Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LII sesja Rady Miejskiej VII kadencji

W dniu wczorajszym - 31 stycznia br. odbyła się LII sesja Rady Miejskiej VII kadencji, podczas której podejmowane były między innymi uchwały:

- w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych,

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą prawo oświatowe.

W Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej uczyć się będą uczniowie z Gimnazjum nr 1, natomiast klasy Gimnazjum nr 2 prowadzić będzie Szkoła Podstawowa nr 3. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 będzie szkołą ośmioletnią tak jak gostynińska Trójka.  Od 1 września 2017 roku nastąpi wprowadzenie zmian.

Ponadto radni przegłosowali Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

Podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt