Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Poprawa jakości powietrza w Gostyninie – dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2017r. Miasto złożyło do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Wsparciem planowane jest objęcie 42 gospodarstw domowych z terenu miasta Gostynina, którzy złożyli w Urzędzie Miasta deklarację dotyczącą wymiany pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Planowana łączna kwota dofinansowania Z WFOŚiGW: 210 000,00 zł, łączna wartość zadania to 297 471,37 zł, procentowy udział  środków WFOŚiGW 70,6%.

Środki na modernizację pieców pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie według dokumentacji konkursowej wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno indywidualne źródło ciepła.

Realizując wspólnie z mieszkańcami Gostynina wyminę 42 kotłów węglowych planujemy zmniejszyć emisję szkodliwych substancji corocznie o ponad:

  • 164 tony dwutlenku węgla
  • 9,5 tony tlenku węgla
  • 8,5 tony pyłów (PM 2,5 i PM 10)
  • 3,4 tony dwutlenku siarki

O wynikach konkursu i dalszych działaniach będziemy Państwa informować w najbliższych tygodniach.

  • logo WFOSiGW

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt