Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Razem bezpieczniej - nowe oznakowanie przejść dla pieszych

Informujemy, że Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w ramach celu obligatoryjnego 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie planowane do objęcia wsparciem ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa ma na celu modernizację oznakowania poziomego w obrębie 27 przejść dla pieszych na terenie Miasta Gostynina.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, na II kwartale 2017 r., zaplanowano zostało wykonanie oznakowania kontrastowego w kolorze biało czerwonym, odblaskowe, grubowarstwowe przy użyciu farb chemoutwardzalnych.

Według założeń projektowych prawidłowe, widoczne oznakowanie przejść dla pieszych zapewni poprawę bezpieczeństwa pieszych, tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD). Ma to szczególne znaczenie w okresach ograniczonej widoczności na drogach, w tym występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wykonanie oznakowania w technice grubowarstwowej chemoutwardzalnej zapewni dłuższy okres eksploatacji oznakowania.

Łączna wartość planowanych robót została oszacowana na 54 960,00 zł, planowana kwota dofinansowania to 43 968,00 zł, wkład własny: 10 992,00 zł.

O wynikach naboru i dalszych działaniach będziemy Państwa informować w najbliższych tygodniach.

  • razem bezpieczniej - logo

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt