Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dla użytkowników przejazdu kolejowo–drogowego zlokalizowanego w miejscowości Gostynin w obrębie ulicy Langenfeld

Urząd Miasta Gostynina informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku wpłynęła do tutejszego Urzędu wiadomość od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie z prośbą o poinformowanie użytkowników przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego w miejscowości Gostynin w obrębie ulicy Langenfeld linia kolejowa nr 33 Kutno – Brodnia km 27,454, że w związku z niespełnieniem wymogów bezpieczeństwa – brakiem możliwości zniwelowania zbyt stromych spadków w obrębie przejazdu, krótkie odcinki dojazdu do przejazdu, utrzymanie zwiększonej prędkości rozkładowej 100 km/h, od dnia 1 lipca 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przystąpi do fizycznej likwidacji przedmiotowego przejazdu kolejowo – drogowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie od kilku lat prowadził działania zmierzające do likwidacji przedmiotowego przejazdu, Urząd Miasta Gostynina był przeciwny pełnej likwidacji przejazdu, a dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników wnioskował o zmianę jego kategorii, co jednak nie wpłynęło na podejmowane decyzje przez kolej.

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o korzystanie z innych dostępnych przejazdów kolejowo – drogowych.

  • logo PKP

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt