziećmi do lat 3 "Zaczarowana Kraina" i "Bajkowy Zakątek" oraz Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha "
Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie (spowodowanej pandemią) i pomimo psikusów pogodowych, udało nam się dopiąć wszystko na ostatni guzik i zrealizować zaplanowane atrakcje, a były to m.in.:
- dmuchańce;
- salonik tatuażu;
- indiańskie malowanie buziek;
- MEGAbańki mydlane;
- kącik tematycznych kolorowanek;
- Warsztaty kreatywne dla dzieci: tworzenie łapaczy snów, pióropuszy i balonowych kaktusów;
- malowanie na strechu;
- zdjęcia na tematycznej FOTO-ściance;
- konkurencje zręcznościowe: dojenie krowy, poszukiwanie złota, jazda konna z przeszkodami, rzut do celu, lasso;
- malowanie tippi;
- wata cukrowa i popcorn;
- słodki i wytrawny poczęstune, a wszystko to przy dźwiękach muzyki country.
Praca włożona w organizację festynu zwróciła się po stokroć w uśmiechach zadowolonych dzieci. Cieszą nas bardzo wszystkie Państwa wyrazy uznania, które tak licznie do nas napływają.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
 
Źródło: Punkt Opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3

Wieczór przy świecach pt. "Miłość niejedno ma imię"

Wieczór przy świecach pn. "Miłość niejedno ma imię" to spotkanie z muzyką, poezją, literaturą i sztuką na które zaprasza: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Gostynińskiej.
Swoją twórczość zaprezentują:
Anna Czachorowska-wokalista, autorka słów, kompozytorka, arteterapeutka, w roku 2020 odbyła się premiera jej płyty "Smak Poranka".
Towarzyszyć jej będą:
Jarosław Salej -
kompozytor, pianista, twórca muzyki do musicali, muzyk zespołu Rebelion.
Marcin Kajper - saksofonista, multiinstrumentalista, aranżer, muzyk. Od 2012 roku współpracuje z gitarzystą, kompozytorem i wokalistą Rayem Wilsonem, który zastąpił Phila Colinsa w zespole Genesis. 
Maciej Woźniak - twórca, poeta, felietonista muzyczny i literacki. Publikował m.in. w "Literaturze na świecie", "Twórczości", "Tygodniku Powszechnym".
Andrzej Szpejnowski - malarz, uczestnik wielu plenerów malarskich, ukazujący w swoich pracach plastycznych piękno ziemi gostynińskiej. 
Prowadzenie: Katarzyna Leśniewska i Andrzej Ziółkowski
Spotkanie odbędzie się w sala kolumnowa Zamku Gostynińskiego w dniu 28 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 19.00. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona 
Wydarzenie odbędzie się w ramach promocji kultury regionu, literatury, poezji, muzyki i sztuki, jako źródła inspiracji. Ukazywać będziemy, iż regionalizm jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, zaś doświadczanie regionalizmu posiada rozmaity charakter. 

 • zaproszenie na spotkanie - plakat
 • Anna Czachorowska
 • Maciej Woźniak
 • Andrzej Szpejnowski

Food trucki w Gostyninie!

Kulinarne święto już od 24 do 26 czerwca na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Piknik rodzinny organizowany przez Sowa Events wraz MCK w Gostyninie będzie miał do zaoferowania mnóstwo atrakcji.

Dla głodomorów zjadą się foodtrucki reprezentujące kuchnie z całego świata.
 • STREFA Z NAPOJAMI – stoisko pełne dobroci – każdy znajdzie coś dla siebie!
 • FOOD COURT – bezpieczna strefa z ławostołami gdzie możecie bez przeszkód zajadać pyszności z naszych busów 
 • STREFA JUNIORA – na najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami i balonami, stoisko z watą cukrową, eurobungee, dmuchańce, a dodatkowo w niedzielę zapraszamy na spotkanie z ulubionymi postaciami z Psiego Patrolu oraz zabawę z animatorami!

Piątek 15:00 – 22:00

Sobota 12:00 – 22:00

Niedziela 12:00 – 20:00

Gwarantujemy dobre jedzenie i dobrą zabawę.

 • Food trucki w Gostyninie

Konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń meningokokowych

Burmistrz Miasta Gostynina  ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2022 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”.

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

 

Mecz barażowy Mazura Gostynin

22 czerwca (środa) na boisku głównym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie o godz. 18.00 odbędzie się mecz piłki nożnej - baraż o awans do 5 ligi.

Mecz zagrają: Mazur Gostynin z Nadnarawianką Pułtusk.

Wstęp wolny

 • Plakat - zaproszenie na mecz Mazur Gostynin -...

Żeglarskie początki

Wzorem lat ubiegłych KLUB ŻEGLARSKI ,,HALS,, przy wsparciu finansowym BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA realizuje szkolenie żeglarskie dla dzieci z naszego miasta. Grupa ponad dwudziestu młodych adeptów już od kilku tygodni uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych na sali gimnastycznej aby następnie wykonać swe pierwsze kroki na wodzie. Dzięki sprzyjającej pogodzie na wodach urokliwego jeziorka Bratoszewo od ubiegłego weekendu na jachtach klasy OPTIMIST trwają zajęcia czysto praktyczne. Dzieci uczą się podstawowych czynności obejmujących między innymi wodowanie jachtu, wsiadanie do niego, balastowanie, wiosłowanie i sterowanie. Wszystko to oczywiście pod okiem profesjonalnego instruktora przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W kolejnych etapach szkolenia przed dziećmi jeszcze zajęcia na basenie miejskim obejmujące kontrolowane wywrotki jachtu z jego ponownym uruchamianiem oraz docelowa nauka techniki żeglowania na jeziorze Bratoszewo. Na zakończenie cyklu uczestnicy odwiedzą jedne z regat żeglarskich organizowanych przez nasz Okręg Żeglarski.
Wszystkich chętnych w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swej życiowej przygody żeglarskiej poprzez udziału w różnych formach aktywności żeglarskiej realizowanych przez KLUB ŻEGLARSKI "HALS".
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki

Zatańcz z Mażoretkami – występ na Rynku Miejskim

21 czerwca br. w godzinach popołudniowych pomimo kapryśnej pogody, na gostynińskim rynku odbył się pokaz mażoretek Libra Gostynin. 100 osobowa grupa, to zarówno: przedszkolaki (5-6 lat); kadetki (klasa 1-3; 7-9 lat); juniorki młodsze (10-11 lat); juniorki starsze (12-14 lat); seniorki (15-26 lat) i grand senior mamy mażoretek (powyżej 26 roku życia). Wczoraj zaprezentowały się wszystkie grupy oprócz mam.

Zespół Mażoretki Libra Gostynin istnieje od 2015 roku i działa w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte.

W takim podziale wiekowym dziewczęta tańczą od października 2021 roku

Z zespołem współpracuje profesjonalny choreograf Kamila Rzepiela Drgas. Pani Kamila jest instruktorem, trenerem tańca mażoretkowego z licznymi sukcesami na Mistrzostwach Polski i Europy.

Koordynatorem grupy jest dr Joanna Renata Syska - nauczyciel ze szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Seniorki Libra Gostynin, zatańczyły między innymi: defiladę do utworu Sanah - Invisible dress. Juniorki młodsze zaprezentowały układ taneczny do Sandry Around My Heart (Remix). Kadetki przedstawiły układ do piosenki Alice Merton - No Roots. Przedszkolaki natomiast zatańczyły poleczkę.

Choreografię do zaprezentowanych utworów opracowała Kamila Rzepiela Drgas.

Każda mażoretka powinna wyróżniać się kulturą osobistą i dostojnością. Musi dobrze nauczyć się kroku marszowego, opanować cały układ choreograficzny oraz technikę tańca, a jednocześnie nauczyć się pracować z rekwizytem, czyli przede wszystkim z buławą. Tak właśnie prezentują się mażoretki Libra Gostynin.

Joanna Syska podziękowała za środki finansowe na realizację projektów Burmistrzowi Miasta Gostynina Pawłowi Kalinowskiemu i Radzie Miejskiej. Dzięki temu mażoretki reprezentują Gostynin na mistrzostwach i pokazują swoje umiejętności oraz piękne stroje. • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami

Ekologiczna akcja na temat ochrony powietrza

W dniu 22 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyły się dwa spektakle ekologiczne dla dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego - program wsparcia „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl zatytułowany „Alladyn: na ratunek światu”. Była to niebanalna inscenizacja jednego z najsłynniejszych fragmentów „Baśni z 1001 nocy”. Bohaterem widowiska był Alladyn. Zamieszkiwał on piękne, lecz bardzo zanieczyszczone królestwo. Jego ciężkie życie odmieniło się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawił się dżin i chciał spełnić jego trzy życzenia. Jednak bohater zamiast bogactw i szczęścia pragnął uratować Ziemię przed nadciągającą nieuchronnie katastrofą ekologiczną. Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego.

Widzami drugiego spektaklu zatytułowanego „Eko-protest” byli uczniowie klas IV-VIII z gostynińskich podstawówek. Tematyka przedstawienia dotyczyła szeroko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia. Spektakl poruszył bardzo istotne i aktualne zagadnienia dotyczące degradacji środowiska naturalnego (niska emisja, smog, globalne ocieplenie), sposobów zapobiegania tym zjawiskom (między innymi segregacja odpadów, odnawialne źródła energii, recycling), a także zdrowego trybu życia (racjonalne odżywianie się, aktywność ruchowa).

Przedstawienia ekologiczne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych odbiorców. Niewątpliwie są one doskonałym uzupełnieniem lekcji przyrody. Krakowskie Biuro Promocji Kultury poza bezdyskusyjną wartością edukacyjną zadbało także o atrakcyjną formę przekazu.

"Zadanie pn.: "Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja II współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego"

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spektakle ekologiczne, które odbędą się na przełomie września i października 2022 r.

Do zobaczenia!

 • logo Mazowsze serce Polski
 • logo Mazowsze dla czystego powietrza
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne

Dzień Dziecka w Jedynce cz. II

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w środę, 22 czerwca br., odbyła się druga część obchodów Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Dzień ten obfitował w zabawy na świeżym powietrzu, które integrowały całą społeczność szkolną. Wśród atrakcji, z jakich korzystać mogli nasi zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie, znalazły się bungee run, bumper ball, dmuchana zjeżdżalnia dżungla i labirynt, zjeżdżalnia zamek.

Klasy mogły rywalizować ze sobą w przeciąganiu liny czy rzutach do celu. Nie zapomniano także o kąciku urody, gdzie można było poddać się zabiegowi manicure.

Młodsze dzieci chętnie ustawiały się w kolejce po fantazyjnie skręcone w różne kształty kolorowe balony. Jednymi z ciekawszych atrakcji były pokazy mega baniek mydlanych oraz występ iluzjonisty, którego magiczne sztuczki zachwyciły nawet największych niedowiarków. Wśród uczestników imprezy, w rytm skocznej muzyki, przechadzała się znana wszystkim Myszka Miki, rozdając dzieciom słodycze. Ci, którzy w trakcie zabaw zgłodnieli mogli zjeść pieczoną kiełbaskę oraz skosztować waty cukrowej.

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie oraz pani Aleksandrze Jankowskiej.

 

Anna Pakulska

SP1 Gostynin

 

 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1

MCK zaprasza na Rodzinny weekend

Macie to czarno na białym - Rodzinny Weekend 24-25-26 czerwca 2022/ teren zielony wokół eMCeKu, galeria i scena plenerowa
 PIĄTEK
● 15:00 - 22:00 Food Trucki i wesołe miasteczko
● 16:00 - 18:00 Bajanie pod kasztanem "Wianki Świętojanki" - strefa relaksu, warsztaty, zagadki, zabawy
● 18:00 - 21:00 Wieczorek przy mikrofonie/karaoke
 
 SOBOTA
○ 12:00 - 22:00 Food Trucki i wesołe miasteczko
○ 12:00 - 18:00 Piracki Piknik
○ 18:00 "Podróże Włóczykija" Wystawa Fotografii Magdaleny Karasek (galeria)
○ 19:00 Koncert The FoxCats + rock'n'roll party (scena plenerowa)
 
 NIEDZIELA
● 12:00 - 20:00 Food Trucki i wesołe miasteczko + Niedziela z Psim Patrolem
● 12:00 - 14:00 SensoSmyki w plenerze
● 15:00 - 19:00 Holi Święto Kolorów - kolorowe disco
 • program weekend rodzinny z MCK

Bal absolwentów w Jedynce

22 czerwca 2022 r. o godz.18.00 w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie zabrzmiały dźwięki poloneza. Tym tradycyjnym i słynnym akcentem uczniowie klas 8a, 8b, 8c i 8d rozpoczęli w sali gimnastycznej bal absolwentów rocznika 2014-2022.

Po pięknym wykonaniu tańca, przygotowanego pod okiem pani Beaty Złotnik, dyrektor Magdalena Andrzejczak dokonała oficjalnego otwarcia imprezy, którą przygotowali uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami.

Dzień był wyjątkowy, więc zarówno sceneria sali, gdzie odbywała się impreza jak i stroje uczniów dalekie były od tych codziennych. Białe koszule chłopców i zwiewne suknie dziewcząt lśniły w blasku reflektorów, które towarzyszyły rozbrzmiewającej muzyce.

W całej szkole widać było podniosłą atmosferę, dumę uczniów ósmych klas, że biorą udział w prawdziwym balu, ale jednocześnie nostalgię, że to ostatnie dni w szkole, gdzie spędziło się osiem cudownych lat, zawierało się pierwsze przyjaźnie i przeżywało pierwsze miłości. Nie obyło się bez wspólnych podziękowań, łez wzruszenia, pamiątkowych zdjęć. Nikomu nie śpieszyło się do domu.

„Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale …”

 

Anna Pakulska

SP1 Gostynin

 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1

II Szranki Piłkarskie o Miecz Krzywoustego

Jest komplet Ekip, które to powalczą o złote piastowskie Szczerbce w II Szrankach Piłkarskich o Miecz Krzywoustego.
Cieszymy się, że będziecie z nami!!!
Turniej odbędzie się w dniach 13-14.08.2022 w roczniku 2011, tym razem będziemy Was gościć na pięknych obiektach MOSiRu Gostynin.
Na chwilę obecną swój udział i walkę o medale wzorowane na piastowskim Szczerbcu potwierdzili także :
???? Jaguar Gdańsk
???? AKS SMS Łódź
???? Polonia Środa Wielkopolska
???? Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock
???? Stoczniowiec Płock
???? Mazur Gostynin
???? Akademia Mistrzów Cracovia
???? Akademia Piłkarska Zagłębia Sosnowiec, im. Włodzimierza Mazura
???? Ursus Warszawa
???? Akademia Piłkarska MFS Gdańsk
Turniej dwudniowy, planowany udział 10 drużyn, system gry 8
+1, czas gry 1x 30 minut, łączny czas gry w Turnieju to 240 minut, dwa boiska (sztuczne i naturalne).
Projekt współfinansowany ze środków Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga
Partnerzy II Szranek Piłkarskich o Miecz Krzywoustego:
⚔️ Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej / MZPN Delegatura Płock
⚔️ MOSiR Gostynin
⚔️ Urząd Miasta Gostynina
⚔️ Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina
⚔️ Grzegorz Błaszkiewicz - Firma EL-Kons-Bud
⚔️ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
Parter Techniczny:
⚔️ Team-Sport Płock
Partnerzy Medialni:
⚔️ PTV: Płocka Telewizja
⚔️ Tygodnik Płocki
⚔️ Petronews Płock
⚔️ KRDP FM
⚔️ radiomixx.pl
⚔️ MamyTo Media
Więcej szczegółów Andrzej Staśko tel. 604-104-262, a.stasko@futbolgang.plo.pl, Zbyszek Tomaszewski tel. 791-332-324 z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl.
 
 • logo Futboll Gang
 • Miecz Krzywoustego
 • logo Jaguar
 • plakat Szranki piłkarskie
 • foto boisko MOSiR
 • logo Futboll Gang
 • Miecz Krzywoustego
 • logo Jaguar
 • plakat Szranki piłkarskie
 • foto boisko MOSiR

Co nowego w kinie "Siemowit"?

Zapraszamy do oberzenia filmów "Buzz Astral" fim anim. prod. USA i "Top Gun Maverick" - film akcji prod. USA/Hong Kong.

Do zobaczenia w kinie.

 • Repertuar kina Siemowit

Prognozowane upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w poniedziałek (27.06) i wtorek (28.06) miejscami do 34°C. Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C, a w kolejne od 16°C do 20°C.

Zabrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym

Zakończenie roku szkolnego to czas, na który z niecierpliwością czeka każdy uczeń. Oznacza początek wakacji, trwających aż dwa miesiące. Dzieci i młodzież pojadą na obozy, wycieczki, aby odpocząć od szkolnych obowiązków.

Podczas uroczystych apeli, odebrano świadectwa, nagrody, wyróżnienia i oficjalne powitano wakacje.

W gostynińskich placówkach oświatowych, tak jak w całym kraju widać było zadowolone twarze uczniów, którzy w galowych strojach uczestniczyli w apelach.

Burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder życzyli uczniom, jak i nauczycielom pięknej, słonecznej pogody, wspaniałych wakacji i nabrania sił do nauki w nowym roku szkolnym.

 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach

Skrócony czas pracy Wydziałów Urzędu

Informujemy, że ze względu na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach biurowych, w dniach od 27.06.2022–01.07.2022, wprowadzony został skrócony czas pracy o 1,5 godziny dla pracowników pracujących w pomieszczeniach bez klimatyzacji, tj. dla Wydziałów znajdujących się w budynku przy ul. Parkowej 22 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział ds. Dróg, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych) oraz Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Rynek 1.

 

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Informacja dla użytkowników przejazdu kolejowo–drogowego zlokalizowanego w miejscowości Gostynin w obrębie ulicy Langenfeld

Urząd Miasta Gostynina informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku wpłynęła do tutejszego Urzędu wiadomość od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie z prośbą o poinformowanie użytkowników przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego w miejscowości Gostynin w obrębie ulicy Langenfeld linia kolejowa nr 33 Kutno – Brodnia km 27,454, że w związku z niespełnieniem wymogów bezpieczeństwa – brakiem możliwości zniwelowania zbyt stromych spadków w obrębie przejazdu, krótkie odcinki dojazdu do przejazdu, utrzymanie zwiększonej prędkości rozkładowej 100 km/h, od dnia 1 lipca 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przystąpi do fizycznej likwidacji przedmiotowego przejazdu kolejowo – drogowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie od kilku lat prowadził działania zmierzające do likwidacji przedmiotowego przejazdu, Urząd Miasta Gostynina był przeciwny pełnej likwidacji przejazdu, a dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników wnioskował o zmianę jego kategorii, co jednak nie wpłynęło na podejmowane decyzje przez kolej.

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o korzystanie z innych dostępnych przejazdów kolejowo – drogowych.

 • logo PKP

Konkurs ofert na działania profilaktyczne

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na realizację środowiskowego programu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania, na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2022 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Szczegóły dot. konkursu znajdują się poniżej w Zarządzeniu Burmistrza.

Miasto pozyskało 800 tys zł na renowację jeziora zamkowego!

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. przyznał Gminie Miasta Gostynina dotację w wysokości 800 000,00 zł (wnioskowana kwota) ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów”.
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: budowa rowu do rzeki Skrwy Lewej, budowa przepustu dł. 11m, budowa zastawek wraz z kładkami przy zastawkach, budowa rowu łączącego jezioro Zamkowe z jeziorem Sejmikowym, przebudowa istniejącego rowu łączącego jezioro Zamkowe z kolektorem deszczowym, utwardzenie dojść do zastawek, budowa wylotu rowu do rzeki Skrwy Lewej, oczyszczenie dna jeziora Zamkowego z trzciny i namułów. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi: 1 458 403,84 zł.
 
W kolejnym etapie planuje się: regulację linii brzegowej wraz z budową nowego pomostu - od strony Zamku oraz stworzenie ścieżki łączącej Zamek z ul. Ziemowita wraz z ławeczkami i stanowiskami do wędkowania.
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe

Burmistrz Paweł Kalinowski z wotum zaufania i absolutorium

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2022 r.) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której radni miejscy udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r.

 

Rada Miejska zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przeanalizowała Raport o stanie Gminy Miasta Gostynina zawierającego podsumowanie działalności burmistrza za poprzedni rok.

W czasie sesji miała miejsce debata nad raportem oraz wystąpienia przewodniczących komisji stałych. Następnie radni (13 osób za) podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

Odczytane zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.

Przedstawiono także opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok.

Pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Komisje stałe Rady Miejskiej w Gostyninie przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za 2021 r.

Radni miejscy podjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 2021, w zakresie zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Za absolutorium głosowało 13 radnych.

Burmistrz podziękował radnym za zaufanie i współpracownikom za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków.

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

Pierwsze pływanie pod żaglami

Dla młodzi adeptów żeglarstwa po godzinach zajęć przygotowawczych nadszedł czas pierwszych pływań pod żaglami. Na wodach jeziorka Bratoszewo w minioną sobotę przy przepięknej pogodzie dwie grupy dzieci próbowały swych sił na jachtach typu Optymisty. W takich okolicznościach właśnie widzimy urok tego sportu doceniając jednocześnie pracę jaką trzeba włożyć aby nauczyć się samodzielnie przygotować jacht, zwodować go oraz cieszyć się pływaniem, cichym ekologicznym przyjaznym przyrodzie. Jesteśmy bardzo dumni, iż kolejna grupa młodych Gostynian dołączyła do grona żeglarzy. 
Wszystkich mieszkańców Gostynina w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swojej żeglarskiej przygody w ramach organizowanych przez Klub Żeglarski HALS: szkoleń, rejsów czy regat. W szczególności zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat na bezpłatne półkolonie.
Liczba miejsc ograniczona, szczegóły pod nr tel. 609110412 

 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami

Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim i złote medale dla UKS Zwoleń-Team

Dwa dni zmagań, ok. 300 zawodników, 30 stopni – tak było w miniony weekend w Tomaszowie Lubelskim (25-26.06.2022), gdzie na obiekcie 500 metrowej pętli odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na łyżworolkach. Imprezie Mistrzowskiej towarzyszyły również starty dzieci oraz walka o tytuły w kategoriach mastersów. Emocji nie brakowało i były to dwa dni pełne emocji sportowych. Zawodnicy rywalizowali na dystansach sprinterskich (100m i 1 runda) oraz w wytrzymałościowych: na punkty i na eliminacje.

Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentowało 9 zawodników.

W kategorii junior F:

Jakub Michalski

100 m – złoty medal

200 m – złoty medal

500 m – złoty medal

500 m – złoty medal

W kategorii junior E1:

Mateusz Michalski

100 m – 4 miejsce

200 m – 4 miejsce

1000 m – 4 miejsce

1500 m – 4 miejsce

W kategorii juniorek C:

Kaja Sobiecka

100 m – złoty medal

500 m – brązowy medal

3000 m na punkty – 5 miejsce

4000 m na eliminacje – 6 miejsce

Nadia Machała

100 m – 5 miejsce

500 m – złoty medal

3000 m na punkty – złoty medal

4000 m na eliminacje – srebrny medal

W kategorii Kadetek:

Natalia Sarzała

100 m – 7 miejsce

500 m – 11 miejsce

5000 m na punkty – 6 miejsce

6000 m na eliminacje – 8 miejsce

Michalina Zalewska

100 m – DSQ-TF

500 m – 4 miejsce

5000 m na punkty – 9 miejsce

6000 m na eliminacje – 7 miejsce

W kategorii Juniorek B:

Klaudia Tyszkiewicz

100 m – 7 miejsce

500 m – brązowy medal

6000 m na punkty – srebrny medal

8000 m na eliminacje – srebrny medal

W kategorii Masters (M30-39):

Łukasz Flejszer

100 m – złoty medal

500 m – złoty medal

3000 m – srebrny medal

5000 m – srebrny medal

Mariusz Michalski

100 m – brązowy medal

500 m – 4 miejsce

3000 m – brązowy medal

5000 m – 4 miejsce

Gratuluję zawodnikom, którzy godnie reprezentowali gminę i miasto Gostynin, pokazali, że wrotkarstwo szybkie jest to sport dla wszystkich! Życzę wytrwałości i dobrej zabawy, która w przyszłości doprowadzi Was do tytułów w starszych kategoriach wiekowych! – instruktor: Łukasz Flejszer.autor/źródło: UKS Zwoleń-Team / foto: Legia Warszawa / Małgorzata Motała / Miasto Tomaszów Lubelski

 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim

XXV Memoriał Tenisowy im. Wacława Kujawy za nami - Komunikat

W upalny weekend od piątku 24.06.22r. do niedzieli 26.06.22r. na kortach gostynińskiego MOSiR-u o wygraną w XXV rywalizowali zawodnicy zgłoszeni w trzech kategoriach wiekowych.

 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy

Dzień Smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3

Z okazji obchodzonego 25 czerwca DNIA SMERFA, na dzieci z Punktów opieki do lat 3 w Gostyninie czekało mnóstwo tematycznych atrakcji tj. smerfna fotościanka i sensoryka, wioska Smerfów z mini figurkami postaci i ich grzybkowymi domkami oraz bajkowy teatrzyk cieni.
Te małe niebieskie stworzenia autorstwa Peyo są bohaterami bajki,która zyskała swoją popularność w latach 90 -tych i cieszy oczy widzów także obecnie.
Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach i nikt nie był w tym dniu Ważniakiem.
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 29 czerwca 2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

 • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3502/2 położonej w Gostyninie przy ulicy Legionów Polskich.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 28 czerwca 2022 r.

 • herb Gostynina

Prognozowane upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w piątek lokalnie do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności przed przegrzaniem, które może prowadzić do udaru słonecznego.

Należy pić dużo wody, starać się przebywać w cieniu, utrzymywać lekką dietę, zwracać uwagę szczególnie na dzieci, osoby starsze i zwierzęta. 

Wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje o możliwości wystąpienia burz, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.
Miejscami grad.

Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie

Przedstawiamy Harmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 b, pokój nr 6 tel. 539 522 155 na III kwartał 2022 r.

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Na co do kina?

Zapraszamy do kina na filmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • repertuar kina

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt