Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

III sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady III sesji Rady Miejskiej IX kadencji w Gostyninie  
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina:
1)    przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2023 przez Burmistrza Miasta;
2)    debata nad raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, radnych oraz mieszkańców;
3)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 2023 z uwzględnieniem:
1)    rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego;
2)    przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego;
3)    przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
4)    przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
5)    przedstawienia opinii innych komisji Rady dotyczących wykonania budżetu;
6)    dyskusji o wykonaniu budżetu;
7)    podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2023 rok;
8)    podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 
6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie. 
7.    Przyjęcie protokołu z I  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adam Klejna 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt