Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady LII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

W dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LII sesji Rady Miejskiej VII kadencji

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina.

12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

13. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt