Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

 • logotypy

Cyfrowa gmina

Gmina Miasta Gostynina realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina
Dofinansowanie projektu z UE:  550 650,00 zł

Zakres projektu obejmował:

 1. Zakup specjalistycznego oprogramowania e-podatki
 2. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa
 3. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 4. Organizację szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa
 5. Dostawę i konfigurację urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu firewall
 6. Zakup sprzętu, urządzeń, usług oraz oprogramowania dla Urzędu:
  - Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 25 szt.
  - Laptop z oprogramowaniem – 5 szt.
  - Skaner – 2 szt.
  - Główna stacja robocza wraz z monitorem oraz systemem operacyjnym
  - Zestaw do e-learningu – 5 szt.
  - Zestaw wideokonferencyjny
  - Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.
  - Serwer główny Urzędu wraz z usługą wdrożenia
  - Urządzenie do kopii zapasowych (NAS)
  - Specjalistyczne oprogramowanie eAuditor
  - Urządzenie do rozbudowy sieci LAN wraz z ich montażem i konfiguracją

Termin realizacji projektu: 09.05.2022r. – 30.09.2023r.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt