Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LIV Sesja Rady Miasta VII kadencji

W dniu dzisiejszym – 15.03.2017r. odbyła się LIV sesja Rady Miasta VII kadencji. Poruszano na niej wiele tematów, m.in. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione przez kierownika tej placówki panią Renatę Zagórską, uchwalono m.in. takie uchwały jak np. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w naszym mieście" czy też przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności.

Kierownik MOPS-u – pani Renata Zagórska w swoim wystąpieniu zrelacjonowała m.in. sytuację związaną z realizacją programu "Rodzina 500+", gdzie na terenie miasta Gostynina w okresie od 1.04.2016r. Do 31.12.2016r. wpłynęło 1368 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Zostało wydanych 1360 decyzji w sprawie tego świadczenia. W tym samym okresie na świadczenie wychowawcze wpłacono 7.143.432,20 zł. Na terenie miasta Gostynina świadczeniem 500+ objętych było 1600 dzieci.

Kolejnym tematem poruszanym na sesji był zasiłek rodzinny, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wraz z dodatkami pobierało 537 osób, świadczenia pielęgnacyjne pobrało 50 osób, natomiast zasiłek pielęgnacyjny - 286 osób, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 114 osób.

Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w czasie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.to pobierały je 132 rodziny, zaś uprawnionych do tych świadczeń było 185 dzieci.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszego miasta. Gmina spełnia obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który należy do jej zadań własnych.

Podjęta została także uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Z uwagi na to, że wielu właścicieli i zarządców budynków nie dokonało inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest podjęto działania naprawcze. Aktualizacja danych polega na włączeniu do Programu obiektów, które nie były w nim dotychczas ujęte, co skutkowało uniemożliwieniem skorzystania ze wsparcia finansowego.

W kolejnym punkcie sesji Skarbnik Bożena Sokołowska wyjaśniła, że wciąż rośnie kwota zadłużeń gostynińskich podatników, a jest duża, bo wynosi ponad 8 mln zł. Zaległości finansowe ma 549 przedsiębiorców i podmiotów prywatnych. W tej sprawie Urząd Miasta Gostynina wystosował 1743 upomnienia i wezwania do zapłaty. Jednak udało się wyegzekwować tylko 313 tys. zł. W 2016 roku UM umorzył podatki na kwotę 353 tys. zł, odroczono zaś spłatę zobowiązań w wysokości 207 tys. zł.


 

  • sesja Rady Miasta
  • sesja Rady Miasta
  • sesja Rady Miasta
  • sesja Rady Miasta
  • sesja Rady Miasta

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt