Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komentarz Burmistrza do felietonu dot. lokalu dla emerytów

Szanowni Państwo,

Zainspirowany felietonem Pani Anny Roszak pt. „Burmistrz przyznał emerytom zagrzybiony lokal” zamieszczonym na portalu gostynin.info w dniu 8.03.2017 r. pragnę poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat tego lokalu.
Budynek przy ul. Jana Pawła II 14 jest własnością Gminy Miasta Gostynina. Na wyższej kondygnacji znajduje się Miejski Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”, pomieszczenia niższej kondygnacji użytkują grupy AA „Dromader” i „Otwarte Drzwi”, grupa Al-Anon „Nadzieja”, Polski Związek Niewidomych w Gostyninie i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyninie.

Pierwotnie pomieszczenia te wynajęte były na potrzeby wypożyczalni kaset wideo „Bartek”. Po rozwiązaniu umowy z poprzednim wynajmującym, tj. w 2011 r. dokonano kapitalnego remontu tych pomieszczeń, w zakresie: wymiana wszystkich okien i drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, przetarcie i przemalowanie ścian i sufitów, wyłożenie posadzki płytami gresowymi, remont pomieszczeń WC (wymiana wyposażenia i ułożenie glazury na ścianach) oraz remont instalacji elektrycznej i wymiana zaworów CO, na łączną kwotę 60 tys zł.
Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników, zamontowano poręcz przy schodach prowadzących do pomieszczeń na niższej kondygnacji. Tak przygotowany lokal oddano nieodpłatnie w użytkowanie trzem grupom abstynenckim i dwóm Związkom. Użytkownicy zobowiązali się do dbania o czystość tych pomieszczeń, użytkowania lokalu i urządzeń budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywania go we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, oraz przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjnych, bhp i przeciwpożarowych.

Na wyraźną prośbę ówczesnych przedstawicieli Związku Emerytów udostępniono Związkowi dodatkowo tzw. pomieszczenie pod schodami, które pierwotnie nie było przeznaczone do użytkowania. Miejsce to zostało uprzątnięte i wybiałkowane, lecz z powodu braku w nim wentylacji, nie nadawało się ono do przechowywania żywności oraz dokumentacji, o czym członkowie Związku zostali poinformowani. Większość zdjęć opublikowanych na portalu gostynin.info ukazuje właśnie to pomieszczenie. Czytelnik może odnieść wrażenie, że są to zdjęcia tych pomieszczeń, w których Związek Emerytów prowadzi swoją działalność.
Warto również nadmienić, że użytkownicy nie tylko korzystają nieodpłatnie z tych pomieszczeń, ale również nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zużycia wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. W zamian za to, ze swej strony, zobowiązali się do likwidowania drobnych usterek we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku wystąpienia większych awarii zostali zobowiązani do niezwłocznego ich zgłaszania do Urzędu Miasta.

Nawiązując do zastrzeżeń autorki felietonu co do aktualnego stanu technicznego budynku, informuję, że w zeszłym roku, pomieszczenia niższej kondygnacji zostały zalane na skutek awarii instalacji wodnej. Awaria została natychmiast usunięta, a pomieszczenia osuszone. Do chwili obecnej na ścianach przy podłodze pozostały ślady po zalaniu lecz pomieszczenia nie są zawilgocone i zagrzybione jak twierdzi autorka artykułu. W bieżącym roku planowane jest usunięcie śladów po zeszłorocznej awarii i odświeżenie ścian.

Nadmieniam również, że dotychczas żadna z organizacji użytkujących pomieszczenia nie zgłaszała zastrzeżeń co do ich stanu technicznego. Dziwi mnie zatem fakt, że Pani Anna Roszak zamiast skierować swoje zastrzeżenie dotyczące użyczanych pomieszczeń w pierwszej kolejności do Urzędu Miasta jako właściciela budynku, od razu skierowała się do mediów. Sądzę, że intencją autorki było wywołanie szumu medialnego.

 

                                                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                                                                                                                          Paweł Kalinowski
 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt