Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa m.in. uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

W ubiegłym tygodniu w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ciągów pieszych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie”. W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę na opracowanie w/w dokumentacji z firmą Hol-Bud sp. z o.o.

Gostynińska firma, w ciągu czterech miesięcy, wykona opracowanie dokumentacji projektowej przewidującej:

  • modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów;
  • dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni;
  • wymianę istniejących krawężników;
  • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych Hol-Bud sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie w/w dokumentacji, która opiewała na kwotę 5.904,00 zł.

Kolejnym etapem prac przy ul. Ozdowskiego będą roboty budowlane, dzięki którym poruszanie się w tej części miasta będzie łatwiejsze dla mieszkańców i stanie się bezpieczniejsze przede wszystkim dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

Zdjęcia: google.pl/maps

  • ul. Ozdowskiego
  • ul. Ozdowskiego

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt