Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gostynina

W roku szkolnym 2023/2024 dodatkowa opieka wakacyjna zgodnie z zarządzeniem nr 18/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2024 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2023/2024, będzie organizowana w następującym terminie:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie (oddziały przedszkolne), ul. J. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin; termin dyżuru wakacyjnego od 19.08.2024 r. do 30.08.2024 r.

I. Zasady ogólne
1. Dodatkowy dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, zgodnie z ustalonym terminem przerwy w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej nr 1, który został określony w zarządzeniu nr 81/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2024 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2023/2024.
Ze względów organizacyjnych dotychczasowy termin dyżuru wakacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 uległ zmianie. Dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 będzie organizowany  tylko w terminie od 19 sierpnia 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku.
Przy czym zapisać można dziecko wyłącznie na jeden dyżur wakacyjny organizowany w placówkach oświatowych na terenie miasta Gostynina.

2. Decyzję o organizacji dyżuru wakacyjnego, w tym o ilości miejsc w Szkole Podstawowej nr 1 w okresie dyżuru wakacyjnego podejmuje dyrektor szkoły uwzględniając realne możliwości organizacyjne szkoły z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie podejmuje dyrektor szkoły kierując się zasadą pierwszeństwa przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.
II. Karta zgłoszenia na dodatkowy dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 1:
1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
1) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 w terminie od 10 czerwca 2024r. do 21 czerwca 2024 r.   
2) Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać ze strony internetowej szkoły lub w jej siedzibie. 
2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi Szkoły Podstawowej nr 1. 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt