Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Na sesji MRM o wolontariacie i reformie oświaty

IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyła się w dniu wczorajszym – 30 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina.

Na spotkanie przybyli: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś, Radny Rady Miejskiej Michał Bartosiak, Doradca MRM Urszula Dalkowska, Sekretarz Miejski Anna Adamska i Adam Sikorski pedagog i opiekun wolontariuszy w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.

Podczas sesji omawiane były propozycje wolontariatu prowadzonego przez Młodzieżową Radę w PZPOW w Gostyninie. Adam Sikorski wyjaśnił na czym polega wolontariat i jakie wymogi muszą być spełnione przez wolontariusza. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia niezbędna jest zgoda rodziców. Wolontariusz może pomagać w czynnościach samoobsługowych młodszym podopiecznym, a starszych uczyć np. języka angielskiego, kontrolować odrabianie lekcji czy wspierać w rozwijaniu talentów i pasji. Często taka znajomość przeradza się w przyjaźń.

Prelegent szczególny nacisk położył na odpowiedzialność emocjonalną za podopiecznego. Zwrócił uwagę, że wolontariusz będąc wzorem do naśladowania musi zdawać sobie sprawę z tego, iż po krótkim czasie nie powiniem rezygnować z wolontariatu bo się np. taką działalnością znudził. Jest to praca na emocjach. Jeśli jednak zdarzy się taka sytuacja rezygnacji, to przeprowadza się ją łagodnie stopniowo zmniejszając ilość spotkań.

Radni pytali o długość trwania wolontariatu i częstotliwość spotkań. Pan Sikorski odpowiedział, że zazwyczaj czas trwania wolontariatu to rok szkolny. W celu przyzwyczajenia podopiecznego do opiekuna organizuje się pierwsze spotkanie - wstępne, kolejne uściślające, a potem raz w tygodniu przez godzinę wolontariusz spędza czas ze swoim podopiecznym.

Radni wyrazili zainteresowanie tymi działaniami i miejmy nadzieję, że będą odpowiedzialnymi wolontariuszami czerpiącymi satysfakcję z wykonywanych zadań.

Kolejnym punktem porządku sesji było zapoznanie młodych radnych z założeniami reformy oświaty w Gostyninie. Dyrektor MZESiP Michał Łoś wyjaśniał, że głównym elementem reformy oświaty jest zmiana w strukturach szkolnictwa i powrót do dawnego systemu – 6-letnie szkoły podstawowe będą teraz 8-letnie, nie będzie gimnazjów, w liceum młodzież będzie się uczyć 4 lata, a w technikum 5 lat, działać będzie 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia.

W Gostyninie będą trzy szkoły podstawowe – SP 1, SP 3 i SP 5. Szkoły otrzymały obwody szkolne podzielone na strefę północną, centralną i południową. Gimnazjum nr 2 włączone zostanie do SP 3, a Gimnazjum nr 1 przekształci się w SP 5.

Radni zapytali co dalej będzie się działo ze szkołą wojskową, na co otrzymali odpowiedź, że dyrekcja PUL-u mimo, iż nie jest jednostką miejską, otrzymała propozycję przeniesienia do Gimnazjum nr 2, a w przyszłości SP 3.

W sprawach różnych Burmistrz Paweł Kalinowski zaproponował radnym z MRM, aby zapoznali się z funkcjonowaniem Spółek Miejskich, zobaczyli jak działa np. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "od kuchni", co dzieje się w Oczyszczalni Ścieków.

Radni wyrazili zainteresowanie tą propozycją.

 

  • sesja MRM
  • sesja MRM
  • sesja MRM

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt