Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Modernizacja drogi gminnej w ulicy Floriańskiej w Gostyninie

Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie drogi miejskiej – ul. Floriańskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z ul. Stodólną, ul. Kujawy, ul. Solidarności w Gostyninie, przebudowa odcinka ul. Kujawy i Solidarności, wykonanie utwardzenia na działce nr ewid. 2806/7 oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną przebudową drogi miejskiej.

Wymagany termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2017r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3240

  • ul. Floriańska

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt