Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz Miasta informuje

Szanowni Rodzice,

w związku z dużą liczbą dzieci, które zostały zgłoszone do miejskich przedszkoli i obecnie nie mają zagwarantowanego miejsca w przedszkolu chciałbym poinformować Państwa o podjętych krokach w celu zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w Gostyninie.
Z danych przekazanych przez dyrektorów miejskich przedszkoli wynika, że na terenie naszego miasta brakuje miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.

Informacje o ilości dzieci zainteresowanych realizacją wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach władze miasta otrzymują dopiero w okresie składania kart przyjęcia dzieci do danego przedszkola.

Aby rozwiązać problem braku miejsc w przedszkolach, zostaną utrzymane oddziały przedszkolne w obu dotychczasowych szkołach podstawowych oraz dwie grupy w punktach przedszkolnych (po jednym oddziale w SP1 i SP3). Ponadto zostały podjęte działania zmierzające do utworzenia dodatkowych dwóch grup punktu przedszkolnego w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36 (od 1.09.2017 Szkoły Podstawowej nr 5). Łącznie powstanie w nich około 50 miejsc.

Jednocześnie trwają rozmowy z dyrektorem niepublicznego przedszkola w Gostyninie, aby placówka ta funkcjonowała na zasadach obowiązujących w przedszkolach miejskich. Oznaczać będzie to m.in. że niepubliczne przedszkole będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone w przedszkolach miejskich.

Jeżeli wszystkie powyższe zamierzenia uda się wcielić w życie, miejsce w przedszkolu znajdzie się dla każdego dziecka z terenu naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt